Změní ekonomické reformy Saudskou Arábii?

I když se v evropských médiích ohovoří o Saudské Arábii jako o bohaté velmoci ještě bohatších Saudů, ve skutečnosti se věci mají úplně jinak. Vládnoucí rod je sice jedním z nejbohatších, ale státní finance ropné velmoci již druhým rokem pokulhávají a politici hledají cestu, jak z nechvalných statistik vyjít s černými, nikoli červenými čísly na konci.  Hospodářské potíže nutí pouštní zemi k ústupkům a záchranným programům, které se poslední dobou rodí jako houby po dešti. S tím posledním nedávno přišel třicetiletý princ Mohammed bin Salman.

Ropy ubývá a je předem jasné, že Rijád nebude moci navěky žít z černého zlata Aramca, jež se těžbou životně důležité suroviny zabývá. Hlavním pilířem záchranných plánů je vytvoření speciálního fondu dvou bilionů dolarů. Tyto peníze by měly posloužit k přetransformování saudské ekonomiky od závislosti na ropě. O takových financích si může středoevropské Česko zatím nechat jenom zdát. Kdybychom měli téměř 48 000 miliard korun, zcela jistě bychom nemuseli řešit vyrovnanost státního rozpočtu……..jenže Saudskoarabské království má mnohem více obyvatel a zároveň mnohem vyšší ekonomické potíže, než by se mohlo na první pohled zdát.

Během dvaceti let by se měla podstata Rijádu totálně změnit. Ropa těžařské společnosti bude druhořadou záležitostí, zatímco v popředí budou napomáhat k ekonomické stabilitě jiné, dnes opomíjené součásti ekonomiky. Saudské Aramco v současnosti produkuje na 10 milionů barelů ropy denně. Maximální kapacita zmiňovaného ropného koncernu je prý ještě o dva miliony barelů větší.  Aramco díkyobrovskému objemu těžby představuje čtvrtého největšího producenta ropy na světě.  V současnosti je téměř nemožné představit si budoucnost Saudské Arábie bez těžařských věží a přeshraničních tanečků amerických těžařů do celého soukolí zapletených.  Většina ropných vrtů je zastaralých a hrozí jejich vyčerpání. Proto Aramco bez ohledu na vládní plány provádí geologické průzkumy a hloubí nové ropné vrty s nadějí na oddálení předem jasného scénáře.

Ropa se těží……ale cena za jednotlivé barely klesá. Jen za minulý rok cena ropy za jeden barel poklesla z 94,80 dolarů za barel jen na 66,70, což v celkovém objemu financí podle slov Mezinárodního měnového fondu představovalo na celém Středním východě ztrátu téměř 390 miliard amerických dolarů.

Fiskální výsledek Saudské Arábie je proto rok od roku horší a horší. Již na začátku roku 2015 musely úřady použít finanční rezervy ke krytí problémů a udržení stability měny. Kdyby v trezorech neexistovaly velké “zásoby” amerických dolarů, zažil by Rijád mnohem krušnější časy, než jakými prochází dnes. Rezervní fondy nejsou nevyčerpatelnými zdroji a podle analýzy Mezinárodního měnového fondu by země s rychlostí současného trendu vývoje ekonomiky mohla přijít bez ohledu na objem těžby ropy do pěti let na mizinu (Jen v roce 2014 bylo ze saudských rezerv vyčerpáno na 150 miliard dolarů, následující rok 115 miliard a podle odhadů bude letošní čerpání ještě vyšší, než to v roce 2015) Současné úsporné plány dokázaly nejspíš období krizí odsunout pouze o dva roky. Proto Saudové zavádějí ekonomická opatření. Jedním z nich je zavedení některých daní snižujících výdaje státu o čtvrtinu, snížení dotaci na energetiku, získávání peněz pomocí finančních trhů s dluhopisy.

Nový transformační plán prince Salmana nabízí pro rok 2030 novou, změněnou Saudskou Arábii s novými pilíři ekonomiky. Pouštní stát se potýká s velkou nezaměstnaností s více jak 600 000 mladých bez práce. To je také jeden z hlavních Salmanových bodů, kterému se má transformace věnovat. Za čtyřicet pět dnů jako první část transformace bude zahájena tvorba nových pracovních míst s orientací na neropný průmysl. Do roku 2020 se plánuje do pracovního trhu investovat až 100 miliard amerických dolarů. Dalších 30 miliard se ušetří snížením státních dotací poskytovaných energetickým gigantům v zemi.  Dalších pět procent ze zisků Aramca bude rovněž použito na investice do neropného sektoru.

Saudové svou ekonomiku svým způsobem podkopali hloupým nacionalismem, kdy obchodníci byli nuceni zaměstnávat určitý počet Saudů, zatímco se úřady chystaly k deportaci stovek tisíc cizinců, jež vytvářejí více jak 30 procent místní populace. Saudská Arábie nemá pouze problémy s ekonomikou, ale také transparentností, korupcía zejména s dodržováním lidských práv. Ekonomická transformace si žádá transformaci společenskou, kdy by se zvykové právo, kmenové návyky měly odsunout na druhou kolej. Díky nim totiž dochází například k porušování práv žen, jež jsou v mnoha regionech Saudské Arábie vnímány jako méněcenné osoby podle starozákonného zvyku kdysi běžnému na Blízkém východě. V Saudské Arábii sice neexistuje zákon, který by zakazoval ženám řídit auta, nicméně být ženou řidičkou je úřady často postihováno………..

S ekonomickou transformací je třeba začít s obrušováním hran přísného wahhábismu. S tím začal již zesnulý král Abdalláh ibn Abdal Azíz Saúd a v dalších reformách pokračují jeho následovníci. Práva žen rostou, společně s tím se mění pohled na ženu – zaměstnankyni………režim si je velmi dobře vědom, že přísná sociální a morální pravidla wahhábismu překážejí přílivu zahraničních investic. Chystaný princův plán transformací bude velmi složité realizovat. Konzervativní wahhábské kruhy zcela jistě nebudou akceptovat liberalizaci sociálního prostředí v zemi. Již dnes se ozývají při otevřené kritice režimu v místních médiích, kam lidé mohou sdělovat své názory na politiku státu……..někteří z ultraortodoxních wahhábistických imámů dokonce kritizují vysoký počet žen na saudských vysokých školách i nejrůznějších vysokých postech v obchodních společnostech. Samotný wahhábismus se v Saudské Arábii štěpí a ti příznivci ultraortodoxní větve pocházející často z mladé části obyvatelstva páchají proti královskému rodu teroristické útoky.

Část svého pohledu na svět musí změnit také velmi složitá a dosti početná rodina Saudů, která “trestní oblast” šárií pro svou krutost používá k potlačování minorit a zastrašování politické opozice v zemi. Díky tomu je počet trestů smrti v království každoročně velmi vysoký. Což je docela zvláštní, protože právo Quias (oko za oko)  vyžadující zmrzačení útočníka podle zranění oběti v současnosti v Saudské Arábii téměř neexistuje.

Saudská Arábie potřebuje změny, protože bez nich životní úroveň klesne k horšímu. Ekonomické potíže poslouží jako velmi dobrý důvod k liberalizaci prostředí, o kterém západní média často básní nesmysly, nebo nadhodnocené předsudky nemající s realitou moc společného. Možná díky liberalizaci dostanou více slova lidská práva……potřeba peněz změnila už několik věcí k lepšímu……