Přímá demokracie Úsvitu a Bloku proti islámu zakazuje ve jménu národa osobní svobodu i demokracii

Úsvit – národní koalice je tragikomickým krajně pravicovým subjektem na české politické scéně. Usilovně se snaží o oslovení co nejširší cílové skupiny. Kromě krajní pravice sahají partajníci po českém nacionalismu, kde se to sympatiemi k ultralevici, případně k nacionálnímu bolševismu jen hemží. Se švýcarizací, hrami na přímou demokracii přichází v předvolebních hodokvasech do obýváků zmutované úvahy hrající si na nepřímé myšlenky jihoamerického diktátora a neúspěšného politika Huga Chaveze. 

Kdyby se nejednalo o vážnou věc, mohl by se člověk na první dobrou upřímně zasmát, až by se za břicho popadal. Členové radikálního politického hnutí vědí, že neuspějí, a tak nabízejí všemožný pelmel nejrůznějších za vlasy přitažených úvah, nad kterými by neinformovaná banda fobů zaplesala radostí. Čím větší zhovadilost a zrůdnost se čecháčkovským nacionalistům nabídne, tím lze za určité konstelace hvězd očekávat velký, nebo větší úspěch. Úsvit – národní koalice společně s Blokem proti islámu velmi dobře tuší svůj blízký odchod z poslanecké sněmovny, a proto se vedení snaží o nejrůznější veletoče, jež by rasisty, islamofoby a extrémisty dostaly přes magickou hranici nutnou pro získání financí za utržené hlasy.

Pozn. redakce: pokud by někdo nesouhlasil s tím, že Úsvit – národní koalice není ve vedoucích pozicích osazen rasisty, nechť si vážený kritik přečte facebookové příspěvky místopředsedy Úsvitu v Ústeckém kraji. 

Ashampoo_Snap_2016.04.03_00h11m30s_004_

Mýtické vlastenectví dostává díky snažení úsvitářských potentátů na zadek. Milion ran rákoskou rozežírá pokožku, zatímco se předvolební “experti” snaží o vytvoření ještě obludnější godzilly, jež by následně zamávala s českou extrémistickou scénou. Málokde se můžete na vlastní oči setkat s tak blízkou infantilitou pro švýcarský symbol demokracie napojený na nacionálně bolševické ideály, s nimiž by se chtěli bývalí Okamurovci odlišit od všech ostatních v okolí.

Lidinského spolek nemaskuje, že mu nejde o jedince, ale o národ. Kvůli národu se musí jedinec uskromnit a pro národ musí mlčet, pokud se jmenovitému voliči něco nelíbí. Zatímco v jednom dějství islamofobní a krajně pravicoví extrémisté hovoří o krásách politického systému “země čokolád”, v následujících úvahách politických programů onen ideál zaručeně správné politiky přebarvují na upravenou formu přímé demokracie, kde mezinárodní právo, základy humanity, právo na nediskriminaci a stejná lidská práva představují plevel, jež bude herbicidy spolehlivě zničen. Základem ekonomiky jsou velké státní podniky. Místní autonomie neexistuje. Dochází k destrukci demokracie…….protože tohle všechno není přínosem pro národ. Svobodná mysl je překážkou, protože bortí jako domek z karet pracně vytvořený sen o národě.

Ideál politiky Lidinského a Martina Konvičky má jeden velmi výrazný nedostatek. Je založený na velkých shromážděních řízených diktátory – autoritami nacionalismu. Je zbytečné dodávat, že takové obecně uznávané autority, jež by dokázaly stmelit ideálem extrémismu všechny krajně pravicové a krajně levicové organizace i hnutí, neexistují. Vůdčí typ používající zákryt švýcarské přímé demokracie ke svému předvládnímu skotačení díky tomu dostává nástřik nemožnosti, neschopnosti. To je dobře, protože “Bezpečná a Hrdá země” Úsvitu a BPI nikdy nedostane příležitost ke svým perverzím.

Předvolební taháky pro krajské listopadové volby představují pět pilířů nesvobody(zdroj: web Petra Hampla):

  • Zahraniční politika musí být důsledně vyvážená a nezávislá (po vzoru Švýcarska), ve vztahu k EU je minimálním požadavkem vypovězení Lisabonské smlouvy
  • Školy musí být chráněny před multikulturními neziskovkami a islamistickou agitací, musí být zastavena násilně prováděná inkluze, musí být zachovány praktické školy.
  • Budeme také usilovat o takovou změnu struktury hospodářství, aby nikdo nebyl závislý na jediném zaměstnavateli a aby si lidé mohli snadno najít jinou práci, nebudou-li spokojeni. 
  • Zemědělská politika bude klást větší důraz na ochranu české krajiny, udržení zalidnění venkova, podporu regionálních potravin… 
  • Občané ze svých daní přispívají na kulturu, aby tak udrželi povědomí o národním dědictví a národní hrdost. Rozhodně neplatí za to, aby vznikala „díla“, která zesměšňují vlastní národ

V diktaturních režimech národ ztělesňuje vůdce společně s vládou a poslanci.  Jakákoli zvolání “nikdo nesmí zesměšňovat národ” proto jasně hovoří o nesvobodě slova, kterou extrémisté nedovolují. Ve své podstatě je to směšné, protože se radikálové dneška opírají o svobodu slova a práva na názor při svých útocích na minority, jiná náboženství nebo uprchlíky.  Nabízené pětibodové téze vypracované vysokým představitelem volebního spolku ukazují, že s příchodem úsvitářské vlády společně s Blokem proti islámu přichází diktát……….politici řeknou, co se smí národu líbit. Politici řeknou, co si smí každý myslet a také politici sdělí co každý může dělat…..jakýkoli odklon od vypracovaného scénáře je pro BPI a Úsvit nemožný, nevítaný a je zcela jednoduchým důvodem například ke kriminalitaci, minimálně sociálnímu vyloučení “odmítačů” ideálu radikálova národa.

Další ohavnost, na níž Konvičkovci s Lidinským šlapou, jsou práva zdravotně postižených dětí, které by neměly ve jménu nacionalismu dostávat příležitost mezi zdravými vrstevníky……….takový přístup k humanitě není od vyznavačů ultranacionalismu ničím novým. Tím spíš by si lidé měli dát pozor, koho podporují a komu na demonstracích věří. Politické plány Úsvitu a BPI jsou velmi nebezpečné. Nikoli však pro jejich možný úspěch ve volbách, ale už pro samotný fakt, že existují a parazitují na vzrůstající extrémizaci společnosti.

Ostatně, parazitace na něčem je hlavním “vývozním” artiklem BPI a Úsvitu. Proto lze očekávat, že s blížícím se termínem voleb na někom, nebo něčem parazitujícím tématem Konvička s Lidinským zcela jistě vytasí.