Bloku proti islámu i Úsvitu jde kromě boje o moc také o peníze

I mezi těmi největšími extrémisty, ať už se jedná o fanatiky Islámského státu, nebo činovníky Bloku proti islámu, jde především o peníze. S cinkavými miliony na účtech se boj o vliv, hry o nápravu bývalých chyb zvládají mnohem lépe a snáze. Podle komentářů představitelů Úsvitu-národní koalice vše vypadá tak, že se islamofobní fanatici rozhodli z noci na noc odstoupit od nasmlouvaných vztahů.

Podle dohodnutých pravidel úsvitáři usmlouvali s konvičkáři společnou kandidátku v nadcházejících krajských a později celorepublikových volbách. Jednalo se celkem o šedesát milionů, které Okamurovi pohrobci přislíbili vložit do předvolebních kampaní. Komentáře dvou smluvních stran se poněkud rozcházejí. Zatímco Petr Hampl jako hlavní ideolog náboženského nesnášení v médiích tvrdí cosi o nedodržování dohodnutých věcí a házení klacků pod nohy, úsvitáří Lidinského říkají úplně něco jiného. Do připravovaných akcí započítávají besedy s fanoušky, zvědavci, a dokonce i vydávání Národních listů, ve kterých si Martin Konvička častokrát vytvářel sebereklamu například na svou nevinu. Je zábavné, jak se najednou extrémisté – poslanci hlásí k nepovedené tiskovině, i když nepřímé indicie napovídají, že překlepy plné zprávičky z hnědého šílenství sahají k lidem Víta Bárty.

26. dubna 2016 se schází radikálové s poslaneckými pasy, aby se v tichosti dohodli na tom, kolik Blok proti islámu za svůj odchod zaplatí. Do společné propagace údajně Úsvit-národní koalice vydal Bloku proti islámu na deset milionů korun. Bude zábavné sledovat, kde radikálové vyvolávající nenávist vůči muslimům vezmou potřebné finance. Nejenže nemají na nadcházející předvolební masírování spoluobčanů, ale zároveň kasa zapsaného spolku nebude mít deset melounů na ukojení chyb, jichž se na svých bývalých partnerech dopustila.

Ashampoo_Snap_2016.04.25_23h13m48s_005_

Aby nebylo sporů o finance málo, Petr Hampl požadoval po Úsvitu-národní koalici šest milionů na rádoby “stranické” zaměstnance, přestože na nic takového podle podepsané smlouvy neměl právo. Není proto divu,. že se Lidinského společníci cukali. Místopředseda BPI po svých partnerech z úsvitářských luhů a hájů požadoval měsíční půlmilionový příspěvek na mzdu patnácti asistentů Konvičkova zapsaného spolku. Jedním z asistentů měl být také samotný Petr Hampl. Prý by tito lidé dostávali plat jako asistenti poslanců, což by do listopadových voleb představovalo na dva a půl milionu navíc a v případě parlamentního volení by se jednalo, jak již bylo v článku řečeno, o milionů šest. To jsou nadlimitní požadavky na někoho, kdo s financemi tak trošku válčí.

Ashampoo_Snap_2016.04.25_22h54m48s_004_

V případě Bloku proti islámu je tragikomické hovořit o transparentním účtu. Nejenže se na něm nevyskytují náklady na jednotlivé demonstrace a organizované akce, ale také v něm běžný návštěvník nenalezne vůbec nic o odměnách vyplácených jednotlivým činovníkům Bloku proti islámu. Facebooková prohlášení mohou vypadat věrohodně, ale také nemusí být naprosto pravdivá. Konvičkův klub fanatiků se pokouší tvářit věrohodně, nicméně svou věrohodnost prozatím ničím neprokázal. Z reakce místopředsedy BPI je viditelná ona rivalita mezi Janou Volfovou a zbytkem, kdy jakékoli zvěsti o tom, kdo si dělal jaké finanční nároky mají pocházet z úst Volfové jako další část pomluvy.

Nejspíš se Úsvit s Blokem proti islámu rozchází také v tom, co je prezentace a co se v rámci prezentace proplácí ze společných peněz. Pravděpodobně jedni říkají to, zatímco ostatní tvrdí úplně něco jiného. Zapsaný spolek, který nemůže ani kandidovat do voleb, protože není hnutím, ani politickou stranou, neví, co je a co není součástí kampaně a co všechno se započítává a nezapočítává do předvolebního šílenství. Najednou jednotlivci křičí, protože amatérsky netuší, co Úsvit pokládá a nepokládá za společnou kampaň.

Ashampoo_Snap_2016.04.25_23h16m15s_006_

Možná si Martin Konvička s Petrem Hamplem představovali, že roadshow za zvědavci a vítači neofašismu bude hrazeno jenom z nějakého přátelského vztahu, když už si údajně Hampl jako host takových akcí musí platit benzín ze svého. Je zábavné sledovat mix boje o moc mezi údajně Bártovými lidmi a dalšími představiteli tu, tam prošpikovaný hádkami o peníze. Hampl křičí, že BPI nemůže ovlivňovat co se ze společného platí, zatímco zapomíná na dosti podstatnou záležitost, a sice, že zapsaný spolek s přeškrtnutou mešitou není politickým hnutím, ani stranou a k politickému působení potřebuje jako parazit někoho zaregistrovaného na ministerstvu vnitra. Poté veškeré tahanice o peníze a boje o moc v Bloku proti islámu jsou naprosto zbytečné a hloupé.

Sledovat debaty Petra Hampla s dalšími představiteli Úsvitu je velmi zábavné a dosti úsměvné. Celé to připomíná rozhovor malých dětí nebo neplnoletých extrémistů, jež si myslí, že mají na oslovení dvaceti procent obyvatelstva…….to je opravdu úsměvné. V takovém rozhovoru najednou vystupují na povrch zajímavé informace, kdy statisíce novin Národních listů končí v kontejneru.

Ashampoo_Snap_2016.04.25_23h36m17s_009_

Blok proti islámu stejně jako Úsvit nemají co ukázat. Jeden myslel, že využije druhého, zatímco jedna část dvoučlenky nepochopila, že není připravena na budoucí volby a vytvoření politického subjektu bude trvat dlouhou dobu, což nemusí vyhovovat islamofobním radikálům. Blok proti islámu je odsouzený k politické parazitaci, kdy podepíše koaliční smlouvy a na jednotné kandidátce bude možná na některém místě v republice kandidovat. Po současném extempore ztratil BPI Martina Konvičky naprostou důvěryhodnost, což je výborné pro demokracii v České republice. Rozpad islamofobních fanatiků, ke kterému možná dojde, je jedině dobrou zprávou…..takovým dodatečným vánočním dárkem České republice.