Biskupové distancováním se od Halíka napomáhají k oligarchizaci prezidenta a extrémizaci společnosti

Čeští a moravští katoličtí biskupové opět ukázali, jak moc církev v Česku zaostává. Není schopna plnit funkci mravní a společenské  autority, zatímco se jednotliví představitelé náboženské obce chovají účelově, nikoli podle katolické morálky, kterou by se měli řídit. Česká biskupská konference se ve svém krátkém prohlášení distancovala od slov Tomáše Halíka.

Jako kdyby potentáti zapomněli na své poslání a najednou rychlostí blesku pokládali třeba prohlášení papeže Františka za čistě soukromý, nikoli však náboženský  příspěvek do velmi složité diskuse. Kdy se u faráře vymezuje soukromé od náboženského? Copak se farář stává farářem od osmi do čtyř a poté své poslání odloží na hřebík pro další den? Česká biskupská konference ukázala svou chamtivou neschopnost, pro kterou dost možná raději mlčí, distancuje se, protože někde v blízké vzdálenosti čekají restituce, kvůli kterým by některé z vlivných míst mohlo reagovat jinak.

Ashampoo_Snap_2016.04.24_01h38m08s_002_
Screenshot tiskového sdělení České biskupské konference

Halíkovy názory jsou na Hradě nepřijatelné. Stejně tak mnoho parlamentářů nesouhlasí s názory vzpomínaného charismatického filosofa a sociologa. Co kdyby si někdo všiml, že se čeští a moravští biskupové od interview na ČT24 nedistancovali……..ještě by mohla záležitost se zdaněním restitucí vést do složitějších zákrut. Nabízí se jednoduchá otázka: “jak chce církev přispívat k dialogu ve společnosti, když nesouhlasí s elementárními hodnotami slušné společnosti?” Kdyby tomu bylo naopak, tak by se biskupové nedistancovali……..je snad extrémizace společnosti, chování Zemana pro odmítače Halíkových slov něčím normálním, nebo dokonce vítaným? Copak není pravda, že extremisté začali bujet jako rakovina a prezident Zeman takové bujení podporuje?

Není možné mravně apelovat, a přitom mlčet, neprotestovat proti tomu, co se v naší české, moravské a slezské společnosti děje. Církev má, ať se jí to líbí nebo ne, morální zodpovědnost, povinnost……….odmítáním, nebo dokonce distancováním se od slov pokory, míru, náboženské vstřícnosti, lidských práv a tolerance biskupové napomáhají současnému statutu quo. Kultura demokracie se v Česku nerozvinula a reakce biskupů je toho zdárným důkazem. Možná by nejvyšší zástupci katolické církve raději usedli k bohatě rozprostřenému stolu, z něhož má prospěch jen malá skupinka lidí………proč napomáhat vytváření společenství s větším přínosem pro větší masy obyvatelstva, když se v komornějším uspořádání nabízí lepší podmínky pro pozemské prebendy.

Ashampoo_Snap_2016.04.24_02h15m06s_003_
Část interview z inkriminovaného rozhovoru na ČT24, proti kterému se Česká biskupská konference ohradila a distancovala

Co by na takový přístup řekl Ježiš Kristus? Halíka by pochválil, protože jedná přesně podle poslání církve, kdežto z českých a moravských biskupů by neměl radost. Jako by tu znovu zasmrádla biskupská chamtivost…….Jak moc jsou pravdivá Halíkova slova o odpovědnosti společnosti k demokracii: “Nechtějí si uvědomovat, že svoboda je spojena s určitou odpovědností, že musíme být také solidární s ostatními zeměmi, že nemůžeme pořád jenom brát, že se také musíme rozdělit o celoevropské problémy, takže proto tak protievropská nálada, provincialismus, krátkozraké myšlení“. Vyřčená moudra z interview Tomáše Halíka se Zuzanou Tvarůžkovou bezpochyby hovoří také o samotných biskupech, jež v prezentovaném distancování zcela jistě odmítají onu zodpovědnost. Českému společenství chybí identita, uvědomění sebe sama…….totéž by se dalo říci o církvi v naší zemi. Bez identity, bez uvědomění si zodpovědnosti a povinností vůči druhým nikdy církev nepřekročí svůj stín, kvůli kterému je mnoha lidmi kritizována.

Miloš Zeman je zcela jistě loutkou oligarchů……….postavičkou na Hradě, se kterou zkoušejí Putinovi lidé změnit směřování Česka. A to zcela bez mandátu obyvatel, bez mandátu poslanců, bez mandátu vlády……..Tomáš Halík to řekl velmi správně, když na zmiňovanou oligarchizaci prezidentské funkce upozornil a varoval před takovými praktikami.

Chce snad účelově Česká biskupská konference obhajovat vliv Ruska v České republice? Nebo, myslí si biskupové, že někým ovládaný prezident republiky je dobrým pro budoucnost nejen státu, ale také církve? Distancování se biskupů od slov vzdělaného a velmi moudrého Tomáše Halíka ukazuje církev v zašpiněných nedbalkách. A to je velmi špatné pro každého z nás, protože svinčík z biskupských luhů a hájů  zdevastuje všechno v okolí.