Zkratky mezi Alláhem a Kristem jsou znakem absolutní neznalosti a manipulace s fakty

Islamofobní scéna si často plete dojmy s pojmy. Třeba takový Petr Hampl. Sní o hejtmanském křesílku, zatímco jako jeden z představitelů Bloku proti islámu ve svých článcích míchá jablka s hruškami. Je to zábavné, úsměvné, takový ten pokus trošičku zahrát na strunu svým souvěrcům a samozřejmě také neználkům. 

Kristus na křesťany vzhlíží z kříže, a tak je velmi jednoduché vytvořit zkratku mezi Alláhem a Kristem. Kdekdo s tím bude souhlasit a ten zbytek zapláče nad naprostým nasmyslem. Ideově podbarvené titulky většinou svádějí k nesprávným závěrům vyvolávajícím nenávist vůči vybraným obětem nenávisti.

Ashampoo_Snap_2016.03.13_13h35m12s_001_

V podobných článcích je viditelná neschopnost islamofobní scény. Kvůli ochotě pošpinit a znevěrohodnit papeže před očima křesťanů a dost možná klerofašistické části základny Bloku proti islámu dochází k faktografickým faulům, ideovým zvrhlostem, kterým může věřit snad jen největší hlupák.

Slovo Kristus znamená v překladu “pomazaný”, “mesiáš”, “Bohem vyvolený král”. Je to jeden z nejdůležitějších titulů, kterými je nazýván Ježíš z Nazareta, ze kterého se v křesťanství stal kult. Řecké slovo Christós se vyskytuje až v Novém zákoně, kdy křestem v řece Jordánu k Ježíši Nazaretskému vstoupil v podobě bílé holubice Duch svatý. Ježíš Nazaretský, neboli Ježíš Kristus byl považovaný za nového krále, spasitele židovského národa.

Kristus byl prorokem, mesiášem zvěstujícím boží proroctví, vůli Boha………funkci proroka v islámu plní Mohammed, který podobně jako Kristus zvěstuje také boží proroctví, vůli Boha, boží slova……….Mohamed nechtěl být uctíván jako Bůh, proto nechtěl být zobrazován. Skrze Krista a Mohammeda promlouval k lidem Bůh. Samotné slovo Bůh se v mnoha jazycích řekne různě. Alláh znamená jméno Boží. Bůh je pro křesťany a muslimy světlem provázejícím život člověka. Je tvořitelem, pánem všeho tvorstva……..

Se slovem Alláh se můžeme setkat na Blízkém východě jak v judaismu, tak v křesťanství. Samotný výraz Alláh pochází z předmuslimských dob. Jedni říkají, že se jedná o jméno boha měsíce – jednoho z nejvyšších 360 pohanských bohů uctívaných v předmuslimské Mekce, kde se lidé scházeli k uctívání svých božstev u Káby. Islámští učenci říkají, že slovo Alláh je odvozeno ze slova Ellohim, se kterým se můžete setkat již ve Starém zákoně.

Samotný původ slova není ve svém důsledku příliš důležitý. Důležitý je jeho význam. Hampl ve svém článku míchá Proroka s Bohem, což je naprostý nesmysl. Stejnou chybu dělají všichni čeští nacionalisté, neofašisté a vůbec většina současných extrémistů. Alláh je arabské označení slova Bůh, a tedy každý, kdo věří v Boha je zároveň vyznavačem Alláha, protože Bůh je v semitských jazycích a arabštině Alláh. S Alláhem se můžeme také setkat u arabských Židů, kteří Boha nazývají Alláhem.

Vrcholný představitel Bloku proti islámu přetiskuje pod hloupým nadpisem stanovisko patriarchy Byzantského katolického patriarchátu. Je to čistá proklamace demagogie, nenávisti, zloby a účelového míchání účelových lží. Ve své podstatě se nejedná o nic jiného, než o přihlouplou ekvilibristiku tolik podobnou antisemitským článkům účelově namířeným vůči Židům. Korán je stejně posvátnou knihou jako Bible. Naivita s neznalostí je u extrémistické scény do nebe volající. Bůh je jenom jeden, pouze cesty k jeho vyznávání jsou různé, nikoli však špatné. Svět není černobílý a už vůbec ne jednobarevný. Někteří lidé by si na to měli zvyknout.