Úsvit si smlouvou s Blokem proti islámu zajišťuje šanci na přežití

Úsvit se rozhodl spojit s Blokem proti islámu. Bylo by bláhové myslet si, že takové účelové spojenectví je provedené někde na zelené louce bez příslušných smluv. Dohoda o společném postupu je celkem běžným opatřením, zvláště v období voleb, kdy představitelé nestranických hnutí přicházejí na společnou kandidátní listinu. Strana se zavazuje pod bičem finančních postihů k dodržení předem stanovených dohod, plánů nápadů……..ve jménu podepsané listiny se rozhoduje o finančních nákladech na předvolební kampaň, reklamu i případnou podporu fungování koaličního partnera v budoucnu.

Lidinského Úsvit neměl co nabídnout potenciálnímu voliči. Po stranických hrátkách, odchodem Tomia Okamury a dalších lidí se ze svítání stalo vyčpělé uskupení velmi dobře tušící svůj povolební osud v příštím boji o parlamentní sesličky. Kdyby nebyl v dosahu Blok proti islámu, museli by se úsvitáři spojit s někým jiným. O partnerství Lidinského partajníci jednali například s Řádem národa, který z partnerství vycouval kvůli Martinu Konvičkovi. Kdyby nebylo masokostní moučky a holé ohavnosti, slavili by radikálové s diplomatickým pasem rovnou dva zásahy do černého. Spojili by fanatismus facebookových kecalů s obrázky a penetrací extrémisticko – sektářského uskupení Josefa Zicklera.

Takto se Okamurovi pohrobci bez Okamury musí “spokojit” s tím, co mají. Blok proti islámu je dobrým kaufem, jedinou nadějí na získání několik procent navíc……islamofobové nabízí nový typ politikaření více zanořeného mezi nejrůznější proextrémisticky laděných uskupení na sociálních sítích. Taková pozice je k nezaplacení. To by Lidinského spolek nedokázal, ani kdyby svého předsedu s umělou nohou vystavoval na plakátech milionkrát. Každý, kdo se delší dobu pohybuje v oblasti monitoringu extrémistické scény, velmi dobře ví, že Bártovo jméno není v těchto kruzích zrovna neznámé. V kuloárech se objevuje mnoho zpráv pasujících Bártu k Holešovské výzvě a také k současnému Úsvitu, ve kterém údajně některí členové hnutí rezignovali kvůli miliardáři s šálou kolem krku na své pozice.

Ashampoo_Snap_2016.03.05_22h16m26s_010_

Kandidovat do voleb je velmi drahá záležitost. Pokud chce být subjekt viditelným, musí si zaplatit mediální masáž například zaplacením billboardů. Na to by se Konvičkova eskadra náboženského fanatismu nezmohla, a proto bez obtíží podepsala na internetu povalující se dokumenty. V éteru českého internetu se objevuje částka šedesáti milionů, kterou jsou Lidinského kolegové ochotni vsadit do Konvičkova uskupení. Na finanční pomoci v následujících volbách by nebylo nic divného, kdyby ještě před několika měsíci úsvitáři neplakali nad tím ,jak jejich kasu vybral Okamura s lidmi při svém odchodu…….nabízí se otázka, kde Úsvit vzal oněch šedesát milionů. Půjčil si je, nebo je donátorem pan Bárta?

Už samotné prvotní spojení se s Úsvitem bylo pro Volfovou s Konvičkou účelovým krokem. Úsvit jako parlamentní hnutí zvyšuje islamofobním extrémistům prestiž, zatímco jednotlivá tisková prohlášení úsvitářů s představiteli Bloku proti islámu u boku napomáhají k vyvolávání klamného zdání, že Konvička má nějakou moc přímo ve Sněmovně, do které by jako superlídr mile rád vstoupil jako budoucí poslanec. Krajské volby jsou testovacím obdobím, ve kterém bude jasné, jestli spojení dvou radikálních uskupení přinese očekávané ovoce.

Ashampoo_Snap_2016.03.05_22h18m05s_011_
Účastník 1 – Martin Konvička, Účastník 2 – Jana Volfová

Každé extrémistické hnutí, Blok proti islámu nevyjímaje, je závislé na vůdcích. Tím je jihočeský docent s prostořekým výrazem ve slovech. Kdyby z kandidátky odstoupil Konvička, Úsvit může na jakékoli volby zapomenout……..toho si jsou úsvitáři velmi dobře vědomi, a proto také kandidaturu entomologa pojišťují smluvní pokutou.

Bez Konvičky nemají jinak nejednotní fanatici šanci……….když všechno dobře vyjde, budou se moci v BPI pasovat na kvaziverzi Farageho UKIPu, kde protimuslimská tažení budou pouze jednou z velmi podstatných částí, zatímco druhou mincí prezentovanou budoucím voličům zůstane “sen” o přímé demokracii, garantované v osmnáctibodovém programu slepence Úsvit – Blok proti islámu. Proto předvolební kampaň bude nejspíš založena na trojnožce: větší část uprchlíci –  menší část nenávist k islámu – a větší část proklamace k přímé demokracii.

Prvoplánově vzniká idea, kdy se islamofobie sloučí s dalšími extrémistickými postoji……..oh, jak sexy a lákavá je to nabídka všem přihlouplým nacionálům v okolí. Zabalení v celofánu se nabízejí dva potenciální viníci všeho zla, zatímco jako řešení je na zdech poplivaných lokálů vykreslováno nacionalizování s milenectvím toho, co by v radikálově mysli mělo představovat zlaté Česko………..

Zdánlivě kontroverzní smlouva mezi Úsvitem a Blokem proti islámu vyvolává pouze jednu jedinou otázku: ” kde strana vzala miliony na podporu BPI? Stojí za celým projektem skutečně Bárta?” Ale to se díky podepsané mlčenlivosti všech zúčastněných aktérů vůbec nedozvíme…………když se politika vnímá jako příležitost k byznisu, je to vždy velký problém……..peníze snesou rasismus…….peníze snesou očerňování Romů, muslimů a třeba i ŽIdů……..protože peníze nemají svědomí.