Jana Hnyková z Úsvitu před dvěma roky předsudečně zaútočila na romské děti

Jana Hnyková z Úsvitu – národní koalice má svérázné názory na romskou komunitu. Ve svých tvrzeních často používá všeobecně zakořeněná klišé, jež následně nemají žádnou, nebo jen velmi malou oporu ve slovech odborníků. Podívejme se například na romské děti a jejich školní docházku. Při čtení jednotlivých slov v Parlamentních listech se nezaujatý člověk nestačí divit. 

Paní poslankyně 25. dubna 2014 v Parlamentních listech provedla přímo frontální útok na romské děti. Svá tvrzení mladá politička opírá o subjektivní dojmy ze svých cest, které si následně podle svých slov potvrdila také z nezávislých zdrojů. Samozřejmě, jakýkoli ověřitelný odkaz alespoň na jeden takový zdroj v článku chybí. Členka radikální politické strany opravdu perlí jako rozbouřená hladina minerálky.

Ashampoo_Snap_2016.03.26_03h34m57s_007_
Zdroj: Screenshot Parlamentní listy

Nejenže článek obsahuje gramatické chyby, ale zároveň tvrdí něco, co není tak úplně pravda. Paní poslankyně mimo jiné také říká, že “V dnešní době je běžné, že mladí Romové nedokončí základní vzdělání, protože opakují (mnohdy cíleně) některé ročníky základní školy. Jenže každý odborník na problematiku vám řekne, že to není pravda. V roce 2011 rozvojový program OSN v jedenácti zemích střední a východní Evropy organizoval mezinárodní výzkum UNDP ROMA STUDY 2011, ve kterém se zjišťovalo nejvyšší dosažené vzdělání romské a neromské populace. V Česku projekt vypracovávala a zajišťovala společnost Median. V projektu bylo v České republice dotazováno na 756 romských domácností z vyloučených oblastí a 350 neromských domácností z bezprostředního okolí. V řádech čísel se celkově jedná o 4 402 lidí, jež zaměstnancům Medianu odpovídali na otázky.

Z průzkumu vyplývá, že nedokončené základoškolské vzdělání má v romské komunitě v České republice pouze 15 % Romů.

Ashampoo_Snap_2016.03.26_03h44m42s_008_
Zdroj: Analýza determinantů pracovní aktivity obyvatel sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených oblastí(na datech UNDP ROMA STUDY 2011)

Kdyby bylo v dnešní době zcela běžné nedokončení základoškolské docházky u romské populace, čísla v grafech by vypadala úplně jinak. O 15 procentech Romů není možné hovořit jako o nějakém zcela běžném jednání. Pokud by něco bylo běžné, věc logiky napovídá, že by se tak muselo dít ve více jak padesáti procentech případů, ale nic takového se v praxi neděje. Velmi alarmující je údaj o nedokončeném středoškolském vzdělání Romů, kde údaj překračuje čtyřicet procent…….ale o tomto jevu se paní poslankyně vůbec nezmiňuje. Statistické údaje z grafu pocházejí ze sociálně vyloučených oblastí, nebo míst sociálním vyloučením ohrožených……nelze tedy oponovat, že se jedná o čísla, která se netýkala oblastí, jimiž paní poslankyně Hnyková projížděla a kde se také se školami setkávala.

V Úsvitu mají pravděpodobně poslance nadané věštěním a čtením myšlenek. jinak není možné, aby Jana Hnyková vůbec veřejně vyslovovala tato slova: “Tím, že nemají základní vzdělaní, nemohou se hlásit na střední školy. A o to jim ve výsledku jde. Nechtějí se učit a zároveň dle jistých právních předpisů prý získají vyšší sociální dávky. Místo toho vrhnou veškeré úsilí na to, aby získali například invalidní důchod. Není proto výjimkou, když potkáte patnáctiletého invalidního důchodce!

Z jakých údajů zákonodárkyně vycházela? Jednotlivé věty paní poslankyně zavánějí předsudky a předsudečnými závěry, jež v mnohém pohladí rasistovu mysl. To je totiž to obecné klišé, které si štamgasti vyprávějí u piva. Připisují Romům úmysl nepracovat, nevzdělávat se, získávat invalidní důchody……a to zcela bez jakýchkoli znalostí o dané problematice. Jana Hnyková je členkou Výboru pro sociální politiku, předsedkyní Podvýboru pro nepojistné dávkové systémy, zdravotně postižené, seniory a sociálně ohrožené skupiny, členkou Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny…….tak proč se k Romům vyjadřuje populisticky a zcela nepravdivě?

Člověk by očekával, že se takto vysocé postavená politička bude v problematice alespoň trošku orientovat. Ale, jak vidíme, v Parlamentních listech dala na pojmy a dojmy před fakty a skutečnými údaji. Je zarážející, že v rubnu 2014 poslankyně Úsvitu vytvoří předsudky a nepravdami okořeněný článek, aby následně stejná žena v únoru 2016 zavítala do křesťanského spolku Lampa, které se zabývá aktivitami kolem romských dětí a mládeže. Jak se asi představitelka extrémistické politické strany mezi Romy cítila?

Ashampoo_Snap_2016.03.26_04h35m52s_009_
Zdroj: Screenshot z facebookové stránky z.s. Lampa

Poslankyně by se neměla vyjadřovat jako štamgasti z restaurací. Zvláště, pokud se jedná o zákonodárkyni orientující se na sociální problematiku. Úsvit je vůbec zvláštní politickou stranou. Projevy zákonodárců tohoto politického hnutí jsou často podbarvovány extrémizujícím koloritem, kdy k náhodným divákům zaznívá lidová pravda nemající se skutečnosti nic společného. Lze očekávat, že s blížícími se krajskými volbami mluva úsvitářských poslanců v sociální oblasti zvolní, zatímco v oblasti uprchlíků a islámů přitvrdí. Političtí rádci vytvářející vzhled hnutí velmi dobře vědí, po čem veřejnost volá.