Bílí vlci chtějí v Německu nacismus, vládu árijců i oslavu hákového kříže

Neonacisté v sousedním Německu zkoušejí ve jménu své zvrácené ideologie rozpoutat pouliční násilí. Na mušku si vzali uprchlíky, nebo policisty, jež chtějí rasistům zabránit v plánovaných akcích.  Jednou z takových organizací jsou Bílí vlci, proti kterým německá policie zahájila zátah. Organizace Bílých vlků (Weisse Wölfe Terrorcrew) byla původně vytvořena jako fanouškovský klub krajně pravicové extrémistické kapely Bílí vlci “Weisse Wölfe”. 

Od hudby s rasistickým podtextem byl kousek k páchání násilnosti. Samotný název popěvujících rasistů naznačoval ideologické zaměření. Některá z písmen dávají na první dobrou najevo inklinaci k nacismu, kdy se dvě eska podobají nechvalně známé ozbrojené organizaci NSDAP.  Kapela poskytuje neonacistům již od roku 1998 ideovou základnu.  V roce 2001 tito vyznavači nacionálního socialismu ve Španělsku nazvali své flašinetářské umění “Koncerty Adolfa Hitlera”.

Ashampoo_Snap_2016.03.17_15h12m43s_001_

Z textů by měl obrovskou radost Adam Benjamin Bartoš nebo čeští ultranacionalisté. V jejich textech se například objevuje:

Pokud budeme pochodovat naší zemí, potom zapálíme v každém městě zařízení pro azylanty …………..Pro naši oslavu není nic tak drahého – 10 000 Židů pro přátelské pobavení

Jsme všichni děti říše, dědici áryjských hodnot, bubny dají vědět o našem původu s pýchou, krví a ctí.

Vaše loajalita by měla být příkladem pro nás v našich akcích a myšlenkách. Sieg Heil! …….V rámci boje proti rudé hrozbě jejich smrt měla význam. Sláva a čest Waffen SS, nejlepším vojákům na světě

V roce 2002 hudební kapela Bílí vlci vydala své debutové CD pojmenované jako “Bílý vztek”. Jeho vydavatelem nebyl nikdo jiný, než dánské vydavatelství “Celtic Moon” patřící do sítě neonacistické organizace Blood & Honour. Na obalu cédéčka pětice neonacistů držela v ruce prapor zakázané neonacistické politické strany ze Šlesvicko-Holštýnska. Další z védéček obsahovalo rovněž odkaz na nacismus. Oslavovalo rasovou válku. Ze sedmi vydaných CD, čtyři zcela nepokrytě slouží k oslavování idolů neonacismu, rasové i nábožensky motivované nesnášenlivosti. Na počinu z roku 2012  zpěvák Marko Gottschalk v jednotlivých textech dokonce tvrdí, že Bílí vlci nemohou zůstat jen tak v pozadí a musí k ochraně bílé rasy vystoupit dopředu. Tyto výzvy fanouškové – ve značné míře neonacisté – vyslyšeli a začali konat. Členové hudební kapely Bílých vlků byli policisty prošetřování kvůli textům v písničkách i napojeni na extrémistickou scénu.

Ashampoo_Snap_2016.03.17_16h13m10s_003_
Marko Gottschal – zpěvák Bílých vlků

Členy radikální hudební skupiny byli lidé pocházející z několika spolkových republik.  Samotná činnost fanouškovské základny Bílých vlků(Weisse Wölfe Terrorcrew) se zaměřovala na činnost v Brandenburgu, Šlesvicko-Holštýnsku, Dolním Sasku,  Severním Porýní-Vestfálsku, Hamburku, Durynsku a Berlíně.  Zvláště lidé  z Hamburku a Durynska jsou podezřelí z plánování a páchání trestných činů namířených vůči uprchlíkům. Bílí vlci(Weisse Wölfe Terrorcrew) jsou “koalicí” neonacistů a bývalých členů skinheadské scény.  Představitelé tohoto radikálního spolku jsou pravidelně vyšetřováni policíí z propagace neonacismu, neonacistických symbolů a útoků vůči mimoritám v zemi.

Neonacističtí násilníci byli odhaleni policií v roce 2011. Tajná polovojenská skupina se připravovala k útoku vůči státu, vůči svým ideovým nepřátelům, jež se rozhodla “odsoudit” k trestu smrti. Výcvik jednotlivých členů probíhal utajeně v lesích, kde se jednotliví účastníci učili bojí zblízka, střelbě z palných zbraní, nebo zacházení s výbušnými systémy. Hlavním “velícím střediskem” teroristické organizace Bílých vlků(Weisse Wölfe Terrorcrew) je Hamburk. Jejími členy jsou také představitelé hudební kapeli Bílí vlci. Jedním z nich byl například zpěvák Stjepan Jus nebo Benedikt Hummel.

Ashampoo_Snap_2016.03.17_15h22m10s_002_
První setkání neonacistů v roce 2008.

Začátek existence Bílých vlků(Weisse Wölfe Terrorcrew) sahá až do roku 2008, kdy se neonacisté začali formovat. Tehdy se přibližně padesátka neonacistů z hamburské extrémistické organizace Jacobi Park sešli na grilovačce, kde holohlavci nezapomněli na svůj pozdrav nenávisti, kvůli kterému později byli účastníci vyšetřováni policií. Vůbec, tenktát díky opilecké rvačce skončilo na policii přes 28 přítomných neonacistů. Během Mistrovství Evropy ve Fotbale v roce 2008 příslušníci Weisse Wölfe Terrorcrew veřejně na stadionu zpívali první sloky hymny zpívané v období Adolfa Hitlera, pálili turecké vlajky a napadali  “neárijsky vypadající” návštěvníky šampionátu. Od té doby se skupina extrémistů rozrostla a jejich zloba se s násilím stále více zvětšovala, útoky se “profesionalizovaly”……….volný kamarádský spolek seskupující se kolem hudební kapely Bílých vlků měl jediný cíl – napomoci ke kolapsu demokracie a zavedení nacionálně socialistického režimu – jakési obdoby hitlerovského Německa

Bílí vlci(Weisse Wölfe Terrorcrew) jsou cíleně rozděleni do několika sekcí. Neonacisté se záměrně rozčleňují, aby policii, tajným službám znesnadnili pátrání.  Známé jsou například sekce Hannover, sekce Helvetia, sekce Wittstock/Dosse a sekce Hamburk.  Zvláště sekce Helvetia, nacházející se ve Švýcarsku, je velmi blízká neonacistickým organizacím například ze Slovenska, Bílí lvi jsou aktivní neonacistickou skupinou s dosahem mimo německé hranice. Nejaktivnější částí je Weisse Wölfe Terrorcrew Hamburg, jež byla založena v roce 2011. Toto extrémistické uskupení je tvořeno mnoha neonacistickými organizacemi v Hamburku. Málokterá demonstrace pořádaná krajní pravicí je v regionu bez účastí hamburských radikálů z Bílých vlků. Rozdělením do jednotlivých částí vznikají na sobě nezávislé organizace pohlcující do svého nitra ostatní neonacistické organizace, jež následně díky společnému výcviku podnikají společné kroky.

Některé zdroje udávějí blízké partnerství hamburské NPD s hamburskými Bílými vlky. To je velmi vážné, protože neonacisticky zabarvená strana, o jejíž zákazu se pravidelně v Bundestagu hovoří, má kontakty s ozbrojenými radikály.

Jedním ze spoluzakladatelů Weisse Wölfe Terrorcrew je německý neonacista Sebastian Rudow mezi svými taktéž známý jako “Basti”. Na v článku zmiňované grilovačce extrémistů v roce 2008 tento mladý výtečník proslul útoky vůči zasahujícím policistům, kvůli kterému byl následně v roce 2009 odsouzen na čtrnáct měsíců odnětí svobody.

Ashampoo_Snap_2016.03.17_18h19m21s_001_
Sebastian Rudow , jeden ze zakladatelů Bílých lvů

Po dobu Rudowova výkonu trestu Bílí vlci strádali a nevěděli si prakticky rady. Neonacisté bez svého velmi radikálního kolegy ulevili na vyvolávání nepokojů na ulici. Po návratu z vězení znovu došlo k oživení činnosti Bílých vlků.

17. prosince 2011 35 neonacistů s pochodněmi a bílými maskami na obličeji pochodovali ulicemi Hamburgu. V roce 2012 generální prokurátor zahájil vůči Bílým vlkům řízení z podezření na teroristickou činnost. Ochránci zákona měli podezření, že se Bílí vlci organizují s cílem podkopat politický systém Spolkové republiky Německo. Následně byli Bílí vlci soudem zakázáni…….přesto všechno jejich činnost nadále pokračovala s ještě větším rozměrem.

V únoru 2016 se její jednotliví členové měli podílet na teroristických útocích na hamburském hlavním nádraží. Před dvěma roky policie podnikla vůči Bílým vlkům rozsáhlou razii, kdy byly nalezeny také nabité zbraně, pistole a další arzenál. Ve stejnou dobu se k Bílým vlkům přidal švýcarský neonacista Sebastien Nussbaumer, který v roce 2012 v Zurichu zastřelil mladíka a posléze uprchl do Německa, kde se přidal k Bílým vlkům, jež neonacistovi na útěku poskytli azyl.

Německá policie dělá dobře, když provádí vůči Bílým vlkům razie. Nebezpečí extrémismu nespí a demokracie se musí chránit před projevy neonacismu, se kterým jsou Bílí vlci již od svého prvopočátku spojeni. Pohrobci Adolfa Hitlera se sny o volném pokračování věčné nacistické říše musí být policií, tajnými službami usměrněni a soudy náísledně potrestátni. Bílí vlci, ani neonacisté do současné doby nepatří.