Adam B. Bartoš nabádal na Václavském náměstí k násilí a na Facebooku vyhrožuje “novým režimem”

Neonacisté, neofašisté a vůbec extrémisté neměli v Praze na Bílý pátek štěstí. Kandidátka Bartošovy extrémistické politické strany Lucie Hašková na Václavské náměstí svolala kolem druhé odpolední demonstraci, které se nakonec zúčastnilo sotva méně jak 300 lidí. 

Mezi hosty bílého potlachu uprostřed křesťanských svátků nebyl nikdo jiný, než představitelé čecháčkovské extrémistické scény doprovázené například Vandasovými, nebo Matějného holohlavci, jež se na akci ukázali v pravém, naprosto děsném světle. Mezi horlivými demonstranty nechyběl ani invalitní důchodce Pavel Matějka s dalšími představiteli islamofobní scény. Extrémisté hrající si na ochránce tradic svým extempore tradice velikonočních svátků pošlapali. Ale s tím si nedělají žádné starosti.

Ashampoo_Snap_2016.03.24_21h53m11s_002_

Přinejhorším vytáhnou kvér se slepými náboji, aby si v rytmu komického povstalectví vystřelí do vzduchu, aby řeč nestála. Nějaké zákony…….na ty účelový národovec nebude brát žádný ohled. V těsné blízkosti jsou krajské volby, a tak zápas o místo na slunci musí něco stát. Bartošovi lidé milují pistolky s antisemitismem a rasismem na vrchu, zatímco takový Konvička zaměřuje svou nenávist kromě rasismu také k islamofobii, na níž se snaží nachytat spoustu neznalých a poněkud intelektuálně zaostalých.

Ashampoo_Snap_2016.03.27_17h56m13s_001_

Během sobotní demonstrace došlo zcela správně k zadržení Adama B. Bartoše, Jiřího Černohorského a dalších lidí. Policie udělala správně, když fanatické radikály převezla na policejní služebnu. Slova Adama B. Bartoše odporovala zákonu, a to nikoli jen kvůli vyhrožování smrti politikům. Stačí poslechnout si Bartošova slova. Už od samotného počátku prochází tělem mrazení, že i v současnosti existuje vůdce politické strany s tak odpornými myšlenkami.

Je tragikomické, že ti, co se nazývají největšími vlastenci, jsou zároveň těmi, co kálí na cokoli vlasteneckého. Blaničtí rytíři se díky tomu stávají trapnoloutkou, se kterou si radikálové zahrávají. Sláma s motorkami propaguje nenávist ve jménu Blanických rytířů, zatímco takový Bartoš na Vyšehradě skládá jakousi přísahu hodnou komediálním inscenacím plných šašků.  Víc jak sedmiminutový proslov mužíka s brýlemi začíná oslavou militarismu.

Někteří z nás vystřelili symbolicky do vzduchu, aby ukázali, jak moc jsou připraveni. Střílelo se do vzduchu, střílelo se slepými a střílelo se, jak jsem řekl do vzduchu a střílelo se symbolicky. Zatím! A já to zatím říkám schválně, protože čím víc na tím přemýšlím, tím víc jsem přesvědčen, že bez fyzické síly tu naší dnešní krizi nevyřešíme.Beze zbraní se těm černým nájezdníkům neubráníme. A co se týče těch našich domácích vlastizrádců, tak na ty také nestačí jenom nějaká domluva, jenom nějaká slova. Na ty taky platí jen síla. ……já jsem přesvědčen, že jsme se dostali do fáze, kdy si musíme vybrat. Protože buť se tady budeme takhle poklidně scházet a děláme to už rok, děláme to vlastně už druhým rokem.Takže, buď se tady budeme scházet třeba další rok, a nebo přejdeme k nějakým činům

Adam B. Bartoš 26.3.2016

Radikál extrémistické politické strany vyhrožuje zbraněmi, střílením a násilím obecně. Copak je možné, aby člověk spolupracující neonacisty……člověk obklopující se neonacisty na veřejnosti vyzýval k nenávisti, střílení na ulici. Na Václavském náměstí zaznělo v těchto slovech velmi nebezpečné klišé neonacistické a neofašistické klaky o tom, že je třeba všechny postřílet, aby mohla být nastolena konečně ta nová, nacionálně lepší společnost, kde minority budou ničeny, zatýkány, uzurpovány a jakýkoly odpor bude násilně potlačen. Takové jednání musí být v demokracii zcela nutně postiženo zákonem. Pokud by policie nezasáhla, zcela jistě by porušila zákon.

Svým způsobem je trapné, že si média vybrala účelově vyhrožování politikům smrtí, když vyzývání k ozbrojenému povstání a násilí je mnohonásobně závažněšjí. Celé to připomíná dění za nacistického Německa, kdy straníci NSDAP taktéž vyzývali k převzetí moci s pomocí zbraní a páchání násilí…….všichni víme k čemu to vše nakonec vedlo. Extrémista volající po násilí může být inženýrem krutosti největších rozměrů. Národní demokracie sice nemá možnost získat více jak půl procenta hlasů, přesto by neměla být nechána v klidu za taková veřejná vystoupení.

Je tragikomické, že Adam B. Bartoš s Lucií Haškovou a Jiřím Černohorským volají po dodržování tradic, o uprchlících hovoří jako o čmoudech, odmítají multikulturalismus, zatímco na demonstracích pořadatelská služba používá africký lidový hudební nástroj vuvuzelu.

Ashampoo_Snap_2016.03.27_18h17m44s_003_

Jak to fašizoidní extrémisté s odporem vůči multikulturalismu mají? Vrazí členovi DSSS, Československé vlastenecké gardy africký hudební nástroj, aby následně perlili rasismem kousek od sochy Svatého Václava. Kdyby se nejednalo o tak vážnou věc, jakou je propagace rasismu a extrémismu, tak by se jednalo o docela komické znevážení bělostných myšlenek čecháčkovských radikálů.

Vyvolávání defenestrací je obecně velmi vítané v krajně levicové a pravicové scéně. I proto Bartoš nečeká a s dalšími větami nabádá k rasové, etnické nesnášenlivosti. Zřejmě zapomněl na to, že byl nepravomocně odsouzen k podmínce. Nabádat někoho k defenestraci, to není nic jinho, než nabádání ke spáchání trestného činu ublížení na zdraví, nebo dokonce vraždě. Adam B. Bartoš žije ve své válce. Ve skutečnosti ji nevede s vládou, ani uprchlíky, ale s ostatními extrémistickými stranami a hnutími, se kterými se přetahuje o to, jak jinak oslovit zájemce. Jak se zdá, nejznámější antisemita v zemi vsadil na hrubé násilí…..zřejmě si naivně myslí, že s Národní domobranou u zadku může všechno.

A to, čemu čelíme, to je válka, ať se nám to líbí nebo ne. Ať to tak možná vypadá, nebo ne, je to o to ještě nebezpečnější válka, že je to válka taková záludná, rafinovaná a jako válka nevypadá a o to je to horší. Zánik národa může přijít nepozorovaně a velice rycgle, pokud nezačneme něco dělat.

Adam B. Bartoš 26.3.2016

Poslední část Bartošova proslovu není ničím jiným, než účelovým rozšiřováním poplašné informace, lží a naprostého ignorování mezinárodního práva, kdy uprchlíci zůstávají nelegály, protože si to předseda xenofobně a velmi nenávistně zaměřené politické strany přeje. Je zcela správné, že na konci proslovu zasáhla policie. Mohla tak učinit daleko dřív.

Protože vláda nás už poněkolikáté podrazila, podvedla, třeba ta situace s Trureckem,. Ta situace s Tureckem, kdy vlastně ti nelegálové, ti vetřelci budou chodit, budou se sem valit v desetitisících, statisících s falešným tureckým pasem, takže jakoby legálně, a to vlastně je ještě horší než to, co jsme tady řešili před rokem. A to už není nějaká liknavost nebo neschopnost vlády, to už je vědomé podporování rozvratu této země, to je vlastizrada, to je nejhlubšího zrna, to je vlastizrada, která musí být potrestána trestem největším. Proti takové vlastizradě…..

Adam B. Bartoš 26.3.2016

Celý proslov Adama B. Bartoše z 26. března 2016

Adam B. Bartoš nyní čelí obvinění z trestného činu podezření z podněcování k nenávisti vůči skupině obyvatel nebo omezování jejich práv a svobod, protože přesně k tomu nabádala extrémistova slova. Kdyby předchozí rozsudek za výroky nad hrobem Anežky Hrůzové byl pravomocný, byl by možná obrýlený antisemita za své sobotní extempore ve vězení na dobu delší, než několik hodin. Možná by potom Hašková s Černohorským dostala od svého gurua také nějaké paměti o boji a nepřátelích, jež je třeba zničit.

Předseda Národní demokracie je na sociálních sítích tragikomickou osůbkou. Nevydařený potlach na nenávist považuje za “Velkou velikonoční revoluci”, příležitost ke kladení dalších cílů i vyvozování osmi myšlenek, ve kterých vévodí jakési systémové spiknutí, v němž osoba Adama B. Bartoše není nic jiného, než hrdinou dávajícím lidu jakousi šanci na projevení nenávisti a zloby lidu. Je to úsměvné a na příkladu Bartoše je vidět, že se psychologie radikálů celá staletí nemění. Používá stejných postupů, vývodů i nástrojů, s pomocí nichž bude nový systém extrémismu brutálně odměňovat odpor…….jinými slovy, Bartoš neodpouští policistům a v případě nového režimu se jim odmění………jak laciné a totálně trapné.

………Nový režim spravedlivě odmění konání těch i těch. Včerejší zásah ukázal brutalitu některých policistů (evidentně finančně motivovaných, aby k brutalitě strhávali další), stejně jako statečnost těch, kteří proti bezbranným lidem zasahovat nechtěli

Zdroj: úryvek z facebookové zdi Adama B. Bartoše z 27. března 2016

S Bartošovými výroky souhlasí maminka na mateřské, dříve nějaký čas žena vedená na úřadě práce Lucie Hašková.

Ashampoo_Snap_2016.03.27_20h47m46s_001_

Alespoň je jasné, kdo je kdo a kdo má jaké názory. Největší extrémismus volající po násilí na ulicích měl vždy jádro u nevzdělaných, sociálně nízko postavených a v případě Národní demokracie se nejedná o zádnou výjimku.