Více jak polovinu cizinců ve věznicích představují Slováci, Ukrajinci a Vietnamci

Zatímco čecháčkovští nacionalisté hřímají na sociálních sítích nad nebezpečím uprchlíků a rozšiřují jeden hoax za druhým, reálná fakta říkají něco jiného. V českých věznicích není ani jeden uprchlík z Blízkého východu, přesto extrémisté neustále hovoří o kriminální povaze nově příchozích.

K 31. lednu 2016 bylo ve věznicích umístěno na 1 704 cizinců. Značná část provinilců pochází ze států Evropské Unie, zatímco zbytek představují Vietnamci s Ukrajinci migrujícími do Česka za prací. Je tragikomické, že nacionálům nevadí provinění Evropanů a téměř zapomínají na padesát pět Poláků nebo více jak pět set Slováků obviněných, nebo odsouzených za trestnou činnost páchanou na území České republiky. Jsou to přeci slovanští přátelé, a tak se zcela populisticky hledí na ty, jež jsou nejviditelnější ve zpravodajských relacích celostátních televizí.

Ashampoo_Snap_2016.02.27_19h24m30s_007_

Přeci jen takový Iráčan, nebo parta cizinců podezřelá z útoku na malé díte je mediálně vděčnějším tématem, než spolčení gangu překupníků drog nebo prachsprostých kapsářů přichycených při činu uprostřed Václavského náměstí. Kriminalita cizinců je většinou v “režii” sousedních států, přesto se některá média snaží tvrdit opak. Přepnete televizní kanál a na diváka vykukuje uprchlík přichycený policií…..následuje štiplavý komentář vytvářejícíc zdání, nikoli však stoprocentní skutečnost. Lež se stala součástí zpravodajství, a proto nikoho nepřekvapí překrucování faktů i základních údajů. Provinění jednotlivců je vykládáno jako nějaký zvyšující trend, kvůli kterému by se ostatní měli mít na pozoru.

Jakékoli porušení zákona je proviněním jednotlivců a nikoli všech představitelů dané komunity. Slováci, Ukrajinci se Slováky představují téměř 64 % cizinců zadržovaných ve věznicích. Když mají extrémisté takovou obavu o Českou republiku a o národ vznešeného lva, proč nejsou proti výše uvedeným skupinám cizinců? Možná je to tím, že jim o stát, natož o republiku vůbec nejde.

Televize s tiskem mlčí, a tak si neinteligentní nacionál hraje svou písničku, na kterou nachytá řadu dalších nepřemýšlejících spoluobčanů. Cizinci se podílejí více jak dvanácti procenty na celkovém počtu vražd. Vietnamci se na území Česka dopouštějí trestných činů porušování práv k ochranné známce, padělání a pozměňování veřejné listiny. Vietnamská komunita se významnou měrou podílí na drogové kriminalitě. Přesto xenofobně laděné a silně ultranacionalistické politické strany s hnutími útočí vůči uprchlíkům z Blízkého východu a Afriky, nikoli však vůči příchozím ze Slovenska, Ukrajiny, nebo Vietnamu. Radikálové organizující demonstrace na základě mýtů……na základě zakořeněných předsudků přetřásaných rasizujícími médii.

Příznivci proextrémistické scény o sobě sice tvrdí, že nejsou žádnými ovcemi, nicméně se jako ovce chovají, protože sledují jakákoli tvrzení svých idolů a považují je za pravdu. Podílejí se na rozšiřování vydávaných lží a často jim dodávají umělohmotnou pravdivost……….činnost lidských ovcí odhodlaných k obraně nelidství narušuje demokracii a posiluje rasismus v republice.

Cizinci se podílejí v Česku ani ne osmi procenty na celkové trestné činnosti. Ale říkat, že živelným ohrožením jsou uprchlíci……to je naprosto hloupé, nelogické a nepravdivé. Živelným nebezpečím nejsou ani Slováci, Ukrajinci, natož Vietnamci………..nicméně, jsou to právě příslušníci těchto národností, kteří se v České republice dopouštějí trestné činnosti nejvíce. Kdyby extrémisté přemýšleli mozkem, zcela jistě by to věděli.