Přátelé Ruska v České republice si nákupem knihy pořizují členství v AKORNU

Každý rusofil zcela jistě není extrémistou a s extrémismem nesympatizuje, ovšem řada rusofilně naladěných spoluobčanů si plete náklonnost k národu s náklonností k diktatuře prezidenta Putina. Šikují se do neoficiálních spolků, ve kterých se to hnědými myšlenkami hemží jako trávou na lesním paloučku. Nacionálně bolševická scéna sní o Velkém Rusku, zatímco si s extrémisty navzájem podává ruce. 

Typickým příkladem by mohla být klaka v okolí Michala Ulvra, Jiřího Vyvadila a Daniela Solise. Dotyční pánové na sociálních sítích založili facebookovou skupinu Přátelé Ruska v České republice.  Jejími správci jsou samotný Ulvr doprovázený Tatjanou Pospíšilovou

Ashampoo_Snap_2016.02.29_12h03m23s_006_

Jednotliví členové sdílí souhlasné články s Putinovou vládou, notují si nad zlem Evropské unie a občas dokonce potěší ideové společníky názory na multikulturalismu, odlišné rasy a náboženská vyznání. Členy jsou kromě neextrémistů také představitelé neonacistické a neofašistické scény, ale to nejspíš nebude pro Vyvadilovi souvěrníky velký problém. Michal Ulvr za sebou dlouhou dobu “vleče” osobnosti spojené s krajně pravicovou scénou. Nejdříve to byl právník rasista Naxera, poté samotný rasista a antisemita Adam B. Bartoš a nyní se kolem boku mladého extrémisty pohybuje konspirátor ve službách Národní demokracie Daniel Solis. Častý host Matějkových sedánků na věčné Československo si jako politolog hraje na vypravěče příběhů o světovém spiknutí. Přidává milovníkům všeho putinovského nový rozměr, a proto možná nikomu z přítomných nevadí Danielova blízkost ke Generaci identity.

S Přáteli Ruska v České republice putuje ve vzduchu virtualita

Svým způsobem je to komické. Facebookový neoficiální spolek odkazuje na webové stránky Přátel České a Slovenské republiky, a dokonce se tváří jako oficiální spolek zapsaný v oficiálních rejstřících

Ashampoo_Snap_2016.02.29_13h33m42s_013_

…….radikálové berou všechno “jedním vrzem”. Přátelé České a Slovenské republiky při listování internetovými stránkami narazí na přátele Ruska……..Ulvrova organizace AKORN s ozubeným kolem uprostřed se chytá příležitosti a vydává pro členy výše uvedené facebookové a webové stránky členské legitimace. Zájemci o členství si koupí knihu nakladatelství BVD, za kterou zákazník dostane červenou legitku. Konečně je nadšenec do všeho českého, slovenského a ruského sdružen do spolku stejně smýšlejících spoluobčanů…….Legitimace nemusí dokonce obsahovat ani klasickou “dokladovou” fotku. Postačí ta z Facebooku, nebo jakákoli jiná. Zákazníci pořizující si literaturu z prozemanovsky orientovaného nakladatelství obdrží v elektronické podobě vyrobenou legitimaci, kterou si později mohou vytisknout a na vlastní náklady zalaminovat.

Ashampoo_Snap_2016.02.29_12h49m11s_008_

Nákupem knihy vzniká členství v organizaci Přátel Ruska a ČR a SR.

Ovšem ani jednou se na vydávaných papírových legitkách oficiální název Ulvrem jmenované organizace neobjevuje. Vždy se jedná o neoficiální názvy neoficiálních, chcete-li právně neexistujících subjektů. V jedné z diskusí na facebookové skupině Přátelé Ruska v České republice se objevila docela zajímavá konverzace, ve které Michal Ulvr uvádí jak oficiální název, tak oficiální číslo organizace, pro kterou jsou legitimace vydávány

Ashampoo_Snap_2016.02.29_12h27m36s_007_

Ovšem, pokud si projdete Veřejný rejstřík a Sbírku listin, zjistíte, že žádný spolek Přátelé Ruska a ČR a SR neexistuje.

Není zaregistrován, a tedy nemá právní formu. Jaké členství si lidé nákupem knihy pořizují? Pod identifikačním číslem 227 61 128 se nachází zcela jiný právnický subjekt – a sice Ulvrův AKORN( Asociace Za Komunitní Organizování a sociální Reformy Nyní)

Ashampoo_Snap_2016.02.29_13h10m42s_012_

Proč Michal Ulvr na první dobrou klame své spoluobčany tvrzeními, že si nákupem knihy pořizují členství ve spolku, který neexistuje? Neuvádí mladý radikál platící členy v omyl, když jimslibuje účast v něčem, co neexistuje? Předmětem vedlejší hospodářské činnosti AKORNU je “výběr členských příspěvků na činnost, prodej symbolických a propagačních předmětů apod..”

Je získávání nových členů AKORNU další vedlejší hospodářskou činností Ulvrovy organizace?

Celý projekt vypadá skutečně nevěrohodně. Sponzor(nakladatelství BVD) nabídne zdarma knihy……..zájemci o členství si myslí, že budou členy zaregistrované organizace Přátelé Ruska a ČR a SR, a proto si knihu jako členský příspěvek pořizují. Dostanou legitimaci a snad i odkaz na transparentní účet( viz Ulvrova poznámka: “tady tito lidé mají zaplacený členský příspěvek (který je na transparentním účtě, který vidí a o kterém budou rozhodovat co se s ním udělá”). 

Nabízí se několik základních otázek:

  1. Když je bankovní účet transparentní, proč není jeho číslo veřejně dostupné ?
  2. Proč není uvedeno u jakého bankovního ústavu je bankovní účet veden?
  3. Když organizace Přátelé Ruska a ČR a SR neexistuje, jedná se o bankovní účet vedený na jméno AKORNU, Vyvadila, Ulvra nebo Solise?

Transparentní účty v České repuiblice poskytuje Česká spořitelna, FIO banka i Raiffeisenbank. Ve stanovách AKORNU mimo jiné stojí: “Základní organizace si mohou libovolně zřizovat vlastní transparentní účty, pokud mají samostatné ičo na Ministerstvu Vnitra. Pokud ano, musí požádat presidium asociace a to žádost schválit a vytvořit si s ním smlouvu.” …….jelikož Přátelé Ruska a ČR a SR nejsou negistrovaní a právně neexistují, s největší pravděpodobností se jedná o transparentní účty lidí s AKORNEM spojených……..samozřejmě za předpokladu, že vůbec nějaký transparentní účet existuje. Není všeobecně známé, že by samotný AKORN transparentním účtem disponoval.

Ke stanovám i Ulvrem uváděné neexistující organizaci Přátelé Ruska a ČR a SR nadále dodává:

Ashampoo_Snap_2016.02.29_15h03m45s_014_

Český AKORN má skutečně vazby na americký Acorn Innternational, kde je u přiloženého propagačního videa mimo jiné uvedeno: “vážení přátelé, ve videu je logo naší organizace AKORN a organizací s AKORN bezprostředně spojených jako komunity Přátelé České Republiky a Přátelé Ruska v ČR” …….v jedné vědě se perou dva navzájem protiřečící si názvy. Především komunita není právně závazná organizace s právním statutem, zákonem požadovanými stanovami a popisem fungování. Pokud komunita chce působit věrohodněji, má veřejně známé a uznávané osobnosti v popředí, nebo je zastupovaná zastřešující právně registrovanou organizací. Případně zastřešující organizace poskytuje komunitě služby(tisk letáků, organizaci demonstrací, poradenskou a právní pomoc………..)

Z věci logiky vplývá, že Akorn zájemce o členství v proruské skupině – komunitě registruje jako “členy AKORNU……Proč ale ta pohádka o registrované organizaci Přátelé Ruska a ČR a SR? Stojí za tím nějaký grant nebo projekt, kvůli kterému je třeba navýšit počet členů AKORNU nebo kvůli kterému je třeba nepřímo mást veřejnost? A proč povídačky o transparentních účtech?