Xenofobní mluva médií očerňující uprchlíky ohrožuje demokracii nejen v Evropě

Mediální masáž funguje skvěle ke spokojenosti krajní pravice. K informacím o silvestrovském dění v německém Kolíně nad Rýnem a Hamburku se do mysli radikálů jako bonus dostávají zprávy o znásilnění stovky žen. Ačkoli policie přesně nezná identitu jednotlivých útočníků, některé celostávní televize společně s tištěnými médii zahajují štvavou kampaň vůči uprchlíkům. Srdíčko průměrného čtenáře WhiteMédií se musí radostí doslova rozkočit. 

Konečně se naplnilo to, o čem se v extrémistických stránkách “milovníci jednobarevného národa”w dočítají dnem i nocí. Čechokoslovakisté, neonacisté, neofašisté, islamofobové i ostatní milovníci teorií o celosvětové židovské nadvládě sdílejí oficiální vyjádření nejrůznějších zpravodajských portálů, zatímco si notují na společné vlně. Organizované znásilňování návštěvnic silvestrovských veselic provedli uprchlíci, protože to tvrdí například Prima ve svých zpravodajských relacích.

K předčasnému soudu postačí svědectví žen, kde hlavní rozpoznávající pomůckou k určení, zda šlo nebo nešlo o uprchlíky, poslouží barva pleti nebo netradiční(“neevropský”) vzhled. Není to trošku málo? Možná takové rozlišovací schopnosti postačí milovníkům Miloše Zemana, Putina, Adolfa Hitlera, rasismu nebo odpůrcům multikulturalismu……ale jsou rozlišovací schopnosti založené na základě rasismu dostačující pro média demokratického státu?

Jako kdybychom se navraceli do třicátých let minulého století, kde předem všichni věděli, že za útok, přepadení, požár nebo krádež mohou židé nebo komunisté. Informace o silvestrovském dění v Kolíně nad Rýnem a Hamburku jsou znepokojující, protože ukazují, že i dnes ve 21. století jsme schopni jako společnost bez jakýchkoli nevyvratitelných důkazů očernit určitou skupinu obyvatel. Černoch nemusí nutně znamenat uprchlíka, stejně jako Japonec nebo Řek nemusí nutně označovat nečecha.

Už v pondělí, první pracovní den po Novém roce, měla německá policie na stole přibližně šedesát oznámení. Po úřední výzvě, aby se hlásily další napadené ženy, jich následující den přibylo ještě třicet. Místo, aby se média ptala, kdo byl útočníkem, předem sedla na led nenávisti, protože se to v nastávající atmosféře hodí. Kolínská primátorka Henriette Rekerová svolala krizové zasedání zástupců města a policie, zatímco na tiskové konferenci zcela správně poznamenala, že neexistuje žádný důkaz toho, že pachateli jsou lidé, kteří v Kolíně nad Rýnem hledají azyl.

Jako kdyby se primátorčina slova ve sdělovacích médiích ztratila. Nebyla důležitá, protože na jedné straně byly ženy plačící, vyprávějící o tom, jak je cizinec objímal, líbal, osahával a jednu dokonce znásilnil, zatímco ve veřejném éteru informačního šumu pobíhá islamofobie v čisté, naprosto průhledné podobě. Na malý okamžik se solidní média, ale také ta méně důvěryhodná, stala hlásnou troubou antimultikulturalismu a ukázala svou druhou, méně vlídnou tvář, kdy je možné sdělovací prostředky zneužít ke štvavým kampaním, jejichž oběťmi mohou být uprchlíci a jindy třeba židé, nebo nezaměstnaní.

Je absolutně nepřijatelné spojovat etnikum pocházející ze severní Afriky s uprchlíky. Média nemohou spekulace považovat za pravdu. Kolínský policejní prezident Wolfgang Albers v úterý upřesnil, že pachateli byli převážně podle svědectví žen mladí muži ve věku 18 až 25 let. Nic víc z úst policie nepadlo. Dokonce se neví, co přesně se v Kolíně nad Rýnem stalo. Na hlavním nádraží i náměstí v centru nejspíš došlo na Silvestra k masivnímu obtěžování žen……kolik mužů se ho zúčastnilo, jestli se jednalo o uprchlíky, nebo o řadové Němce….to se zatím neví. A i kdyby se jednalo o uprchlíky, rozhodně by taková skutečnost neznamenala důvod k očerňování všech uprchlíků nacházejících se na území Německa nebo dokonce Evropské unie.

Desítku případů obtěžování žen an Silvestra vyšetřuje také policie v Hamburku. Tam si ženy stěžovaly na útoky šesti až dvacetičlenných skupinek mužů. Opět ani zde není jasné, kdo byl útočníkem. Němec, stejně jako Čech může být černochem, Vietnamcem. Čechem, Slovákem, Jemencem, Turkem……….neměli bychom zapomínat, že se nacházíme v moderním světě, kde se na člověka nesmí pohlížet podle rasového původu. Všichni jsme si před zákony rovni a všichni si zasloužíme ochranu paragrafů, mezi kterou patří odmítání generalizací a organizování nenávisti vůči skupině obyvatel. Neevropsky vyhlížejícího jedince není možné předem považovat za uprchlíka pocházejícího z některé ze skupin přicházejících z válečných zón Sýrie, Iráku, severní Afriky či jiných krajin.

Demokracie a schopnost médií plnit funkci hlídacích psů je nejlépe vidět v kritických událostech a komentování těchto událostí. Bohužel, některá  celostátní média v posledních dnech selhala na celé čáře. To je neomluvitelné a možná bychom se měli zamyslet nad tím, jakou úlohu mají taková média ve společnosti. Informují nestranně, nebo slouží, když je to příhodné, zájmům extrémistů?