Wikileaks: vůdce saudských šíitů Šejk Nimr by v povstání neváhal vstoupit do služeb jako íránský agent

Saudská Arábie popravila 47 lidí obviněných z terorismu. Rijád zase jednou ukázal, že si ani omylem neváží lidských práv. Z politických důvodů kolébka wahhábismu zavraždila nepohodlé občany království. Někteří z popravených byli sťati, ostatní zastřeleni. 

Opět se opakovalo vládní divadélko, kdy ekonomicky tápající režim hledající cestu z více jak 2 440miliardového státního schodku využil klauzulí terorismu k postrašení případných rebelů. Válka, nasazení armády něco stojí a veřejné popravy mají mnohem větší odstrašující účinek, než nějaký anonymní voják s kvérem u pasu. Veřejné prohlášení saudskoarabského ministra ve státní televizi vysvětlující důvody rozsudků smrti s příslušnými jmény odsouzených nejsou ničím jiným, než veřejnou vyhrůžkou všem, kdo by se chtěli chovat stejně jako oběti vládní zlovůle.

[quote_center]Saudská Arábie využila zákony proti terorismu k umlčení disentu[/quote_center]

Mezi povražděnými byl také Egypťan, obyvatel Čadu a nechyběl ani odpůrce režimu Saudské Arábie a šíitský vůdce z východu země, Nimr Bakir al-Nimr, známý též jako Šejk Nimr. Otevřeně podporoval masové protivládní protesty, ke kterým došlo na východě země v době Arabského jara v roce 2011. Kritizoval tehdejšího korunního prince, dnešního saudského krále Salmána bin Abd al-Azíze, a označil ho za tyrana, zorganizoval petici požadující pro menšinové šíitské věřící stejná práva jako pro většinové sunnity a vyhrožoval odtržením východní části Saúdské Arábie. 8. července 2012 byl policií postřelen do nohy a poté uvězněn. Následně byl shledán vinným z podněcování zahraničního vměšování, neposlušnosti vůči vládnoucímu režimu a pozvednutí zbraně vůči bezpečnostnostním silám.  15. října 2014 byl odsouzen k trestu smrti a následně popraven 2. ledna 2016.

Šejk Nimr nepopíral svůj politický aktivismus, zároveň však odmítal, že by proti vojákům nebo představitelům státu použil zbraně. Jediný, ke komu byla justice porozatím shovívavá, byl Nimrův synovec Ali, jež byl zatčen ve svých sedmnácti. Původně se o něm hovořilo jako o dalším z budoucích popravených. Patrně po mezinárodním tlaku raději soudy Aliho ze seznamu kráčejících mrtvol vyškrtli. Saudskoarabský režim je krutý a měl by pocítit hospodářské i politické sankce . Je ostudou Evropské unie včetně Spojených států amerických, že se Saudy obchodují, spolupracují a podobně jako Cameron omlouvají justiční vraždy provedené Rijádem…….jak se zdá, ropa Aramca dokáže nemožné……Většinu času strávil Šejk Nimr podle informací Amnesty International na samotce, a dokonce mu byla odepřena veškerá lékařská péče.

Velmi zajímavé informace o Nimrovi jsou k dispozici na webu Wikileaks. Tajné depeše o setkáních amerických tajných agentů s Nimrem v Rijádu odkrývají zákulisí aktivistova myšlení. Zbytek článku se zabývá informacemi z WIkileaks, rozebírá je a pokouší se odpovědět na některé otázky:

————————————————–

[quote_center]Nimr se distancoval od proíránských a protiamerických prohlášení, zatímco právě díky nim získal nejvíce popularity [/quote_center]

Zápisy pocházejí ze srpna 2008, kdy Nimr dávno před Arabským jarem aktivizoval šíitskou komunitu v Saudské Arábii. Kvůli tomu byl místními, ale také zahraničními médii vykreslován jako velký a velmi nebezpečný radikál. Při jednom ze setkání z 13. srpna 2008 se Nimr distancoval od proíránských a protiamerických prohlášení.

Nicméně, na webových stránkách IslamOnline vyjadřoval podporu Íránu, včetně obrany íránského jaderného programu. Posílal skrze internet Íráncům a jejich vládě komplimenty za jejich zbožnost, aby se o několik týdnů později v navazujícím dopisu na IslamOnline od Íránu distancoval.  Každý národ má podle Nimra právo jednat ve vlastním zájmu. Americký imperialismus považoval Šejk Nimr za menší zlo, než jakýkoli jiný imperialismus tomu americkému předcházející.

Z odporu k hvězdám a pruhům vytvořil šíitský vůdce svou devizu, aby ji následně zakopal. Hlavně skrze ostrou rétoriku mířící proti panovnickému rodu, režimu, pochvale Íánu a odporu k USA získal Nimr během svých kázání mnoho mladých nadšenců pro věc. Těžko říct, jestli politický aktivista z východní provincie myslel svá slova při osobním setkání s Američany vážně, nebo zda se jednalo o účelovou změnu. Při osobních rozhovorech Nimr považoval šíitské náboženství za nejbratrštější k americkému ideálu demokracie. Sunnu zccela naopak vykreslil v roce 2008 v těch nejhorších barvách. Možná tak učinil z obav před případnými sympatiemi Američanů k ostatním muslimům……kdo, ví…….

Setkáními s americkými agenty vyhledával Šejk Nimr pomoc ze zahraničí. V boji s krutou diktaturou je zapotřebí spojenectví s vnějším světem. Plamenná slova plná ostrosti používal mediálně známý šíit pouze kvůli verbování mladých pro svou věc. Uvnitř byl, alespoň soudě podle depeší, mnohem umírněnějšm a méně ukřičeným. Za pomoci přímé a hlasité tóniny doprovázené nejrůznějšími slovními berličkami Nimr účelově eskaloval na východě Saudské Arábie situaci. Podporoval střet vlády, panovnického rodu s obyvateli, protože jedině tak mohl vyvolat v diktátorském režimu úvahy nad požadovanými změnami.

Nimr zastával názor: “za každou cenu být s lidem, nikdy nebýt na straně saudské vlády nebo úřadů.Ovšem, při osobním setkání a dotazech, zda by Nimr podporoval nebo toleroval případné násilí, Nimr odpověděl, že lid nebude podporovat ve všem a násilí naprosto odmítá.

[quote_center]Al-Nimr byl považovaný ještě v roce 2008 za druhořadého politického hráče ve východní provincii, protože nebyl zapojen do politických bloků místní šíitské komunity.[/quote_center]

Přesto všechno si postupem času získal mezi mladými stále větší podporu. Politický aktivismus Šejk směřoval na nízkopříjmové saudskoarabské sociální vrstvy, jichž se ekonomické potíže v království dotýkají nejvíce. Vysoká nezaměstnanost, neschopnost zajistit dobré podmínky šíitům nahrávaly Al-Nimrovi do karet. Každé veřejné vystoupení vyvolávalo ve vládě i regionálních úřadech obavy z násilností i potíží. To samo o sobě působilo na Nimrovu popularitu mnohem lépe, než jakákoli reklamní agentura za drahé peníze.

Stále více a více známější zastánce šíitů měl v oblibě zesnulého ajatolláha Mohammada al-Husajního al-Shirazi. Nyní v duchovní rovině následoval náboženské vedení iráckého ajatolláha Mohammada Taqi al-Mudarrasiho. Oba dva ajatolláhy Nimr chválil za schopnost skloubit sílu mysli s mocí Koránu při stanovení pokynů pro veřejný život.

[quote_center]Ideálem aktivistovy vlády byla země s jediným náboženským vůdcem v čele, s nímž by náboženská rada měla vést stát. [/quote_center]

Nimr Bakir al-Nimr byl islámským náboženským vůdcem místní šíitské komunity. Tomu odpovídalo vzdělání. Studoval náboženství v Teheránu a Sýrii. Osobnostně se duchovní vůdce saudských šíitů na Východě cítil nejprve jako šíit, poté jako muslim, člen Ahl al-Bayt(společenství muslimů, křesťanů a židů) a nakonec sám sebe považoval za součást lidstva. Svou politickou a zároveň aktivistickou kariéru Nimr vnímal jako službu spravedlnosti, jež by měla náležet wahhábisty utlačované minoritě v Saudské Arábii. 

[quote_center]Nimrovým snem v rozhovorech s Američany bylo vypovězení saudské vlády a ukončení její činnosti. [/quote_center]

Nimr například uvedl, že východoevropšké země získaly nezávislost prostřednictvím agitace a selhání Sovětského svazu a nikoli proto, že se Sovětský svaz rozhodl nabídnout východoevropským státům větší svobodu. Totéž požadoval Nimr od USA. Světovou agitaci, jež by následně díky zvětšujícím potížím královského rodu mohla vyrůst v ukončení moci Saudů. Takový postoj je velmi zvláštní. Především klade vedle sebe variantu “buď a nebo”…….Pokud tento názor Šejk Nimr zastával také v roce 2012 – 2016, poté z pohledu diktatury je poprava logickým, avšak v demokracii naprosto nepřijatelným vyústěním. Ústupky režimu nejsou vnímány, protože k nim byl režim donucen například internetem, zahraničím, domácími vlivy……když je někdo policií zadržen, je následné propuštění vynucováno poklidnými demonstracemi……Šejk Nimr demonstracemi, kázáními vyvolával nátlak a doufal, že ve spolupráci se zahraničím porazí saudský režim na kolena.……je takové přání za stávající situace vůbec reálné?

[quote_center]Nimr nehleděl na královskou rodinu a vládu jako na jednotlivce. Dokonce ani nerozlišoval mezi jednotlivými členy královského rodu. [/quote_center]

To mělo za následek odmítání kladného přístupu některých vlivných členů královské rodiny. Pomalé krůčky k demokratizaci nejsou kvitovány s povděkem, protože Saudové s vládou jako celek mohou za v minulosti. Nadějí pro Nimra zůstali mladí, často v zahraničí studující spoluobčané. Volby s novými institucemi rovněž Nimr považoval za Potěmkinovy vesničky určené především pro zahraničí. Těžko říct, zda měl nebo neměl pravdu. Z obecného hlediska diktatury rády zakládají jakoby demokratické instituce, jež následně kvůli podfinancování nejsou schopné opravdové činnosti.

Nimr Bakir al-Nimr nechtěl v Saudské Arábii násilnou revoluci. Aktivistovy mělenky obsažené v depeších Wikileaks ukazují na rozporuplnost jednotlivých názorů. Zatímco se Nimr teoreticky distancuje před Američany od Íránu, zároveň obhajuje právo saudských šíitů hledat pomoc v zahraničí. Z věci logiky tedy vyplývá, že by nápomocnou zemí mohl být Írán.

[quote_center]Depeše Wikileaks na konci uvádí: “Al-Nimr by neváhal vstoupit do služeb jako íránský agent v případném povstání”[/quote_center]

V závěru také ve volném překladu stojí: “Za předpokladu, že al-Nimrovy primární cíle jsou větší práva pro šíity a větší osobní vliv,  plán bude pokračovat v důrazném volání po reformách a vytváření nepokoje k vytvoření nestability, jež by následně způsobila skutečné změny v království