Severoafričané podezřelí ze sexuálně motivovaných trestných činů nepředstavují ani 9 % všech podezřelých

Silvestrovské události v Kolíně nad Rýnem otevřely stavidla rasismu, nenávisti a přihlouplým generalizacím, kdy každý, kdo nevypadal typicky německy, byl automaticky považovaný za uprchlíka, neřkuli žadatele o azyl. Na sociálních sítích, ale také v médiích, vznikaly nejrůznější teorie o tom, kdo je, nebo kdo by mohl být viníkem stovek přepadení.

Islamofobní klaka neváhala, a bez obtíží za útočníky, sexuální loudily a násilníky označila přicházející Syřany. Jaká byla ve skutečnosti pravda? Trochu světla do celé záležitosti přinesl ministr vnitra Severního Porýní – Vestfálska Ralf Jäger.

Podle údajů ministerstva bylo o silvestrovských veselicích v Kolíně nad Rýnem na 1049 obětí trestných činů. Celkově bylo hlášeno 821 trestných činů. 359 z nich bylo provedeno na základě sexuálně motivovaných pohnutek – 207 takových útoků bylo doprovázeno okradením oběti. 

Mezi podezřelými, jež ženy osahávali, nebo se pokoušeli ženy znásilnit, bylo mimo jiné také 30 osob pocházejících ze severní Afriky. 15 z nich byli žadatelé o azyl, včetně 2 nezletilých osob, jež se na místě pohybovaly bez doprovodu dospělých. Polovina z třiceti podezřelých seveoafričanů nepochází z Kolína nad Rýnem a zbytek jsou lidé bez trvalého bydliště. Věk policií podezřelých severoafrických pachatelů se pohyboval od 16 do 32 let. 13 z nich jsou Maročané, 12 Alžířané a 15 z nich požádalo o azyl. Ani jeden z podezřelých není Syřan. To, že je někdo policií vyšetřovaný ze spáchání trestného činu, to ještě neznamená, že ho skutečně spáchal. Na podezřelé není možné pohlížet jako na usvědčené pachatele.

Pouze 8,35 % osob podezřelých ze spáchání násilné trestné činnosti motivované sexuálními choutkami byli lidé pocházející ze severní Afriky. Zbytek sexuálně motivovaných útoků provedli pachatelé nemající s Afrikou nic společného. Je možné v řeči objektivních čísel hovořit o silvestrovské veselici v Kolíně nad Rýnem jako o okamžiku, kdy uprchlíci napadali Evropany? Méně jak deset procent nepředstavuje většinu a méně jak deset procent nemůže v médiích sloužit jako odstrašující svědectví o násilných sklonech většiny přicházejících uprchlíků nebo žadatelů o azyl. Každý je zodpovědný především sám za sebe bez ohledu na procentuální podíl na páchaných trestných činech.

Policejní vyšetřování neposkytuje dostatek důkazů o tom, že by páchané trestné činy z oné noci byly někým řízeny. Policie vychází z přesvědčení, že se jednalo o izolované trestné činy jednotlivců. Jakékoli teorie o neonacisty řízené akci, nebo o řízeném jednání uprchlíků jsou naprosto liché a nepravdivé. Tedy alespoň do té doby, než se podaří vyšetřovatelům dokázat opak.

Sexuálně motivované trestné činy často sloužily pouze jako krycí manévr kapsářů, kteří ženy osahávali, aby jim následně odcizili peníze, cennosti, nebo mobil. V Kolíně nad Rýnem, ale také v dalších městech, působí gangy kapsářů. Okrádají turisty, obyvatele měst a velká skrumáž lidí shromážděná na jednom místě…..to je doslova velký dar pro kapesního zloděje.

Členy některých takových gangů jsou také lidé severoafrického původu. Proč se ke kapesním zlodějům přidávají také někteří cizinci? Azylové řízení Spolkového úřadu pro migraci a uprchlíky trvá příliš dlouho, staví cizince do velmi stresujících potíží. Řízení trvá několik měsíců, někdy dokonce i dva nebo tři roky…….lidé vyhledávají jistoty, možnost bydlení, o kterou během této doby mohou přijít…….spolková vláda svým přístupem doslova nabízí cizince do náručí nejrůznějších kriminálních živlů. Televize natočí sice spot o gangu kapsářů s Maročany uvnitř, ale o hlubších důvodech i lidském rozměru věci se mlčí nebo jen šeptá.

Sexuálně motivovaných trestných činů za účelem okradení obtěžované oběti je z obecného pohledu během roku víc než dost. Pachatel oběť osahává, tiskne se na její tělo, vniká do kapes…….taková praxe páchání trestných činů nemá nic společného se severoafrickým naturelem nebo odlišnou kulturou z Blízkého východu. Stejně se chovají čeští, němečtí, polští, angličtí a další kapsáři. Podobné trestné činy kapesního okradení kryté, nebo usnadňované jinými trestnými činy jsou běžné na celém světě. I v České republice během silvestrovské noci dochází k vyššímu nárůstu trestné činnosti kapsářů, i sexuálně motivovaných trestných činů…….jen si média takových jevů moc nevšímají.

Nejvíce sexuálně motivovaných útoků bylo nahlášeno v časech 23:00 – 01:00. Což odpovídá obdobím s největším počtem osob na ulicích. Lidé se střetávají, aby společně na ulici oslavili přicházející rok. Pijí alkohol, stávají se méně obezřetnými, mizí sebekontrola a člověk se stává povolnější k věcem, které by jindy nedělal. Ve 23:00 bylo hlášeno 52 sexuálně motivovaných trestných činů, o půl hodiny 39 a o půlnoci 41. V půl jedné ráno bylo nahlášených sexuálně motivovaných trestných činů nejvíce, a to rovných 78. Ženy se opijí rychleji než muži a pokud mají v krvi vysokou dávku alkoholu, neubrání se kapsáři, ani kdyby chtěly. To je pro kapsářské gangy doslova ráj na zemi.

Útoky páchané na Silvestra mají dalekosáhlý dopad na celý svět. Stačí se podívat na xenofobního předsedu slovenské vlády, který třicítku popdezřelých, avšak nikoli usvědčených severoafričanů, vnímá jako důvod ke generalizacím, islamofobii a nenávisti vůči uprchlíkům. Přesně takový negativní dopad má událost oné silvestrovské noci. Díky událostem posilují neonacisté, neofašisté i národní nacionalisté, jež jako ovce v přeběleném stádě mečí o tom, jak hluboce je ohrožována evropská kultura.

Méně jak 10 % podezřelých osob ze sexuálně motivovaných trestných činů není důvodem ke generalizacím, ani útokům vůči islámu nebo uprchlíkům.