Osvětim a Gaza. Rozdílná doba, podobná genocida

Za soumraku večera 2. 8. 1944 se nacistické Německo rozhodlo zlikvidovat cikánskou část tábora v Osvětimi-Birkenau. V plynových komorách, v krematoriích umírali v obrovském kvapu nepohodlní Romové, Sintové, protože mašinérie průmyslového vyvražďování potřebovala přidat na obrátkách. Rasové nenávist poslala na onen svět spoustu nevinných lidí. 

Nedovolila dětem poznat své první lásky, nedovolila rodičům pokochat se z vnoučat, nedovolila dospělým zažít období stáří…..genocida je nespravedlivý a velmi krutý způsob vyvražďování lidí po stovkách, tisících a někdy i milionech. Právě v tento den, kdy si celý svět připomíná likvidaci cikánského koncentračního tábora v Osvětimi-Birkenau dochází již skoro čtvrtý týden k otevřené genocidě palestinského obyvatelstva. Do hustě obydlených částí sou vhazovány bomby, lidé jsou zabíjen snipery……v oblasti je nedostatek vody, elektřiny a lékařského vybavení…….jenže této genocidy v červencových a srpnových dnech se nedopouštějí nacisté, ale Židé z židovského Státu Izrael.

genocida

Romové společně s vězněnými Sinty nechtěli před sedmdesáti lety zemřít a vzepřeli se strážím. Ty se na své oběti vrhly a do konce srpna povraždili na 3 000 zadržovaných obětí rasové nenávisti. Nacistům stačilo měsíc na zabití tří tisíc lidí. Vláda Benamina Netanjahua bez plynových komor a krematorií pomocí tankových granátů, raket a pozemních sil povraždila za tři týdny běsnění více jak 1 459 lidí. V obou případech byli Romové, Sinti i Palestinci bezbrannými a nevinnými oběťmi zlovůle tyranské, genocidně smýšlející vlády.

Sionismus stejně jako nacismus zabíjí, a to v rozestupu několika desetiletí. Je to tragická situace, kdy lidé budou zcela správně vzdávat čest a úctu zavražděným obětem nacistického řádění, zatímco za přítomnosti izraelských diplomatů bude zapomínáno na tisíce obětí současných i předchozích bojů Davida a Goliáše, kde tím Goliášem je stoprocentně Stát Izrael, zatímco Palestinci v roli Davida trpí nad totální destrukcí svých domovů. Izraelští nacisté podporují izraelskou vládu, zatímco se izraelská vláda chová velmi podobně jako nelítostní bachaři z Osvětimi-Birkenau. Ti také jako vojáci Izraelských obranných jednotek povraždili bez slitováni a rozdílu ženy, děti i starce.

israeli_soldier
Odstřelovač izraelské armády,David D. Ovadia, se na svém Instagramu chlubí, že zabil 13 palestinských dětí

Benjamin Netanjahu 7. dubna 2013 hovořil o Židech jako o uprchlících, kteří museli utéct ze své vlasti kvůli ohrožení nacismem. Nenávist vyhnala miliony lidí ven, pryč do neznáma, zatímco současná ultranacionalistická vláda Bibiho dělá to samé. Vydává dvojí zákony, obsazuje nezákonně ostatní území, zakládá na nich osady a zabraňuje rovnocennému postavení nežidovských spoluobčanů ve společnostiNacistická diktatura způsobila závažnou nespravedlnost na Sintech a Romech. Stejně tak fašizodní sionistická vláda Bibiho a jeho předchůdců vytváří taktéž závažnou nespravedlnost na Palestincích, beduínech a etiopských Židech.  Od roku 2000 do roku 2014 zemřelo díky izraelské okupaci Západního břehu Jordánu více než 1700 palestinských dětí. 

Osudy Romů a Židů za nacistické éry byly neoddělitelně spojeny. Stejně tak jsou osudy Palestinců spojeny s osudy Romů, jež zahynuli a trpěli pod rukou nacisty. Při vzpomínce na oběti v Osvětimi-Birkenau bychom neměli zapomínat na oběti pokračující a stejně kruté genocidy v Gaze.  Vzpomínání na romské oběti v Osvětimi po boku s představiteli izraelské politiky apartheidu nebude ničím jiným, než pokryteckým přehlížením obětí genocidy páchané apartheidním Státem Izrael.