Dánsko se chová k uprchlíkům podle přání wahhábských fanatiků

Krajní pravice, nesnášenlivý tón vůči imigrantům a odpor k multikulturalismu panuje stále více politice skandinávských zemí. Typickým příkladem by mohlo sloužit Dánsko. V minulosti zavřením hranic narazilo, zatímco dnes v horečce ultranacionalismu napadá mezinárodní právo a uchyluje se k okrádání uprchlíků, jež v zemi hledají úkryt před válečnými zvěrstvy. 

Cokoli, co představuje částku vyšší než 37 000 korun, bude nyní náležet státu. Krajní pravice se rozhodla zbavovat přicházející migranty svobody a za tím účelem se dokonce neštítí ani požadovat po obětech nacionalismu poplatek za vládní obstrukce. Volič musí pocítit ochranitelský pud vlády…….a to něco stojí. Podobně se chová Švýcarsko, německé Bádensko-Württembersko a dokonce i unijní Čechové, jež dokonce procházejícím uprchlíkům “ozdobí” ruce několika čísly………kdo by se v této situaci staral o nějaká lidská práva, nebo mezinárodní pravidla, když politické návrhy v pozitivním světle vykreslí večerní zprávy v televizi.

Kromě majetku mají radikalizující vlády spadeno na další mezinárodně garantovaná práva. Jedním z nich je právo na sloučení rodiny. Nově budou muset váleční uprchlíci čekat tři roky, než budou moci požádat o právo na sloučení rodiny. Je to hrubé a naprosto nedemokratické vniknutí do lidských práv, kdy otec od rodiny musí tři roky zanechat svou rodinu v nejistotě, aby posléze mohl na úřadech požádat o povolení přestěhovat je do svého nového bydliště.

Pomoc uprchlíkům tímto krokem ztrácí svůj smysl. Je smutné, že dánským politikům nevadí zavádění nové lrgislativy, jež je v rozporu s úmluvami, ke kterým se Kodaň před několika desetiletími zavázala. Dánsko se chová přesně tak, jak chce tzv Islámský stát a chystanými zákony nepřímo podporuje wahhábistické šílence, ježnechtějí nic jiného, než zničení evropského práva i zásad demokratického světa.

Nový zákon ideologicky vycházející z dílny Dánské lidové strany není ničím jiným, než palivem pro xenofobii a nenávist. Komisař Rady Evropy pro lidská práva požádal 12. ledna 2016 dánskou vládu o zrušení diskriminačního návrhu zákona. Politika krajní pravice je krutá a naprosto bezohledná k těm, co potřebují pomoc v časech ohrožení.

Dánsko místo posílení bezpečných cest migrace v nových paragrafech vytváří další nebezpečí, kvůli kterým zcela zbytečně mohou umírat další lidé. Dánská politika společně s dánskými volbami pokračuje v trendu, který zahájily norské volby v roce 2013. Antiimigrační politika společně s vzestupem pravicových stran pokračuje k destrukci demokracie v Evropě.  Je smutné, k čemu se Starý kontinent sníží.