Radikální židé nepředstavují judaismus, stejně jako radikální muslimové nejsou islám

Radikální židé, stejně jako radikální muslimové nemají s náboženstvím pranic společného. Je to zcestí, kdy se Tórou nebo Koránem zakrývají psychopatologické styly chování, násilí a touha ostatní poškodit na zdraví i majetku. Radikální židé nejsou judaismus a radikální muslimové nejsou islám. 

To by mělo být každému člověku na první pohled jasné. Někdo, kdo má potřebu upravovat původní učení, vybírat z něj účelově jednotlivé statě bez jakéhokoli kontextu nemůže být nazýván stoupencem judaismu nebo islámu. Náboženství je na světě především proto, aby vedlo lidi k dobru, milosrdenství, a nikoli k přesně opačnému stylu chování.

Zatímco radikální žid, často usilující o co nejtvrdší linii sionismu, podporuje antisemitské nálady, radikální muslim dělá dobře na poškozené dušičce naci primitivů, jež posléze volají po zákazu islámu, aníž by si uvědomili, že tak, jak se chovají wahhábisté, tak se chová každý radikál beroucí si náboženství za své rukojmí. Radikálové nikdy nebyli a nikdy nebudou hlavní součástí náboženství. Buddhistické Hnutí 969, středoafrická Antibalaka, Lehava, Al-Kájdá s dalšími wahhábistickými organizacemi nepředstavují ani procento všech věřících v jednotlivých náboženstvích. Účelově se dá číst Tóra, účelově se dá číst Korán a účelově je možné vykládat jednotlivé statě Bible. Pokud radikál chce, může vyčíst v nejsvatější knize křesťanů podporu terorismu, násilí, vražd a diskriminace žen.

Náboženští extrémisté nemají úctu k náboženství, ke kterému se na oko hlásí. Používají jej jako toaletní papír na utření výkalů, jež pokládají za obsah svých věrouk. Náboženský extrémismus by neměl dostávat jakýkoli prostor, protože se vždy staví proti přirozenosti člověka. Nařizuje mu něco, co není v souladu s přírodními zákony i během života. Radikální židé, radikální buddisté, radikální katolíci, radikální muslimové berou lidem důstojnost i právo na osobnost, jež se snaží nahradit sadou diskriminačních a svazujících pravidel.

Příkladem posledních dnů typického radikalismu by mohli být židovští radikálové, kteří slavili svatbu tak, že tancovali se zbraněmi, noži, zápalnou bombou a bodali do fotky upáleného palestinského dítěte.

[embedplusvideo height=”434″ width=”540″ editlink=”http://bit.ly/1IBeRun” standard=”http://www.youtube.com/v/dfkd0r1yY10?fs=1″ vars=”ytid=dfkd0r1yY10&width=540&height=434&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=0&chapters=&notes=” id=”ep5545″ /]

Zbraně při tomto obřadu kolovaly i do rukou dětí. Ceremoniál zachytila izraelská televize Channel 10. Ukázala světu ohyzdnou tvář náboženského radikalismu, kdy smrt malého dítěte, Aliho Dawabši, zavražděného ortodoxními Židy, vyvolává salvu radosti. Zatímco se tanečníci považovali za zdatné stoupence judaismu, v očích diváků nebyli nikým jiným, než naprostými barbary, jež si dovolují veřejně špinit nejrozšířenější náboženství Svaté země.

Ali byl na konci letošního července zaživa upálen židovskými extrémisty během teroristického útoku na dům jeho rodiny ve vesnici Duma na okupovaném Západním břehu. Útok na rodinu přežil pouze chlapcův čtyřletý bratr, který také utrpěl vážné popáleniny a stále se léčí.

Náboženští fanatici si téměř vždy vybírají jednoduché cíle. Jsou jimi nic netušící civilisté na trzích, děti, starci, ženy, popřípadě spící rodina uprostřed noci. Podivná svatba z Channel 10 má v sobě značnou pachuť hořkosti. Podle zprávy izraelské armády IDF pušky a pistole, které si účastníci svatby posílali z rukou do rukou, byly vydané armádou IDF nebo měly licence…….věci znalému člověku okamžitě rychlostí blesku vytane na mysli rabín Gopstein, extrémistrická Hemla a napojení na vládní peníze skrze náboženský fanatismus překypující nevládky………

Pokud fanatici dostanou neoficiální finanční pomoc ze strany státu nebo vládních stran, poté možná následný terorismus dostává kromě náboženského tmářství také punc terorismu státního……..bohužel, také některé teroristické organizace zneužívající islám ke krytí svých zločinů dostávají neoficiální podporu některých vlád. Mohli bychom jmenovat například Saudskou Arábii, která je pověstná svým počínáním ve světě terorismu. Bývalé Československo bylo jednou ze zemí východního bloku, kde taktéž docházelo k výcviku, školení a ochraně náboženských teroristů. Mezi školenými vrahy byli také příslušníci Hamásu, kteří si Palestince berou jako oběti své zlovůle. Hamas se skládá z fanatiků motivovaných náboženským fanatismem i bezcitnou praxí IDF, ve jménu které vzniká chaos, zabíjení i mrzačení nevinných civilistů.

Miliardy dolarů vojenské pomoci investují mocnosti světa do boje proti radikálům z Islámského státu, zatímco zapomínají na to, že podporují válku a zapomínají na ostatní radikály, jež jsou stejně nebezpeční jako ti mediálně známější vrazi Abú Bakra Bagdádího. Postavit se teroru a náboženskému fanatismu, to není pouze o řinčení zbraní a zabíjení dalších lidí. Beduíni z jižní části Sinajského poloostrova by toho mohli být příkladem. Bez jediného výstřelu si dokázali poradit s náboženskými fanatiky z Provincie Sinaj.  Organizovaný extrémismus se bojí nezájmu a především nepřítelem číslo jedna zůstává jednotnost a jednotný postup, ve kterém nedostává místo ubírání demokracie i strach z fanatismu.

Kdyby radikální stoupenci wahhábismu byli muslimové, zcela jistě by několik desítek tisíc obětí nepocházelo z řad muslimů. Zkrátka, židovští fanatici, muslimští fanatici, hinduističtí fanatici, buddhističtí fanatici, katoličtí fanatici a mnoho dalších nejsou nositeli náboženství, jež se rozhodli ničit a svými činy devastovat do podobenství ruin. Jakýkoli náboženský fanatismus je třeba odmítat. Dokonce i ten, který panuje v sousedním Polsku, a který tuto zemi přináší do náruče krajní pravice.