Konference ve sněmovně neodstraní prasečák v Letech u Písku

Pod záštitou předsedy zahraničního výboru Karla Schwarzenberga se dnes uskutečnila v prostorách poslanecké sněmovny konference “Uznání a připomínání romského holokaustu v České republice”. Jedním z z projednávaných témat mají být otázky ohledně vepřína v Letech u Písku. 

Konference je organizována v rámci iniciativy Vzpomínání na Genocidu Romů a pořádá jí mezinárodní mládežnická romská organizace ternYpe a hnutí Free Lety. Po dlouhé době se na parlamentní půdu dostává často opomíjená temná skvrna národní historie, kdy českoslovenští četníci v překotném spěchu internovali Romy do tábora smrti. Samolibé nadbíhání nacistickému režimu ukončilo bestiálním způsobem životy mnoha spoluobčanů. To je také jeden z hlavních důvodů, proč se politická reprezentace distancuje od koncentračního tábora v Letech u Písku.

Politici přijdou, řeční a dokonce tu tam přinesou věnec jako symbol sounáležitosti. Zástupci státu přiznávají romské oběti nacistického režimu, ale zároveň odmítají zavádět diskusi o tom, kdo je skutečně zodpovědný za masakry. Pokračuje se ve staré tónině, kdy se oprašují dávno zmanipulovaná nebo nepřesná data, zatímco se zapomíná na nejnovější historická pátrání Paula Polanskeho. Po desetiletích se režim kontinuálně zdráhá přiznat, že se uprostřed Evropy, téměř osmdesát kilometrů od Prahy, odehrávaly krutosti srovnatelné s koncentračním táborem Dachau.

Na první pohled by se mohlo zdát, že se konečně hnuly ledy a parlamentáři se bez obtíží uchylují k odstranění vepřína, jež byl v sedmdesátých letech minulého století na místě koncentračního tábora postaven. Bylo by to krásné a snad od demokratického státu očekávatelné……jenže tam, kde vstupuje do dění národní hrdost s financemi, tam je řešení velmi složité. Ze strany aktivistů chybí jakékoli studie o současném stavu a neexistují ani jakékoli akceschopné plány, jež by vedly k odstranění zemědělského objektu z míst, kde před mnoha desetiletími trpěli Romové pod rukama československých četníků. Není ani jisté, kolik by odstranění stálo a zároveň v mlhách racionálního uvažování stojí majetkové poměry vlastníka vepřína.

Dávno vytvořené propočty nejsou aktuální. Stovky milionů, vyčíslené před několika lety, budou dnes ještě mnohem vyšších řádech. protože na území vyrostlo několik nových budov, zařízení a proběhlo několik modernizací, jež odkoupení značně ztěžují. Bezupřesnění a nových studií není možná jakákoli vážně míněná debata, jež je akceschopná pouze tehdy, pokud jsou do ni zainteresováni odborníci a nikoli jen aktivisté jako takoví.

Na prosincovém jednání se v poslanecké sněmovně nic nevyřeší. Je těžko myslitelné, že by  se účastníci dohodli na něčem komkrétním. Jedna věc je připomínka boje za uznání důstojnosti místa v Letech a něco jiného jsou skutečné kroky usilující o reálnou změnu. Závěrečná slova Martina Martínka z Kanceláře rady vlády pro záležitosti romské menšiny nebudou nejspíš ničím přelomovým. Pouze shrnou současný stav s přáním nějakého zlepšení. Bylo by naivní myslet si, že setkání bez odborníků přinese převratné změny.

V  místnosti č. 205 se na Sněmovní ulici sejdou kromě Markéty Adamové z TOP09 také populisti z Konexi. Neměli nikdy reálné řešení. Místo něj raději sehrávali kantátu před dychtivými fotografy a blokovali, aníž by nabízeli obyčejnou realitu ve světlech nezpochybnitelných faktů. Celé zasedání působí jako jedno z nic neříkajících, kdy politici poskytli prostory, zázemí a po anglicku zmizeli, aby náhodou nemuseli odpovídat na neochotu a selhání. Nedůležitost pro ústavní činitele předznamenala neúčast nejvyšších představitelů státu.

…..a co by tam pohledávali, když jde jen o další z nic neříkajících setkání. Tak složitý problém, jakým Lety bezpochyby jsou, není možné probrat během třiceti minut, jež byly v první části setkání problematice věnovány. Nejedná se o setkání politici versus aktivisté…..nejedná se o projednání změn…….o to vláda, dokonce ani někteří populističtí aktivisté nestojí. Lidé si poklábosili, pojedli a popili vody, kávy na státní vádaje, udělali několik společných fotek…….ale reálně se nic významného nestalo.