Žádná uprchlická ani migrační krize se nekoná. Ta je pouze v médiích

Novináři se chovají jako nedospělí adolescenti. Zapomínají na minulost a bez obtíží klesnou na dno společně s politiky. Obzvláště náchylnými k takovému chování bývají pisálkové z české kotliny, kdy se na titulku lépe ujímají rasismem okořeněná slovíčka prezidenta republiky, před nezávislým rozborem hypotetických krizí.

Německá kancléřka Angela Merkelová nazvala současný stav “největší výzvou, které musela ve věci evropské politiky čelit“…….každopádně se nejedná o výzvu ve věci, zda Evropa zvládne příval lidí prchajících před válkou, ale  jde především o výzvu, zda je politik schopen a ochoten vůči asocializující společnosti a ostatním politickým rivalům obhájit hodnotu humanismu, kdy místo čísel vystupují lidské bytosti. Pravdu má také italský ministr zahraničí Paolo Gentiloni, který nazval současný stav za velkou hrozbu pro “duši” Evropy. Ta by nejradši zdegenerovala, ale rozhodně by neměla ztratit punc lidskosti, jež po druhé světové válce nabrala.

[quote_center]Evropa se navrací k upřednostňování předsudků před ochranou lidských práv[/quote_center]

Starý kontinent by neměl zapomínat na uprchlická “tažení” v období 19. století, kdy Irové, Čechové, Rusové, Maďaři, Francouzi a další prchali z ekonomických důvodů, v případě Irska a Ruska z důvodů hladomoru, do zámoří. Také bychom neměli vymazat z paměti období druhé světové války, kdy se Židé prchající z nacisty okupovaných států posuzovali imigrační pracovníci na Ostrovech do období Křišťálové noci podle ekonomického statusu a původu rodné vlasti. Židé z Polska nebyli Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska přijímáni, kdežto němečtí Židé často přijímáni byli, protože odpovídali stanoveným podmínkám imigračních řízení, které si tehdy administrativa stanovila. Díky asociálnosti a předsudkům vůči Židům i obyvatelům z “Východu” přišlo v Polsku o život mnoho lidí, kteří by jinak našli azyl ve Spojeném království.

Xenofobie v časech největšího ohrožení už jednou zabíjela a zabíjela v dalších a dalších zde nezmiňovaných případech……zmínit bychom mohli například v Asii, kdy z rasistických pohnutek byli obyvatelé v britských kolonií ponecháni svému osudu, zatímco bílý Brit byl vojenskými speciály zachráněn a následně také evakuován.

Evropa společně s politiky inklinuje ke starému návyku, kdy nejsou všichni z politických důvodů považováni za rovnocenné lidi. Někdo je rovnější než ten druhý a někdo naopak klesá pod úroveň hladiny moře. Tam také může díky politickým manýrům zůstat, i když posléze média na předních stránkách ukazují fotku mrtvého tříletého chlapce. Dostupná čísla naznačují, že většina z lidí z přicházejících uprchlíků jsou lidé pocházející ze Sýrie, Afghanistánu, Iráku, Somálska a velmi nehostinné Eritreje.

Zvláště ti syrští uprchlíci čelí na Starém kontinentě diskriminaci ze strany politiků. Předem jsou označováni za potenciální teroristy, jakési předsunuté eskadry Islámského státu, i když před ním prchají. Proč by někdo prosazoval pravidla terorismu, když před terorismem utíká. To je podobné, jako kdyby českoslovenští uprchlíci utíkali na Západ, aby následně v nové vlasti rozšiřovali komunismus, před nímž prchali. Všichni, dokonce i ti nejméně nadaní, vědí, že se tak nikdy nestalo……

Pouze menšina uprchlíků mířících v těchto i předcházejících měsících do Evropy byla motivována výhradně ekonomickými potřebami.  Přesto je menšina ekonomických uprchlíků médii účelově nazývána ekonomickými uprchlíky. Stačilo sledovat večerní zprávy, kde reportéři z maďarské Budapešti perlili tak, že by se za to nemusel stydět ani neonacista z White Médií. Člověk se během několika vteřin ze slov nováckého reportéra dozvídá ze zpěvného hlasu novináře, že jediné slovo, které uprchlíci umí dokonale anglicky, je kouzelné “Germany”………až to začíná v zádech mrazit……ihned je tu jednoduché srovnání s protiromskou rétorikou, s níž se stejní pokoušeli vyvolávat na severu Čech další nepokoje. Ve své podstatě se jedná o totéž, jen cíle na okamžik nahradili neznámí z podlahy místního nádraží.

[quote_center]Evropská unie má přibližně na 500 milionů obyvatel…….do Unie se podle posledních odhadů dostalo na 340 000 uprchlíků, což představuje 0,068 % z celkového počtu obyvatel států osmadvacítky.[/quote_center]

Opravdu si někdo myslí, že přibližně půl procenta nově příchozích dokáže zbortit evropskou kulturu? Pokud ano, potom to všichni můžeme zabalit, protože žijeme v nějakém podivném světě……Tak malá část lidí se snadno stane součástí evropského prostoru. Ani víc jak čtvrt milionu lidí nezruinuje Evropu, natož místní národní rozpočty.

Jen pro představu, přistěhovalci v zemi hvězd a pruhů představují přibližně 3,5 procenta všech obyvatel Spojených států( 11 milionů lidí). Přesto se v této zemi žádná kultura nebortí a dokonce zde nedochází ani k tomu, že by se kvůli uprchlíkům bortila národní ekonomika.

[quote_center]Podle Ministerstva vnitra bylo v Česku k 30.6.2015 na 458 710 cizinců s povolením k trvalému pobytu nebo vystaveným vízem na dobu delší než 90 dní.[/quote_center]

Rostoucí ekonomika požaduje levné pracovníky s nízkou kvalifikací. Těmi jsou zahraniční dělníci pocházející většinou z Polska, Slovenska, nedaleké Ukrajiny, postsovětských republik, Vietnamu, nebo exotické Číny. K 1. lednu 2015 bylo v Česku na 10 538 275 obyvatel. Přibližně 4,35 procent populace tvoří cizinci s povolením k trvalému pobytu……ale tito lidé nemají nic společného s konflikty na Blízkém východě a severní Africe. Do naší vlasti přicházejí z ekonomických důvodů. Všude na každém kousku novin se dozvídáme o uprchlické, nebo imigrační krizi, ale statistiky ministerstev říkají něco jiného. Počet žadatelů o azyl je stále nižší a s tím je ještě nižší počet azylů státem udělených.

Zdroj: Ministerstvo vnitra

V červnu 2015 bylo podáno na 105 žádostí a v červenci 100 nových žádostí o azyl přibylo. Mezi největšími žadateli o azyl například v červenci tohoto roku byli Ukrajinci. Úspěšnost na získání azylu je velmi nízká. V červenci byl udělen azyl třem lidem, v červnu byl azyl vydán 8 lidem.

Ashampoo_Snap_2015.09.04_00h19m57s_004_
Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR

Největšími žadateli o azyl nejsou Syřané, ale obyvatelé zemí bývalého Sovětského svazu, pro které je Česko cílovou zemí. Pro uprchlíky z Blízkého východu a Afriky není soused Německa cílovou zemí. Většina lidí zachycených na území České republiky jsou jen projíždějící uprchlíci – většinou Syřané a státní úředníci nemají právo tyto lidi zadržovat.

[quote_center]Opustit Československo v letech 1948–1989 se rozhodlo až půl milionu lidí, což představuje 3,5% obyvatelstva.[/quote_center]

Značná část československých uprchlíků emigrovala z ekonomických a nikoli pouze z politických důvodů…….byli snad tito uprchlíci méněcenní? Představovali Čechoslováci uprchlickou, nebo imigrační krizi pro některou z hostitelských zemí? Nebyli, stejně jako nejsou důvodem ke krizím přicházivší uprchlíci z Blízkého východu a severní Afriky. Netolerance k ostatním se stává módním znaménkem…..to samo o sobě může být pro Evropu velmi nebezpečné. Posiluje to neonacisty a přispívá takový postoj k fašizaci společnosti, kdy se odmítnutí pomoci potřebným stává společenskou normou. Díky tzv uprchlické – migrační krizi v Česku extrémisté zažívají žně. Roste odvaha neonacistů…..v podobném tónu vystupuje prezident republiky. Le Penová z Národní fronty, řecký Zlatý úsvit, holandská Strana svobody……švýcarští, rakouští, finští, dánští, italští a také ti čeští extrémisté očekávají panevropský úspěch. Poukazují na něj, protože se mohou ukrývat za medializovaným strašákem, jakým jsou uprchlíci.

Jobbik díky přátelskému vztahu s Orbánem z Fidészu zažívá rozkvět doslova v přímém přenosu. Vládní strana přebírá manýry neonacistů, aby následně hysterizujícími výlevy reportéři přispívali k vyvolávání uměle vytvářeného chaosu.

Neměli bychom zapomínat na to, že kdysi, ještě před pár desítkami let díky nacismu byli Evropané ohroženi válkou a také prchali do zahraničí.

[quote_center]I kdyby se příchod uprchlíků do Evropy zvýšil na 1 – 3 %, tak nedojde k žádnému ohrožení sociálního systému, ani ekonomik jednotlivých států.[/quote_center]

Přicházející uprchlíci se začlení do společnosti a pro Evropu se stanou přínosem a nikoli politicky deklarovanou přítěží. Je třeba vnímat svět v reálných barvách. A nikoli tak, jak jej chtějí vidět politici nakloněni politickému populismu. V pohledu papaláše z úřadu vlády vypadá Calais jako středobod tzv uprchlické krize, po které je v ohrožení Spojené království. Ale ve skutečnosti tomu tak není. Odhady naznačují, že se v Calais zdržuje něco mezi 2 000-5 000 uprchlíky, což představuje 0,6 % – 1,5 % uprchlíků, kteří do Evropy přišli. Kvůli několika tisícům, se kterými by si britská administrativa i sociální systém hravě poradili, chtějí politici za miliony eur stavět u tunelu s mezinárodním vlakem plot. Mimochodem, počet uprchlíků ve Velké Británii od roku 2011 klesl o 76 439. Přesto se Cameron s dalšími státníky vyjadřuje k Syřanům a lidem z Calais rasisticky…….v minulém roce(2014) ve Velké Británii požádalo o azyl na 25 870 lidí…..Británie by mohla pro uprchlíky udělat mnohem víc, než veřejně proklamuje.

Zajisté existují státy, pro které by příliv uprchlíků znamenal velký ekonomický šok. Ale žádný takový stát v Unii není. Se studem bychom mohli vzpomenout Libanon, který, ač sice má jen čtyři miliony obyvatel, hostí na svém území na 1,2 milionů syrských uprchlíků. Tento blízkovýchodní stát je na tom mnohonásobně ekonomicky hůře, než Česko, nebo jakýkoli jiný stát Unie.

[quote_center]Libanon zažívá uprchlickou krizi, ale Evropa s Českem žádnou uprchlickou krizi neprožívá[/quote_center]

Přesto všechno se mnoho politiků napříč evropským kontinentem zabývá myšlenkami na deportace uprchlíků. Webové stránky projektu themigrantsfiles.com zabývajícího se počítáním toho, kolik stojí Evropany tzv “Projekt Evropa” mimo jiné říká, že

[quote_center]od roku 2000 členské státy EU, Norsko, Lichtenštejnsko, Švýcarsko a Island do deportace milionů lidí investovalo za patnáct let částku úctyhodných 11,3 miliard eur.[/quote_center]

Z toho vyplývá, že deportace jsou dvakrát až čtyřikrát vyšší než péče o uprchlíka po udělení azylu. Českou republiku stály deportace uprchlíků v letech 2008 – 2014 na 13 milionů eur a bylo deportováno na 3 965 osob.

Každý politik, který volá po deportacích uprchlíků nevolá po ničem jiném, než po plýtvání peněz daňových poplatníků. Při překonání Středozemního moře a hranic Evropské unie zahynulo díky špatné evropské legislativě na 30 000 uprchlíků. V Česku je nejhorším incidentem ten z června 2001, kdy se nejméně 17 Indů utopilo v řece Moravě při nočním pokusu přejít přes česko-slovenskou hranici.

Problematika uprchlíků je velmi vážnou věcí a pokud je řešena špatně, pak dochází ke ztrátám na životech a pokroucení už tak velmi složitých životů a osudů. Místo vyvolávání chaosu by měla Evropa přemýšlet o tom, jak lépe a kvalitněji pomáhat uprchlíkům, protože pomoci druhým v nouzi je povinností a nikoli pouze možností.