Rudé trenky nad Hradem byly skutečným obrazem Zemanovy politiky

Recesisté vyměnili prezidentskou standartu o pravdě, jež vítězí za hmotné zpodobnění Zemanovy politiky. Vytáhli rudé trenýrky a v převleku za kominíky vnikli na střechu krutopřísně sledované a nejvíce ochraňované budovy v republice. Provokativní uskupení Ztohoven svým počinem vtipnou formou upozornilo na několik blolavých míst, nad nimiž bychom se měli všichni do jednoho zamyslet.

Rudá trenýrková politika vydávaná za politiku slušných lidí z paneláku devalvuje nejen minulost, ale také přítomnost a s tím související budoucnost, ve které Češi vypadají nejen jako hlupáci, rasisté, islamofobové, totální hňupové, ale také neználci svojí vlastní historie, ve které je třeba přítomnost husitů na Hradě dublovat prapory s kalichem i účelovými hrami na překotné vlastence obnovených neofašismů a neonacismů převlečených do hábitu nacionálního bolševismu, kvůli kterému je nutné rozdělovat národ na vyvolené dolní desetimiliony a poté na ty, jež je nutné urážet a vytěsňovat do krabičky pronásledovaných menšin.

Miloš Zeman nabízí sadu lží, přátelství s rudými komunisty i návrat frustrací ze své malosti, kvůli které se sahá po militantních období náboženského tmářství, kdy Jan Hus sám sebe pokládal za vyvoleného před apokalypsou blížící se na středověkou Prahu. Pravda skutečně s prezidentstvím nemá nic společného. Přebytečná relikvie rakouského mocnářství vždy již od svého vzniku přitahovala vlivné skupiny, jež se snažily ukrást část veřejného prostoru jen pro sebe. Bylo tomu za pomoci masarykovských pátečníků a je tomu i dnes, kdy vznikají skupinky vyvolených, zatímco ti ostatní na druhém břehu pověstného tábora jsou pokládáni za rodiště stále se fašizujících nepřátel národa.

Miloš Zeman si neuvědomuje, že je to právě on, kdo k fašizaci veřejného prostoru přispívá nejvíce. Rád by, aby jeho pravda vítězila……a to dokonce i tehdy, pokud je několika komentátory označena na základě důkazů za lež velkých rozměrů. Volič, potažmo spoluobčan, je podle Miloše “idiotem”, a tak jako “idiot” dostává nacionalismus zabalený ve staniolu.  Zatímco o pravdu a jejím vítězství ve středověku Jošt z Rozmberka, nebo Václav Koranda bojoval za pomoci aforismů, Miloš Zeman během prezidentské kampaně použil lživé umění antisemity Adama B. Bartoše k očernění svého soupeře. Již tehdy se ukázalo, že není pravda jako pravda, a že existuje mnoho cest, jak dosáhnout ideologického vynucení pravdy, jež ve skutečnosti není ničím jiným než lží.

Třetí kniha Ezdrášova dala život tolik proklamovanému a mnoha lidmi zatracovanému heslu “Pravda vítězí”……orientální pohádka o králi Dareovi, jež se nechá přemluvit třemi mladíky pro řečnikou soutěž o to, co je nejmocnější, se dostala na standartu českých prezidentů. Slova židovského mladíka Zorobábela zavlečeného do babylonského zajetí se v Bibli a následně v české historii stala nesmrtelnými. “Víno, král i ženy jsou nespravedlivé, ale pravda trvá a sílí navěky, žije a vítězí“……..bohužel, Zeman je tím nespravedlivým v řadě…..a důkazem je také neschopnost sebereflexe Zemanova úřadu, jež ostatní obviňuje z fašizace, zatímco sím není schopen uznat svá vlastní pochybení.

Vítěz řečnického klání, Zorobábel, pro sebe nežádal vůbec nic…..přesto jako bonus kromě obnovení jeruzalémského chrámu dostal vízum………Dareova administrativa byla k židovskému mladíkovi lidštější, než kdejaký Zemanův stoupenec tolikrát volající na sociálních sítích po střílení uprchlíků a jejich tolální likvidaci.

I když středověká čeština neznala význam slova “pravda” tak, jak ho vnímáme nyní. Byl to Johlín z Vodňan, kdo v období husitství jako první nalezl zálibu v biblickém apokryfu Zorobábelova umění. Možná by sám zderazský křižovník kouikal, k čemu bylo později Husem proslavené “Nade vším vítězí pravda, i když načas bývá poražena” použito…….