Policie vytažením uprchlíka z vlaku porušuje mezinárodní právo i základní lidská práva

Česká republika se chová k uprchlíkům iracionálně. V rozporu s mezinárodním právem je nutí k pobytu v zadržovacím zařízení, aby od lidí v nouzi za nevyžadovanou službu sebírali vládní úředníci peníze. Z dvaceti tisíc v kapse poté obětem války zůstává často jen čtyři sta korun. Lidé si koupí místenku do vlaku. Nechtějí být na území Česka, přesto se stávají oběťmi dalších nespravedlností

Vypadá takto demokracie? Koho by napadlo, že se po více než sedmdesáti letech setkáme s číslováním lidí a jejich seřazování do skupinek? Veřejnost potřebuje uklidnit a zároveň musí docházet k přiživování hysterie. Kvůli tomu policisty následují novináři a fotografové mačkají spouště, jako kdyby místo uprchlíků před sebou měli masové vrahy, nebo nové podobenství okupačních vojsk. Malé děcko natahuje ručičku, aby vládní úředník fixkou napsal na paži pořadové číslo. To je následně přeneseno do formulářů. A podle něj je nadále s uprchlíkem zacházeno. Člověk v nouzi podstoupí policejní kontrolu, kdy ruka státu pronikne do nejposlednější kapsy.

Chování státu se více a více podobá tomu z první a druhé republiky, kdy se společnost ve jménu fašizace zříkala své morální a dnes i právem požadované povinnosti. Raději se cestující v mezinárodním spoji očíslují jako dobytek na pastvě, aby následně po několika týdnech pobytu v nevyhovujícím zařízení pokračovali lidé v nouzi ve své strastiplné cesto do vybraného Německa.

O uprchlících a trapném postoji Česka k nim by se dalo hovořit dlouhé hodiny. Mohli bychom probrat nevyhovující chování imigračních pracovníků a dokonce i to, že lidé nedobrovolně zavření v přeplněných táborech nemají přístup k internetu a na zavolání mají nárok jen čtyři minuty v měsíci. Uprchlík si koupí lístek, vydá za ně peníze ze svých úspor. Je obyčejným cestujícím……přesto k takovému cestujícímu přichází příslušníci české policie, aby jej vytáhli ven……..takový postoj je naprosto neomluvitelný a v demokracii neobhajitelný.

V průzoru médií  sledujeme fašizaci společnosti spoluvytvářenou politiky i prezidentem republiky. To je velmi nebezpečné pro každého z nás.  Většina lidí zadržených v Břeclavi byli Syřané…..tedy uprchlíci utíkající před zvěrstvy válek……právě na tyto lidi se vztahuje mezinárodní právo, které jasně říká, že člověk prchající z války musí porušit vízové předpisy a nesmí být za to jakkoli stíhán, perzekuován, nebo omezován. Tím, že policie zadrží uprchlíka a posléze jej několik týdnů omezuje na svobodě, porušuje Česko mezinárodní právo garantované Organizací spojených národů. Z takové praxe se člověku skutečně zvedá žaludek.