Extrémismus a rasismus v armádě ohrožuje bezpečnost a demokracii Česka

Demokracie je v Česku stále více ohrožována nejrůznějšími projevy extrémismu, rasismu, islamofobie, homofobie i odporem vůči odlišným kulturám, jež jsou z pohledu kulturního šovinismu automaticky považované za méněcenné.

Slušný Čecháček pravidelně korzující na křesle s lahváčem v ruce se sice s žádným muslimem nesetkal, přesto ovlivněn zprávami o mužících s dynamitem u pasu, klidně podepíše petice namířené vůči vyznavačům Koránu, protože jednobarevné vidění světa s předsudky jsou základním stavebním kamenem smýšlení sociálně neinteligentího občana státu. Každý den v televizi říkají jak ti Romové s muslimy jsou špatní……tak proč by se nevzdělaný egoista snažil o nějaké objektivní vnímání reality, když postačí vlastenčení s uklidňujícím pohledem na vlajku potácející se v klinu občas pomočeného prezidenta.

Rasismus se zabydluje do normálního způsobu chování i myšlení lidí, a tak není problém, pokud náhodný kolemjdoucí na ulici odpoví na dotaz reportéra jako kovaný nácek z hospody Na Růžku. Nenávidět uprchlíky je cool, sexy, rajcovní i moderní zároveň. Proto není divu, že se podobnými názory projevují také vojáci Armády České republiky.

[quote_center]13 % zaměstnanců Generálního štábu Armády České republiky zastává názory neslučitelné s principy demokratickéhon státu. [/quote_center]

To je velmi nebezpečné, protože je tom především generální štáb, kdo připravuje zahraniční mise například v Afghanistánu, Iráku nebo dalších místech s válečnými konflikty. Mezi řadovými vojáky je počet nedemokraticky smýšlejících mnohonásobně vyšší. Rasista z Evropy je předem přesvědčen o méněcennosti domorodců, proto k nim přistupuje s větší brutalitou i menším ohledem na lidskost. Opět se opakuje starý scénář, známý například z bojů mezi Japonci a britskou koloniání mocí, kdy byli příslušníci vojsk z Ostrovů ideově školeni o rasové méněcennosti “Japončíka”. Rasisismus se tenkrát před více než sedmdesíti lety stal základem války ideí a bylo by naivní myslet si, že je to dnes úplně jiné.

[quote_center]Tam, kde je vyšší výskyt vlastenectví a nacionálního šovinismu, tam se dá předpokládat vyšší míra výskytu závadových názorů na svět.[/quote_center]

Vojáci jsou sice oficiálně školeni před odjezdem na misi tak, aby dodržovali zvyky a neuráželi zákonitosti náboženství v zemi, ve které budou ve vojenské akci sloužit………nicméně realita je v tomto ohledu trošku jiná. Školitelé bývají často islamofoby, rasisty….podobně jsou na tom velitelé i vyšší činovníci armády.

[quote_center]Tak například 75 % z 816 příslušníků Generálního štábu Armády České republiky si myslí, že islám je hrozbou, zatímco 47 vysoce postavených vojáků považuje trest smrti ukamenováním za přijatelný[/quote_center]

Hovoří o tom analýza vytvořená armádními psychology. Islamofobie vidící v trestech wahhábistů dobrý nástroj ke snížení kriminality……to je velmi nebezpečný, ale zároveň u vojáků velmi očekávaný postoj. Mužíci s ženami v khaki uniformách jsou cvičeni plnění rozkazů, kdy není přípustné o rozkazech přemýšlet. Dokonalé zůstává přímočaré, často velmi zjednodušené vidění světa, ve kterém je buď něco takové, nebo makové a nic mezi tím není. Všichni v oblastech výkonu mise jsou stejní a stejný je i ten islám…….vytváří se jednolitý pohled a jednolitý názor o tom, že všichni jsou potenciálně nebezpeční a před všemi by se měl voják držet v pozoru.

Pokud je voják školen, že i dítě může vzít zbraň a kdykoli zabít, tak si voják přímočaře a velmi zjednodušeně spojí: islám = dítě = nebezpečí……příslušníci vracející se z mise domů poté klidně žíkají: “my jsme jim pomáhali a oni po nás stříleli“. Voják situaci vnímá ze svého zkresleného, ultranascionálního pohledu, kdy všichni například v Afghanistánu jsou teroristé, protože je to jednoduché pro výkon služby.

[quote_center]Nacionální šovinismus, islamofobie, rasismus se stávají neoficiálně tolerovanou součástí zjednodušení velmi náročné práce.[/quote_center]

Voják chce vše vyšešit rychle bez emocí a bez přemýšlení, protože tím se zmenšují případné ztráty na životech. Je lepší, když se ostatní bojí brutálního trestu, protože to ulehčuje práci v terénu a veřejnost je poslušnější. To je také důvod, proč někteří vojáci považují tresty běžně užívané v Islámském státě za přijatelné, mají pro ně pochopení a klidně by je zavedli i do právního řádu Česka……..vojáci by je zavedli hlavně vůči zlodějům, násilníkům a představitelům minorit, protože i v mysli vojáka figurují hypotetické světy o slušném čecháčkovi a zlotřilém Romovi. 114 lidí z Generálního štábu Armády České reoubliky považuje trest bičováním za přijatelný a 134 za přijatelné považuje uříznutí ruky. Za přijetelné je mezi zaměstnanci generálního štábu považovaná vražda ze cti.

[quote_center]Filosofie, zvláště speciálních jednotek Armády ČR, je založena na českém extrémistickém nacionalismu,[/quote_center]

jež sám o sobě vychází z husitské tradice českých dějin, šovinisticky pojatého pokrokářského “národně-obrozeneckého étosu”, čechoslovakismu a českého expanzionismu. Velmi často je do popředí vnášena silná vazba na křesťanství, autoritářský křesťanský konzervativismus, případně klerofasismus, kdy mnoho příslušníků speciálních sil má pod polštářem Bibli, i když nepocházejí z prostředí věřících rodin. I proto je islamofobie mezi vojáky speciálních jednotek tolerovaná a často také aktivně vyznávaná. Propagandisticky jsou vyzdvihovány české vojenské tradice, kališníci, legionáři, silové řešení v současné české politice. Zapomíná se na diplomacii, protože ta je považována za něco zbytečného, co nemůže ani omylem přinést rychlé změny.

S tím ruku v ruce přichází volání po použití zbraní vůči uprchlíkům i dalším jevům, jež nejsou v souladu s českým extrémistickým nacionalismem. Podobné postoje zaujímají lidé z Generálního štábu Armády ČR. V jménu čechoslovakismu a českého expanzinismu jsou za hlavního nepřítele pokládané Spojené státy americké, zatímco Rusko, potažmo Ukrajina je považovaná za dobrou stranu, bratrského národa. Vojáci, i když slouží v zahraničních misích, jsou pro to, aby vůči Islámskému státu zasáhlo NATO, zatímco účast české armády v konfliktu nevidí jako dobré řešení.

Rasismus je mezi policisty a vojáky zastoupen v hojném počtu. To není žádné tajemství. Za nepřáteli jsou považovaní Romové, vůči kterým mnoho vojáků i policistů zastává velmi nesnášenlivý postoj. V otázkách sociální politiky jsou Romové považováni za vyžírky, kdežto Češi jsou považováni za oběti obráceného rasismu.

[quote_center]Podobné nepřátelské postoje zastávají také zaměstnanci Generálního štábu Armády České republiky: 75 % z nich vidí jako nepřijatelné Romy, 74 % Afghánce, 75 % muslimy, 65 % Albánce.[/quote_center]

Výskyt proextrémistických postojů v obranných sborech státu je velmi vážnou potencionální hrozbou, jež by mohla napomoci k profesionalizaci extrémistické scény. Voják o svém volnu poskytuje výuku bojových umění……nabízí neoficiální školení prohledávání objektů a přepadání nepřátelských míst…..frekventanty takových školení bývají neonacisté, neofašisté i příznivci českého nacionalismu. Na etos extrémních pročeských postojů vsadil Úsvit, jež si za předsedu zvolil bývalého mediálně známého vojáka – veterána. Ten by mozná mohl médiím sdělit, jak je to s tím nacionalismem v zahraničních misích.

Tajné služby společně se zodpovědnými orgány by měly v armádě “udělat pořádek”. V demokratickém státě není možné, aby rasismus s extrémismem zastával tak velké místo. Není možné, aby Generální štáb Armády České republiky zastával v jednotlivých pracovnících nedemokratické hodnoty. Voják nesmí být potenciálním nástrojem pro paramilitární a survivalový výcvik extrémistů. Voják rasista nasazený například v Afghanistánu, je rizikem vyvolávajícím přehnané reakce místních obyvatel. Voják rasista xenofobním chováním ohrožuje bezpečnost České republiky, protože vyvolává emoce a podporuje wahhábismus náboženských fanatiků, s nimiž má některé názory na chlup totožné.