Domobrany profesionalizují extrémistickou scénu

Militarizace společnosti je nepřípustná. A to dokonce i tehdy, pokud ve společnosti stoupá dým fašizace a hlava státu natěšeně souhlasí se zakládáním domobran. Ochranáři oblečeni do uniforem nebo jen tak pobíhající s bejsbolkami napříč ulicemi českých, slezských a moravských měst, jsou velmi vážným ohrožením demokracie. V domobranách, občanských nebo sousedských hlídkách se šikují neonacisté, rasisté, nacionální bolševici. Mají jediný předem daný cíl. Za líbivými slovíčky o veřejném pořádku dělají všechno, aby uzurpovali své ideové nepřátele. Nejedna obecně zaměřená studie zabývající se militantní formou extrémismu hovoří o nebezpečí soukromých agentur zabývajících se výukou sebeobrany.

Hlídkaři v severočeském Duchcově pocházejí z krajně pravicové a silně xenofobní Dělnické strany sociální spravedlnosti. S vestou na zádech dělají všechno pro to, aby na okraji zákonnosti obtěžovali místní romské obyvatelstvo. Rasismus pouličních rváčů nahradil rasismus prostranicky orientovaných, stejně smýšlejících individuí považujících za velké hrdinství, když Roma vyštvou z hospody, nebo na něj začnou organizovaně unisono ukazovat s bločkem v ruce. Ministerstvo vnitra duchcovskou situaci sledovalo a do města posílalo své zástupce, kteří místo zákazu organizovat DSSS občanské hlídky, raději uklidňovali severočechy……mužíci s ženami neměli prozatím v rukách střelné zbraně, tak proč by někomu měli vadit?

Ministerští úředníci si nevěděli rady, protože zákon je v této oblasti účelově bezradný. Politické strany sice nemohou organizovat ozbrojené hlídky napřímo, ale skrze pomocníčka už to možné je. Balancuje se na hranici práva a samozřejmě při jakékoli kritice se vytáhne na světlo světa dobrovolnost jednotlivých činovníků, kteří neváhají a babičku převedou přes rušnou ulici………

[quote_center]Občanskými hlídkami v sociálně slabých oblastech se za politického krytí začíná a končí to polovojenskými kurzy,[/quote_center]

kde se jednotliví frekventanti učí, jak efektivně vniknout do budovy……jak procházet místnostmi……jak se navzájem krýt i jak bojovat za použití nože. Do role vstupují střelné zbraně a účastníci kurzu se naučí jak střílet.

Krajně pravicová i krajně levicová scéna se učí používat vojenské dovednosti, jež následně mohou cvičenci použít při útocích vůči Romům, uprchlíkům, homosexuálům…..ale také samotným policistům. Laxním přístupem k nejrůznějším domobranám stát podlamuje sám sobě nohy. Protože holohlavý nácek se znalostmi boje zblízka je živou zbraní, která může někoho zabít nebo těžce zranit.

Militarizaci extrémistů napomáhají bezpečnostní agentury s udělenými licencemi ministerstva vnitra a následně také neformální seskupení spoluobčanů majících blízko k polovojenské tématice.

[quote_center]Zatímco bezpečnostní agentury požadují za vojenský výcvik tisíce, jednotlivci skrze občanské spolky mohou zaručit výuku střelby nebo bojových umění za pár stovek. [/quote_center]

Thor Tactical je schopný naučit zájemce za čtvrt milionu umění vojáka, zatímco nejrůznější Domobrany, Domoobrany, Občanské hlídky za lidový peníz naučí střelbě, boji zblízka, pronikání budovami i “nepřátelským terénem”………kdo ze žvanilů by se nechtěl naučit sebeobraně vůči svým ideovým nepřátelům, o nichž dnem i nocí na sociálních sítích básní.

[quote_center]Skrze registrované i neoficiální spolky dochází v Česku k nepřímé militarizaci politických stran. Viz například Bartošova Národní demokracie a řada dalších.[/quote_center]

Organizace poskytující vojenské výcviky se kryjí tím, že jednotlivé zájemce lustrují. Údajně zjišťují, zda se platící zákazník nezajímá o nacismus nebo naopak stalinismus……..jenže, taková lustrace bývá často jen naoko a ve skutečnosti k žádné lustraci nedochází. Majitelé, nebo organizátoři nejrůznějších kurzů bývají sami o sobě krajně pravicovými, nebo krajně levicovými. Pocítili příležitost přivydělat si na nacionalismu, a proto se opírají o protiuprchlickou hysterii. Někdo prodává tričko s lvíčkem za přemrštěnou cenu, zatímco jiní vyhodí na sociálních sítích akci na sebeobranu za dvě stovky a očekávají, že ve jménu boje proti uprchlíkům se přihlásí dostatečný počet zájemců.

Společnost, nejen v Česku, upadá a militarizace v nejrůznějších podobách domobran je toho důkazem. Zatímco nacionálové hovoří o národu a se zbraní v ruce jsou ve svých slovních výpadech ochotni národ ochraňovat, sami národ dělí, když Romy, muslimy a další představitele z národa vyjímají a vytvářejí z menšin další hypotetické nepřátele, vůči kterým je třeba se sdružovat v dobrovolnických obranných spolcích, ve kterých byste soucit s humanismem hledali jen velmi těžko. Bezpečnostní agentury se spolky jednají alibisticky. Na rasistické hlášky plné nacionalismu lákají potencionální zákazníky……..je jim de facto jedno, kdo se přihlásí. Účastník kurzu zaplatí a instruktoři poskytnou výcvik…….jak jej frekventant kurzu využije, to je pouze jeho věc.

Mužíci pochodující kolem domů s flintou u pasu, kasrem nebo teleskopickým obuškem, každý den hrající si na pomocníky policie, nejsou dobrou věcí…..je otázkou času, kdy Česko bude mít svého George Zimmermana….v případě střetu se bude vydávat za otce od rodiny, který se spletl a zmlátil nebo zabil jakoby náhodou Roma, uprchlíka, muslima nebo homosexuála, protože se samozvaný ochránce pořádku domníval, že útočí na zloděje, jehož na ulici potkal.

Domobrany si na webu napíší stanovy. Jsou naoko neziskovou organizací, nebo mají za sebou bezpečnostní agentury poskytující potřebný servis. Za nabízené služby si účtují peníze, které následně účtují tak, aby koza zůstala celá a vlk se dosyta nažral. Hrají si na ochranu rodin a pomoc před násilím, vandalismem, zatímco ve skutečnosti nedělají nic jiného, než že se pokoušejí na hranici zákona profesionalizovat radikály a naučí je jak lépe a efektivněji prosazovat svou nenávist i jak lépe odolávat policejním atakům. Proto by stát měl organizace hrající si na domoobranáře sledovat a v případě potřeby je také zakázat.