Selekce lidovců i České biskupské konference mohou zabíjet

Katolická církev zapomněla na své bohulibé poslání. Místo pomoci uprchlíkům a nastavení ruky posvátné církve raději preláti ve sdělovacích prostředcích hovoří o restitucích a využití získaných peněz. Arcibiskup Duka se předvádí před kamerami s novou Škodou Superb, jako kdyby v předvečer výročí upálení Jana Husa chtěl vehementně dokázat, že lidové zjednodušení bohatství církve, tolik známé především z krajně levicových kruhů, není přežitek minulosti, ale soudobá, holá skutečnost služebníků Krista. 

Zvukový záznam článku:

[soundcloud]http://soundcloud.com/hrebenareu/09-07-2015-belobradek-ceska-biskupska-konference-a-nabozenske-tmarstvi[/soundcloud]

———————————————————————-

Nejrozšířenější náboženství činy svých nejvyšších představitelů zaspalo. Rozhodlo se jedním vrzem na České biskupské konferenci v den svátku Cyrila a Metoděje rozcupovat mezinárodní dohody na tisíce kusů. Právo na svobodné vyznání je tu tam. Lidská práva se vytrácejí v náboženském populismu, kdy katoličtí představitelé zapomínají na to, že před wahhábisty na Blízkém východě neprchají pouze křesťané. Většina z utečenců jsou muslimové, sunnité, ale také šíité a další představitelé rozličných náboženství. Pro katolickou církev se nevyznavači Krista stávají druhořadými bytostmi, jež je možné i v největší beznaději přehlížet jako zrnko písku v pouští.

Místo toho, aby čeští politici ostře nesouhlasili se závěry České biskupské konference, předseda lidovců Pavel Bělobrádek tvrdí, že je vhodné na slova křesťanských prelátů zareagovat, protože je dobré zaměřit se na desítky tisíc uprchlíků prchajících před radikálním islámem, přičemž opakuje, že pomoc by se měla zaměřit především na křesťany, a nikoli i na muslimy a další lidi v nouzi. Politická scéna využívá náboženského tmářství, zatímco jedním vrzem doznává svůj islamofobní kolorit, ve kterém je islám chápán jako nepřátelská ideologie a křesťanství jako největší dobro na zemi.

Měli by se politici demokratického státu rozdělovat kohokoli podle náboženského přesvědčení? Nechovají se parlamentáři jako pověstní stalinisté nebo čínští soudruzi, když přikazují, jaká víra je a není správná? Bělobrádkova slova, stejně jako závěry České biskupské konference, jsou vodou na islamofobní mlýnici. Ta se díky náboženskému tmářství může otáčet mnohem rychleji a mnohem vážněji, než tomu bylo doposud.

Církev s lidovci hodlá mezi uprchlíky vybírat vhodné křesťany k zapojení se do jednotlivých programů pomoci. Jak to ale hodlá udělat? Pošlou snad lidé od arcibiskupa Duky na Blízký východ, do uprchlických táborů své lidi? Bude snad Bělobrádek vysílat partajníky na dobrodružnou cestu do Turecka, Libanonu nebo Jordánska? Z takového “výletu” by mohlo následně vzniknout volnočasové pokračování honby za pokladem. Dokonce by se lidovečtí výběrčí vhodných křesťanů mohli zastavit v Izraeli, kde by se poklonili místům, jimiž procházel Kristus. Snad by se v takový okamžik Bělobrádkovým kolegům hnulo hluboko ukryté svědomí a uvědomili by si, že se chovají v rozporu s Kristovými přikázáními pomoci komukoli v nouzi.

Zní to odporně……ta představa, ve které si český výběrčí vybírá mezi zbídačenými lidmi křesťany, zatímco jedním okem přehlédne muslimy v absolutně zuboženém stavu. Přednost dostane třeba křesťanská rodina, jež by pomoc potřebovala méně, než citovaní muslimové. Milosrdenství dostává v takovém světle uvažování velmi prapodivné rozměry. Je to ještě milosrdenství, nebo se jedná o prachobyčejnou islamofobii tolik navazující na překonaný antisemitismus? Základní systém náboženství je ničen. Katolíci se chovají, jako kdyby nyní vyznávali něco jiného, než co hlásal mužík na křížku. Odchylují se od původních učení přesně tak, jak to dělají wahhábisté. V tomto úhlu pohledu si jsou velmi podobnými.

Selekce lidovců i České biskupské konference mohou zabíjet. Dají přednost mezi náboženstvími, a nikoli mezi lidmi v nouzi bez ohledu na náboženské vyznání. Začne se snad ve stejném duchu přepisovat Listina lidských práv? Budeme hovořit o právech křesťanů, a nikoli o právech lidí? Odhodíme základní svobody, za které bojovali naši předci jenom proto, že Evropa hrubne a vítězí krajně pravicové myšlenky? Ztratí se podstata člověka a bude nahrazena podstatou náboženství, kdy se lidé budou rozlišovat podle toho, jestli znají pasáže z Bible nebo z Koránu? A nebude se taková společnost chovat v ideové rovině podobně, jako teroristé z tzv Islámského státu?

Nedávno, před několika dny ulicemi pochodovali extrémisté se šibenicemi na ramenou. Posílali lidi na uprchlíky. Chtěli symbolicky věšet politiky za to, že neřekli jasné ne uprchlíkům. Čecháčkovský fašismus pod kuratelou extrémistů získává na síle. Například takový Adam B. Bartoš otevřeně vyhrožuje domobranou, zatímco Michael Moder tolik známý z facebookového videa ve jménu nenávisti zakládá domoobranu. Církev se společně s Bělobrádkem nechová tak, aby napjatou situaci tlumila a uklidňovala. Je tomu přesně naopak. Církev s Bělobrádkem a dalšími politiky situaci provokativně podněcuje a nepřímo tím říká, že chce pomoci pouze těm, co k nám pasují nábožensky.

Chování České biskupské konference s tím lidoveckým, není o ničem jiným, než o populismu, pokrytectvím a neochotě pomoci člověku v nouzi. Akt milosrdenství není v Bibli podmíněn jakoukoli podmínkou. Je projevem lidskosti bez znamének. Neurčuje, že na milosrdenství má právo křesťan, zatímco sikh, muslim na akt milosrdenství dosáhnout kvůli svému přesvědčení nemohou. Kdyby se podle zásad lidovců a České biskupské konference chovali lidé v období nacistického Německa, odmítali by kvůli judaismu pomoci Židům. Nechali by je deportovat do koncentráků, neukrývali by je ve sklepeních, kostelech…….milosrdenství zachránilo mnoho životů bez ohledu na víru. Bez ohledu na víru i někteří faráři křesťanů pomáhali Židům bez ohledu na víru……Česká biskupská konference si společně s lidovci a Bělobrádkem tohle neuvědomuje.

Jedna z nejvíce uctívaných novodobých postav katolické církve, Matka Tereza, nositelka Nobelovy ceny míru blahoslavená papežem Janem Pavlem II, zachraňovala v Indii i jinde lidi bez ohledu na jejich víru. Nedívala se, zda zachraňovaný je budhista, hinduista, křesťan…..pomáhala, protože zcela správně nechala promlouvat akt milosrdenství před aktem náboženského tmářství. To, co dnes předvádí katolická církev společně s Bělobrádkem, to je kulturní i náboženské barbarství, se kterým mohou souhlasit jen stejně naladění barbaři.