Právo a spravedlnost nabízí levicovou ekonomiku s krajně pravicovým pohledem na lidská práva

Polská politická strana Právo a spravedlnost o sobě s oblibou mluví jako o jediné skutečně pravicové straně v Polsku. Vykresluje se jako konzervativní pravice, přitom například v ekonomické sféře slibuje spíše čistě levicový plán na “ekonomický růst” Nabízí občanům nižší daně s vyššími výdaji do sociálního systému, zatímco jednotlivé špičky partaje s pomyslným krucifixem v rukách odmítají postavit homosexuální menšinu na stejnou úroveň společně s heterosexuálními Poláky. 

Je to vskutku velmi zvláštní politický kolorit uprostřed Evropy. Nad pragmatickými návrhy počítajícími se zapojením každého voliče v zemi vítězí náboženská dogmata, jež sesílají Varšavu někam do dávnověku šedivého středověku, kdy na prvním místě byli křesťané a potom ti ostatní, s nimiž se zacházelo jako s nepřáteli na život a na smrt. Polský patriotismus dostává v podání Práva a spravedlnosti obludné podobenství. Jinověrci jsou nepřáteli, protože jediná, dědictvím opředená a správností nakojená víra je křesťanství, které se politici rozhodli ochraňovat, a pro které také právní kodexy vytváří.

[quote_center]Polsko z pohledu demokrata není čistě demokratickou zemí. Snoubí v sobě nacionalismus. Inklinaci k patriotismu podporují největší polské politické strany. Velmi silné postavení….takřka výsostné místo na slunci má katolické náboženství, jehož jednotlivé fráze obstarožnosti ovlivňují polské politické dění doslova ve všech možných rozměrech.[/quote_center]

Při státních oslavách vystupují biskupové, žehnají každé nově postavené budově…..náboženští preláti přímo i nepřímo mluví do připravovaných zákonů a jedna z největších zemí Evropy se díky Bibli ocitá mimo hlavní “reformační” vlnu, jež Starý kontinent zasáhla.

Varšava se v minulosti vyhnula náboženským válkám. Polský král Zygmunt August během svého vládnutí v 16. století dal jasně najevo, že nebude zasahovat do náboženského cítění svých poddaných. Nebyl králem svědomí a náležitě ze svého postoje profitoval. Horda v Čechách pronásledovaných protestantů směřovala do Polska, protože tam nalezla bezpečný domov nejen pro svůj tělesný statek, ale také pro své náboženství, kvůli kterému byli Prahou protestanti nemilosrdně pronásledováni. V horečce rozdělení kdysi “jednotného území” na dva celky se v devatenáctém století kněží stali nositeli vlastenectví. Katolická církev přispěla k pádu komunismu v Polsku a je to především katolická církev, jež v životě Polska sehrává v osmdesátých letech dvacátého století vůdčí roli. Vstupuje do politiky. Ovlivňuje politiku a za pomoci patriotismu poukazuje na komunistické pronásledování věřících, vytváří nacionální hrdiny a nepřímo tak kněží ovlivňují veřejný život v zemi.

[quote_center]Polská církev se ocitla pod deštníkem nacionalismu, ve kterém se nachází dodnes.[/quote_center]

Na punc patriotismu v očích náboženských činovniků navazují polské politické strany při jednotlivých předvolebních kampaních. Partaje v Polsku nenabízejí pouze politické programy, ale přinášejí s sebou brnění ochránců náboženských hodnot, kdy homosexuál zůstává občanem druhé kategorie a muslim potenciálním nebezpečím, před kterým je nutné se ochraňovat. Pohled na současné politické dění je tragikomický. Tradiční parlamentní strany se za pomocí extrémistických postojů přetahují s krajně pravicovými uskupeními o hlasy ve volbách.

[quote_center]Sehrávají se představení, kdy se parlamentní velikáni přetahují s hnutími na okraji společnosti o to, kdo z nich je ochoten obhajovat náboženská dogmata, bez ohledu na to, zda jsou v rozporu se zásadami ochrany lidských práv.[/quote_center]

Právo a spravedlnost nesouhlasí s interrupcemi, registrovaným partnerstvím, legalizací měkkých drog i s odlukou církve od státu.  Prosazuje zostření trestů za trestné činy, a dokonce zastává kladný názor na trest smrti. To je velmi zajímavé, protože adorací k trestu smrti silně nábožensky orientovaná politická strana popírá to, v co věří. Ale proč by se tím předsednictvo partaje mělo jakkoli zabývat. Politici dávají voličům to, co sami chtějí, i když je to v rozporu s křesťanskou morálkou a věroukou.

[quote_center]Mírným snížením daně z přidané hodnoty a příjmu živnostníků se současným zvýšením přídavků na děti a snížením věku odchodu do důchodu si Právo a spravedlnost “kupuje” podporu odborů[/quote_center]

Zavírá tím ústa levicovým obhájcům lidských práv, kteří ve své bláhovosti a nadšení z levicových plánů mluví polohlasem proti odporu Práva a spravedlnosti k zavedení zákona o umělém oplodnění, snaze udržovat tvrdou protipotratovou politiku společně s neskrývaným nepřátelstvím vůči homosexuálům a nově také muslimům. Sjezd v Katovicích nepřinesl nic nového. Naopak ve slovech Beaty Szydlové pokračuje ve všech starých nenávistných projevech bez ohledu na životy, zdraví a svobodu každého člověka v demokratickém Polsku.