Mohl by vzniknout “Blok proti judaismu” s přeskrtnutou synagogou ve znaku?

Jako společnost se nacházíme ve velmi zvláštním období. Nazýváme ho demokracií, zatímco se ani na okamžik nepozastavíme nad stále rostoucí nenávistí i hysterií, jež českou společností prostupuje. V ústavě stojí záruky na náboženskou svobodu, přesto do prostor státnosti přichází k projednání petice symbolika náboženské netolerance. Na lavicích sálu poslanecké sněmovny ležérně leží prapory s přeškrtlou mešitou, jako kdyby přítomní parlamentáři zanevřeli na náboženské svobody garantované nejvyšším zákonem státu. 

Po více než sedmdesáti letech se koupeme ve vlastní nenávisti, předsudcích i přesvědčení, že jedna skupina obyvatel s extrémistickými postoji může diktovat ostatním své představy o fungování světa. Nelišíme se příliš od svých předků. Před více než sedmdesáti lety stál na pranýři českých fašistů Žid s judaismem. Vznikaly nejrůznější články, v e kterých se ideový nepřítel líčil v těch nejhorších barvách. Ostře střižená rétorika nedala prostor k diskusím a každý odpůrce antisemitismu byl vítězoslavně označován za vlastizrádce, škodnou, s níž je třeba v příhodný čas zatočit.

zid
Titulky článků z doby druhé republiky a období Protektorátu Čechy a Morava

Židé keťasovalI…..Žid nebyl daleko…….mezinárodní Žid byl nebezpečím…….říkalo se, že Židé mají mít zakázaný vstup do určitých prostor, protože třeba na plovárně ničí zážitek Čechům. Bohužel se takové články o moc neliší od těch dnešních. Mnohdy by stačilo zaměnit slovo muslim za Žid a výsledek by byl naprosto stejný. Vzniká štvavá kampaň přesně, tak jako před desetiletími. Žid byl nebezpečný jenom proto, že byl Židem. K ospravedlnění špatnosti Žida stačilo jen to, že byl Židem a věřil v judaismus. Totéž nyní stačí v případě muslimů, kdy muslim je potenciálně špatným jenom proto, že je muslim a vyznává islám. V třicátých a pozdějších letech židovské polovojenské organizace na Blízkém východě páchaly teroristické útoky vúči Evropanům i vůči Palestincům…..i tato okolnost tehdy sloužila k tvrzení, že judaismus a Židé jsou špatní, protože vyhazují lidi do vzduchu…….i dnes islamofobové využívají chování wahhábistů, aby jej považovali za vinu všech muslimů.

Pokud dnes může vzniknout Blok proti islámu, nebránily by úřady vzniku Bloku proti judaismu? Nechali by parlamentáři na lavicích jako dekoraci vlajku s přeškrtlou synagogou? Okřikli by poslanci jedince smějící se člověku odmítajícího antisemitismus? Jak se zdá, jako společnost máme historickou zkušenost, ale neumíme, nebo nechceme ji použít v příhodný okamžik. Antisemitismus, stejně tak islamofobie, jsou naprosto hloupé ideologie dokazující strach z nepoznaného i vlastních frustrací.

Kdyby demonstranti na akci “judaismus v ČR nechceme” prohlašovali: “Žid je s vámi kamarád a v noci vás klidně podřeže”, “Židé ohrožují společnost i naši kulturu svými barbarskými zvyky”, “Braňme se židovské okupaci vší silou”…….zasáhla by proti takovým řečníkům policie? Zcela určitě ano, protože by taková provolání považovali mužíci zákona za propagaci antisemitismu…….proč nezasáhnou v případech zvolání:  “Muslim je s vámi kamarád a v noci vás klidně podřeže”, “Muslimové ohrožují společnost i naši kulturu svými barbarskými zvyky”, “Braňme se muslimské okupaci vší silou”? Protože policie rozhoduje na základě předsudků a není schopna přemýšlet nestranně. Přitom protižidovská rétorika je stejně hloupá a nebezpečná jako rétorika protimuslimská. V obou případech se může odehrát stejný scénář tolik známý z nedávné minulosti. Masové vyvražďování může potkat tentokrát muslimy, protože akceptovaný extrémismus namířený vůči muslimům směřuje stejnými cestičkami.

Antimuslimské a antižidovské postoje se částečně překrývají. Nepřátelství vůči muslimům jde ruku v ruce s nepřátelstvím vůči židům. To je viditelné především ze statistických dat například ze Španělska, kde po bombovém útoku v Madridu podle policejních statistik vzrostl počet antisemitismem motivovaných trestných činů. Nacismus nerozlišoval, zda Žid byl nebo nebyl praktikujícím věřícím v judaismus. Totéž se děje u islamofobie, kdy se nerozlišuje mezi praktikujícím a nepraktikujícím muslimem. Nacisté, podobně jako dnešní islamofobové útočili na rasu, jež byla ve jménu předsudků namontována v myslích lidí na předsudečné chování a jednání, které s realitou nemělo pranic společného. Nenávist vůči víře je doplňována nenávistí a nepochopením kultury i komunity.

Islamofob, podobně jako antisemita když útočí na islám nebo judaismus, používá k tomu rétoriku narážející na kulturní rozdíly. Stereotypy se velmi těžko rozbíjejí. Nejlepší obranou je vysvětlování, vzdělání, poukazování na realitu……bohužel, v tomto selhali politici v minulosti a v tom selhávají politici současnosti. Přehlíží se židovský nacionalismus(sionismus), zatímco by se stejná slova pronesená imámem ocitla před soudem za projev nebezpečného extrémismu.

Nejvyšší pražský rabín David Petera pro Lidovky kdysi řekl toto:

No a nyní muslimští představitelé, ale nevím vlastně jestli to s islámem má něco společného, umějí narafičit dobré záběry. Naranžují kečup, přivedou reportéry: „Jaká hrůza! Izraelská armáda zase zabila civilní obyvatelstvo!“ Pak se ti figuranti provětrají a už zase přichází nová skupina reportérů… 

Reagovala by média s policií a státním zastupitelstvím stejně netečně, pokud by totéž řekl muslimský imám:

No a nyní židovští představitelé, ale nevím vlastně jestli to s judaismem má něco společného, umějí narafičit dobré záběry. Naranžují kečup, přivedou reportéry: „Jaká hrůza! Arabská armáda zase zabila civilní obyvatelstvo!“ Pak se ti figuranti provětrají a už zase přichází nová skupina reportérů… 

V případě imáma by noviny byly plné titulků o wahhábistovi, který vyzývá muslimy k útokům vůči židům, zatímco v případě sionismem políbeného rabína se nic neděje. Proč se tak děje? Protože média jednají účelově a vzhledem k minulosti holocaustu vystupují vůči židům opatrně, aby nebyla srovnávána s ideály nacistů. To je velmi špatné, protože tu vzniká prostor k toleranci zla, jakým je ultranacionalismus, jež je u židů nazýván jako sionismus. Podobně se chovají úřady….nechtějí být spojováni s protižidovskou rétorikou.

Náboženství nejsou ponožky, které si můžete převléct kdykoli se vám zachce.  Když se narodíte do muslimské rodiny, nebo do židovské rodin, není náboženství vaší osobní volbou. V historii je velmi obtížné oddělit historii rasismu od historie náboženského pronásledování. Však antisemitismus s islamofobií v sobě skloubí jak rasismus, tak náboženský fanatismus. Už v dobách španělské reconquisty došlo ke spojení rasy s náboženstvím. Muslimové, kteří přešli z islámu na křesťanství, byli stále považováni za ty s “odlišnou krví”.

Muslimové nikdy neměli místo, kam by se mohli vrátit. Nemají Sion. Nemají mytickou vlast jako židé. Vždy byli globálními obyvateli. Vždy patřili k Evropě a v ní si podobně jako židé uchovali svou identitu.  Muslimové, podobně jako židé, obohatili Starý kontinent vzdělaností, kulturou….urychlili vývoj kulturního směřování. To je to, na co se nyní zapomíná.

Islamofobní spolky propagující islamofobii by neměly existovat stejně jako spolky protižidovské.