Již staří Židé v hebrejské bibli zaručovali uprchlíkům rovné zacházení i ochranu před bezprávím

Uprchlíci jsou poslední dobou vděčným tématem. Zneužívají ho extrémisté a dokonce i křesťané, kteří se skrze lidi v nouzi snaží chovat jako náboženští fanatici. V rozporu s Kristovým učením rozdělují svět podle zásad středověku, kdy národ tvoří křesťané a ti ostatní jsou domem zla, proti kterému je třeba bojovat a vést nejrůznější války ideí. Uprchlíci jsou umělohmotně děleni na ty, co utíkají před válkami a ty, co považují Evropu za ekonomický ráj pečených holubů létajících přímo do úst každého obyvatele Starého kontinentu. 

Hysterie se střídá s populismem a průměrný Čech se potácí v naprosté nevědomosti, kdy představa o průměrném muslimovi je poskládána z mediálních útržků, kdy se hrdlořezi z Islámského státu stávají běžným obrazem islámu. Lokální problémy jsou díky médiím umělohmotně nafukovány, protože veřejnost si myslí, že když městským parkem projde pes, tak se veřejná zeleň stane pro muslimy nečistou. Hoax o prasatech a psech jako nečistých zvířatech nese své ovoce.  Radikálové venčí své zvířecí miláčky, zatímco nejrůznějšími provokacemi narušují občanské soužití mezi Tepličany a platícími lázeňskými hosty z arabských zemí.

Je to klasická ukázka vyhrocenosti situace v Česku, kdy se nejrůznější islamofobní uskupení snaží získat ve jménu budoucích krajských voleb větší vliv. Korunu tomu všemu nasadila Česká biskupská konference, když řekla, že je ochotna pomoci pouze křesťanům a nikoli také muslimům, jež před radikály z Islámského státu také utíkají. Náboženští preláti zapomněli na podstatu náboženství i Ježíše Krista, jež hlásal, že je třeba pomoci nezištně komukoli, kdo to potřebuje.

Pravděpodobně biskupové nečetli pasáže Bible vypovídající o uprchlících. Svatá kniha křesťanů, tak jako Korán a řada dalších svatých písem, myslí na ty nejchudší a solidaritu majority s takovými lidmi. Uprchlíci a problematika migrace je stará jako lidstvo samotné.

[quote_center]Témata zahrnující cizost a cizince patří ve Starém zákoně mezi důležitá a velmi frekventovaná témata. [/quote_center]

V židovském Talmudu se s přikázáním lásky k cizinci můžeme setkat více než třicetšestkrát. Všechny velké postavy Starého zákona byly nějakým způsobem uprchlíky. Hebrejská bible uprchlíky nazývá slovem ger, což v nepřesném překladu do češtiny znamená slůvko host. Kdybychom překlad hebrejského ger hledali v naučných knihách, nalezli bychom nejspíš  takovýto obsáhlý význam: “člověk bez politických práv, ačkoliv byl svobodnou osobou“. S pomocí jednoho jediného názvu dokázali staří Židé popsat podstatu uprchlíka v tehdejší společnosti. Uprchlík nedisponoval žádným majetkem a nepožíval ochrany příbuzných.

Ashampoo_Snap_2015.07.21_19h54m50s_022_

Již před mnoha tisíci lety judaismus pamatoval na speciální ochranu chudých a cizinců. Jak se zdá, dávné kultury byly mnohonásobně inteligentnější a sociálnější, než hrubnoucí Evropa 21. století. Král Izraele měl povinnost starat se o sirotky, vdovy, staré lidi a cizince, kteří do Svaté země prchali před válkami a přírodními pohromami tehdejšího světa. Co se s námi stalo, že jsme na tuto lidskou povinnost zapomněli?

Ashampoo_Snap_2015.07.21_20h03m51s_023_

Staří Židé na sebe v hebrejské bibli pohlíželi jako na uprchlíky, a proto uprchlíkům věnovali péči a pomoc. Dnes, když řeknete, že Praotec Čech byl také uprchlíkem, je takové tvrzení považované za něco hrozného, potupného a nepravdivého. Islamofobové společně s extrémisty začnou argumentovat, že na tehdejším území nebyl žádný stát, a proto nemohl být Praotec Čech okupantem a ještě k tomu uprchlíkem. Krajně politické části společnosti hledají trapné výmluvy, aby sebe samotné nemuseli považovat za hypotetické potomky uprchlíků.

Cizinci musí požívat stejného práva jako místní obyvatelé, (Lv 24,22; Nu 15,15; Nu 15,29) nesmí být vykořisťováni, nesmí být poškozováni (Lv 19,33) a mají právo na stejnou mzdu. (Dt 24,14–15) Bůh varuje ty, kteří se k cizinci otočí zády, zneužijí jeho postavení a nepřijmou ho do svého domova. (Mdr 19,14; Jr 7,6)

[quote_center]Bůh lidu přikazuje, jak se k cizincům, uprchlíkům chovat. Nařízuje cizince respektovat a poskytovat mu pohostinství například formou noclehu, možnosti odpočinku, občerstvení……[/quote_center]

 Za pravý vzor výborného hostitele cizinců je v Genesis označován sám praotec Abraham(viz Gn 18,1 – 15).

Ashampoo_Snap_2015.07.21_20h35m25s_025_
Genesis 18,1 – 6

Pátá kniha Mojžíšova, Deuteronomium, dokonce říká, že “cizinec je tvým sousedem, kterého budeš milovat(Dt 10,19) a Leviticus(Lv 19,10) navíc dodává “a kterému budeš konat dobrodiní.”

[quote_center]Nikde ve Starém zákoně nejsou uvedeny podmínky, za kterých by se dobrodiní mělo uprchlíkům poskytovat. Není zde nic o tom, že Židům se má pomáhat a někomu jinému nikoli.

Akt milosrdenství není limitován žádnými podmínkami. A tak to má být.[/quote_center]

To si pouze pod vlivem dnešního vnímání světa a odklonu katolické církve od Kristova učení dodali současní náboženští představitelé jakési dodatečné podmínky, se kterými se chtějí věnovat jen nábožensky segregovaným vrstvám společnosti. Biskupové se chovají v tomto ohledu velmi podobně, jako představitelé Islámského státu. Současná mezinárodní, ale také národní legislativa je si ve smyslu speciální ochrany poskytované uprchlíkům podobná s ustanoveními Starého zákona, viz článek 43 Listiny základních práv a svobod stanovuje povinnost České republiky poskytnout azyl cizincům pronásledovaným za uplatňování politických práv a svobod.

[quote_center]Je smutné, že na to na první dobrou zapomínáme. Na humanitu se velmi rychle a s oblibou zapomíná. Samotný sionismus společně s apartheidem zapomíná na staré texty, když učí lidi nenávisti k migrantům.[/quote_center]

Nebylo by od věci, kdyby se některé věci z minulosti nadále udržovaly jako platná součást lidské morálky. Uprchlíci patří mezi skupinu osob velmi zranitelných, protože jsou vnějšími okolnostmi donuceni opustit svou zemi, rodinu, majetek, zázemí a jít do neznáma. Z tohoto pohledu není ani tak důležité, jaké důvody měl uprchlík ke svému činu. Je třeba už z pouhé morálky pomoci a ulehčit těžký úděl těm, jež riskovali životy ta cestou do bezpečí. Extrémisté společně s médii šlapou po tradici poskytnutí azylu lidem v nebezpečí. Popíráme zcela hloupě jeden z nejstarších charakteristických znaků civilizace. Možná je to tím, že se necháváme strhávat pod hladinu zastánci zpětných brzd. Abychom se jeden den nedivili, že pod okny běhají dinosauři a na ulicích se válejí kosti kmenových nepřátel.

Právě v takovém okamžiku je třeba ochraňovat humanismus a lidská práva jako nejcennější poklad, protože jedině s ním můžeme být nadále civilizací s budoucností.