Husité a Islámský stát si jsou podobni jako vejce vejci

Náboženský fanatismus, jedno jestli je křesťanský, muslimský, budhistický, nebo jakýkoli jiný, má stejného jmenovatele i průvodní projevy. Není proto divu, že Islámský stát je stále více srovnáván s fungováním a činností nejrůznějších fanatických spolků minulosti, jakými byli v české historii například husité. Zatímco se kindernáckové chvějí v extázi při pomyšlení na vozovou hradbu, historici se chytají za hlavu a poukazují zcela správně na podobenství Islámského státu se společenstvím komunisty heroizovaných husitů. 

Islámský fundamentalismus není nic jiného, než odklon s islámem a nemá s původním učením nic společného. Je to projev kriminálního chování, jehož se dopouštěl Žižka se svými následovníky. V obou případech, jak v tom mediálně známém Islámském státě, tak i v tom dalším husitském společenství, docházelo k nemilosrdné, krutostí přesycené likvidaci odpůrců, kdy ti, jež prozatím nebyli v náručí fanatiků, pro výstrahu museli spatřit na vlastní oči nebo pomocí zprostředkovaného vyprávění o zavraždění bezvěrců.

Tekuté olovo s mučícími nástroji středověku nahradily dnes mnohonásobně “lepší” a mediálně vděčnějí způsoby, jakými je internet a tupá kudlička, či šavlička odřezávající hlavu od zbytku těla.

Tak jako husité při popravách používali oděvy obsahující znaky husitství a v okolí vlály revoluční prapory, následovníci cháridžovců (prvních, co se odklonili od cesty Prorokovy) používají totéž. Zahalí se do notoricky známých hábitů, do pozadí jako hudební doprovod vloží kultovní písničku a občas si zamávají praporem se šahádou……to možná proto, kdyby nějaký kreténismem nadaný jedinec nepoznal, že se jedná o “stoprocentní” muslimy, o nichž píší “stoprocentní” pravdu západní plátky od břehů sochy Svobody až po kanál La Manche.

Bojovníci Islámského státu tvrdí, že od stínání hlav či zotročování žen a dětí neustoupí, protože je to “součást jejich náboženství”…..ostatně, proč by to dělali? I v tomto si počínají stejně, jako husité.

Bezměrná krutost, projevení nesoucitu s těmi nejmenšími a popírání kulturnosti barbarstvím…..to je hlavní součást všech nábožensky fanatických společenství. Stejně se chovali také husité. Nebrali slitování ani na kojence, co teprve na obyčejné ženy, jež dávaly nové životy dalším bezvěrcům, které je třeba co nejdříve obrátit na svůj vlastní klon náboženství.

Jak by reagovali husité, kdyby se jich novináři ptali, zda-li opustí od lití olova do chřtánů cizích armád a vraždění novorozeňat? Zcela určitě by použili  stejných cest a způsobů k tomu, aby světu zvěstovali novinu, že s krutostí nepřestanou, protože chtějí očistit víru Kristovu. Husité, stejně jako následovníci Islámského státu, podnikají fanatická válečná tažení, pomocí nichž rabují, obohacují se, znásilňují a “převracejí” na nový typ víry pod hrozbou smrti ostatní “bezvěrce”. V tomto úhlu pohledu neexistují rozdíly. Fanatik ochotný zabíjet je stejný, ať už se jedná o katolíka nebo ne.

Příkladem mohou být někteří Kurdové, kteří používají extrémní násilí a terorismus, aby dosáhli svých požadavků. Stejně tak bychom mohli zapřemýšlet o mediálně propíraných katolickou víru vyznávajících Jezídech, kteří uznávají vraždu ze cti a pod hrdelním trestem zakazují sňatky s lidmi jiného vyznání. Pod stejným hrdelním trestem zakazují také sňatky mezi různými kastami ve svém společenství……porušení těchto pravidel třeba dívku zamilovanou do muslima i ukamenují.

Lži o muslimech, výklady z médií o tom, jak podle novinářů teroristé považují stínání hlav za vysoce islámské…..to všechno napomáhá Islámskému státu k lepšímu životu a vytváří z islámu něco, čím opravdu není.

Fanatici bez ohledu na to, zda to jsou husité nebo stoupenci Islámského státu, používají přehnanou doslovnost doprovázenou vlastní interpretací textů svatých knih a vyžadují pod hrozbou hrdelního trestu po ostatních totéž.

Husité, stejně jako stoupenci Islámského státu, byli teroristy, dopouštěli se z dnešního vnímání světa válečných zločinů proti lidskosti a pokud by Jan Žižka žil v dnešní době, byl by přinejmenším srovnatelný s Američany zastřeleným Usámou bin Ládinem.  Oba dva propadli bezvěrectví, i když víru používali jako hlavní důvod pro své počínání. Náboženští extrémisté neuznávají žádnou zásadu analogie teologických učení a neberou v potaz kontext textu v náboženských knihách. Vůbec hlouběji nezkoumají jejich obsah , i když se ve své pozměněné podobě na ně odvolávají. Nezkoumají a nepřemýšlejí nad důvody a cíli, které stojí za náboženskými texty.

Nahlížejí na společnost apokalyptickým způsobem, kdy buď prosadí násilím to, co chtějí, jinak hrozí “zkáza” světa. …….. v tom si jsou také husité se stoupenci Islámského státu více než podobni.

Pokud by média nahlížela na Islámský stát nezaujatě a přemýšlela by o tom, co je náboženský fundamentalismus, mohla by alespoň ta česká přijít na to, že i my Češi jsme tady v 15. století měli svůj vlastní islámský stát, tentokrát v katolickém provedení. A náboženský fundamentalismus tady máme stále. Stačí se podívat na Konvičkův tým fanatiků z Czech Defence League(CzDL), sionistická sdružení s islamofoby často spolupracující, ultranacionalisty z Pro-vlasti, jež nedávno s CzDL demonstrovala proti přijetí syrských přistěhovalců v Česku. Extrémisté prolezlí kindernáckovskými relikviemi zatím mažou “pouze” kliky vepřovým sádlem a polévají Letnou prasečí mrvou, ale pokud by měli prostředky a možnost, sáhli by také po hrubém násilí, násilném přesvědčování, že je nutné proti multikultuře bojovat se zbraní v ruce?

Náboženský fundamentalismus je ohrožením bezpečnosti a existence každého z nás. Ničí pokrok a posílá současnost dál do minulosti, kdy člověk neznamenal nic. Czech Defence League je ohrožením pro bezpečnost státu, stejně jako je nebezpečím jakákoli jiná neonacistická a ultrapravicová skupina obyvatel organizujících se do stran a společností………

husité byli ohrožením tehdejší doby a zdestabilizovali poměry, ohrozili civilisty, se kterými zacházeli hůř než s nejhorší onucí na světě(tedy s těmi, co byli jiné víry, přesvědčení), stejně jako si nyní počínají stoupenci Islámského státu.

Náboženský fundamentalismus a extrémismus prorůstá také v České republice hluboko  do povědomí, kdy Jiří X Doležal vytváří z Reflexu hlásnou troubu islamofobů, extrémistů, ve které vykládá nesmysly a nepravdy o tom, co islám podle islamofobů a sionistů je. Nebezpečí náboženského extrémismu je v jiných, přesto tak podobných variacích, mnohem blíž, než bychom očekávali. Ale nejedná se o nebezpečí islámu, ale o nebezpečí neonacismu, ultranacionalismu, islamofobie, rasismu, rusofobie, homofobie, sionismu i antisemitismu……….obrozuje se zde český fašismus Kramáře a Rašína v mnohem méně viditelných podobách. Sílí názor, že jediné správné náboženství je křesťanství, a to ostatní je ohrožením světa.

Ve jménu náboženské čistoty a prorůstajícího náboženského fundamentalismu ultrapravicových extrémistu dochází k umělohmotnému vytrhování islámu ze srdce Evropy, i když byl nedílnou součástí evropské kultury a bez níž by se část Španělska neobešlaŠejk Sari Saltik je jednou z nejvýznamnějších osobností islámu v českých zemích. Se svolením přemyslovského krále Václava II. byl tento muž pohřben na území království. Prvním muslimem, který mohl v Čechách využít opravdové mešity, byl osmanský sultán Abdülhamid. V Karlových Varech ji dal pro něj postavit císař František Josef I. Muslimové se v Česku objevují už za doby panování Rudolfa II. Už tehdy nejspíš existovaly v tehdejším království muslimské modlitebny.

Politická nenávist podporující islamofobii není ničím jiným, než dalším projevem náboženského fundamentalismu, jež ohrožuje nejen Evropu jako takovou, ale lidstvo s lidskými základními právy po celém světě, protože každý má právo vyznávat náboženství, jaké uzná za vhodné a každý má právo oblékat se do předmětů symbolizujících náboženskou příslušnost.