Fašismus se neofašisté snaží zakrývat odkazy na Kramáře a jeho politickou stranu

Neofašistická a extrémistická scéna  zneužívá prvního československého předsedu vlády, kontroverzního Karla Kramáře, ke svým účelům. Vznikají partaje, vydávají se za jediného následovníka rádoby českého vlastence. Jan Valenta jako “naivní malé dítě” tvrdí, že právě on jediný má právo pokračovat v existenci strany, kterou Kramář před mnoha desetiletími založil. Je to komický příběh, v němž se novodobí extrémisté, fašisté a jejich mnohdy virtuální sdružení snaží o divadelní hrátky, o legalizaci svých rasistických a nedemokratických postojů…..málokdo zná pravou povahu Karla Kramáře, málokdo zná povahu jeho Československé národní demokracie, na níž se novodobí klerofašisté a neofašisté odvolávají. Adam B. Bartoš není v toto ohledu jiný……také on zakládá klerofašistický spolek a také on legalizuje své počínání jako navázání na odkaz Karla Kramáře.

Neofašismus se extrémisté snaží zakrývat odkazy na Kramáře a jeho politickou partaj českých fašistů…..sami se fašisty nenazývají a nahrazují, podobně jako Českoslovenští fašisté z období První republiky, ono slůvko fašismus necizáckým “národovectvím”. Fašisté zakuklení pod národovectvím a národními zájmy pokračují ve skryté formě českého fašismu.

Tenkrát byl pravým důvodem k přeměně slovíček odpoutání mysli budoucích voličů a fanoušků od všeobecného nechutenství vůči násilí v tehdejší Itálii. Nová prvorepubliková partaj věděla, že pokud bude spojována s Ducem, voliči si bleskurychle uvědomí, že totéž noví partajníci požadují uprostřed Evropy. Ze stejných důvodů novodobí neofašisté označují sami sebe za národovce, protože jinak by je čekal neslavný osud plný politického neúspěchu a zmaru.

Tvrdost navazující na německý nacismus využívající symboliku reichu přestává být sexy, a tak po neúspěšných autonomních nacionalistech nastupují na uvolněné příčky politiky novodobí čeští fašisté. Jako kdyby se s různými variantami a variacemi národních stran roztrhl pytel. Pohádkové příběhy vytrhávající historická fakta z kontextu se stávají základy stoprocentní, dějinami podložené existence nové partaje. Hošíci z klerofašistického D. O. S. T., ultranacionálních Moravanů a dalších uskupení sehrávají trapné simultánky novodobých prvorepublikových národovců. Otcové myšlenky českého fašismu, Karel Kramář s Aloisem Rašínem by zajisté měli radost, že ani po tolika desetiletích nezanikají jejich ideály na “Nic Než Národ”.

Československá národní demokracie Karla Kramáře do konce roku 1922 vydala celou řadu článků opěvujících Mussoliniho, program fašistů:

Vyvolán v život nerozvážnou útočností socialistů, oslepených ruským přeludem, fašismus 
odvrátil od italského státu bolševické nebezpečí a zbavil italský lid, také lid dělný, od 
pochybného dobrodiní sovětského blahobytu a komunistického ráje…

Ještě před koncem roku 1922, necelý měsíc před atentátem Josefa Šoupala na ministra financí Aloise Rašína, označili komunisté Aloise Rašína za jednoho z hlavních vůdců českého fašismu a jeho politiku nazývali rašismem. Pan ministr financí miloval italský fašismus a sám ho hodnotil těmito slovy:

Vrací se úcta k individualitě, jak je patrno ze vzestupu liry, co se Mussolini ujal vlády, i když
není známo, jak se věci vyvinou. Člověk to musí vyhrát, ne massa. Ve všech státech jdou a
půjdou poměry na pravo. Nastává státníkova zkouška, buržoasie musí tvořiti, a nedovede-li
toho, není to jen porážkou její, nýbrž celé kultury…

Od listopadu 1922 se po událostech v Itálii začínají také v Československu vytvářet profašistická uskupení. Jen nebyla zřízena notoricky známými osobami, jakými byl Kramář nebo Rašín……někteří novodobí neofašisté sáhli po Národním hnutím, protože se její název tak trochu podobá Kramářově a Rašínově Národní demokracii. Fašisté si hrají se slovíčky a nepotřebují, aby se skrze partaje, k jejímž odkazům se hlásí, projevila na první pohled kostnatá podoba českého fašismu. Proto také novodobí neofašisté nikdy nepoukážou na odkaz klubu Červenobílých, nebo Československých fašistů, protože by každý na první možnou pochopil, že jde o fašisty a rázem by bylo po politické kariéře. Český národ není dostatečně vzdělaný, a tak nikoho ani na okamžik nenapadne, že by zrovna notoricky známý Kramář byl “tatínkem českého fašismu”.

Kramářova Československá národní demokracie byla personálně napojena na Národní hnutí. Národní hnutí mělo největší podporu u nacionalisticky laděného křídla Československé národní demokracie a mládeže z Mladé generace. Mladá generace byla mládežnická fašistická organizace budoucích straníků z Československé národní demokracie. Mladí fašisté se učili jak býti lepšími fašisty, až v období dospělosti přešli do Československé národní demokracie. Kramář protihradními postoji rozvracel republiku a se svými fašisty rozšiřoval vlnu nenávisti, to ale a se zdá, novodobým “národovcům” nevadí.

kramar

Opravdu je komické jak moc se novodobí fašisté a extrémisté snaží o legitimizaci a nalezení reálného středobodu ve vesmíru, kolem něhož by mohli beztrestně v rámci demokracie kroužit. Tím středobodem je Karel Kramář a jeho politická strana, o níž málokdo bude smýšlet jako o partaji fašistické.