Wahhábisté odmítají masturbaci a svatý Augustin preferoval prostituci

Stačí, aby wahhábista řekl nějaký nesmysl na sociálních sítích, nebo v některém z bulvarizujících médií a radikálovo tvrzení je ihned, neřkuli automaticky považované za nezlomné pravidlo islámu. Kazatel Mucahid Cihad Han prohlásil, že by muži neměli masturbovat, protože jim v posmrtném životě otěhotní ruce a Blesk z hloupého vyprávění nesmyslů udělal další z islamofobních článků, se kterým se snažil zesměšnit a poškodit muslimskou komunitu.

Je to článek velmi krátký. Obsahuje pouze několik vět. Popisuje reakci radikála v nějakém televizním pořadu z roku 2000.

Když byl hostem televize 2000, zavolal do ní muslim, který se přiznal, že i když je ženatý, tak masturbuje. To zmatený kazatel odsoudil a řekl mu, že s tím musí přestat.

Těm, kteří masturbují, otěhotní ruce v posmrtném životě,“ nechal se slyšet Mucahid Cihad Han. To ale podle něj nejsou jediná úskalí onanie.

Muži se pak budou muset starat o své potomky,“ vysvětlil další následky onanie v posmrtném životě. Že je teď všem k smíchu, není potřeba dodávat.

Zdroj: Článek z Blesku

Připomíná snahy českých fašistů, jež v obdobích dvacátých a třicátých let spěchali kvapíkem s protižidovskými tématy, kdy Žid někoho okradl, obludně sloužil mši, nebo nabádal ostatní k nenávisti proti nevěřícím. Bylo módou celostátních médií vytahovat z kontextu tvrzení rabínů, protože se zesměšněním náboženství dochází k zesměšnění samotných Židů. Novinářská profesionalita s etickým přístupem přestává prakticky existovat. Pisálkové s nulovým potenciálem toužící po co největším sdílení svých děl opouštějí zásady hlídacího psa demokracie, aby posloužili jako pomocníci krajního pohledu na svět, kde křesťanství musí utvářet základ “správné” společnosti.

Ovšem, kdybychom šli v historii zpět, zjistili bychom, že samotné křesťanství mělo a má k masturbaci docela zajímavý názor. Hlavním architektem a tvůrcem zastaralých a velmi naivních pravidel v křesťanství byl zastánce manicheismu, svatý Augustin. Manicheismus v sobě slučoval myšlenky zoroastrismu, křesťanství i gnosticismu. Odsuzoval pozemské tělo, aby vyvyšoval nepohlavní aspekt lidské duše. Svatý Augustin byl typickým populistou. Odmítal cokoli spojené se sexem, požadoval celibát, maximálně schvaloval sex mezi mužem a ženou v poloze tváří v tvář. Sebeukájení považoval za hřích, ale zároveň tvrdil, že bez prostituce by se muži uchýlili k homosexualitě nebo masturbaci.

Jak by se současní islamofobové postavili k Augustinovým názorům na nutnost existence prostitutek jako nástroje pro ukájení mužů bez žen? Samotný Augustýn nejspíš mluvil ze svých zkušeností. Sám měl syna i milenky a snažil se vyhýbat ve svém mládí zdržování se sexuálního života. O Augustinových sexuálních nutkání toho současní historici věci poměrně dost. Popsal je ve své autobiografii “Vyznání”, kde píše, že se musel modlit k Bohu, aby ho ochránil od sexuálních hříchů.

Masturbace byla považována středověkými autoritami za hříšnou nejen kvůli Augustinově názoru, ale také proto, že se široce věřilo, nutno dodat velmi nesprávně, že zvířata nejsou masturbace schopna. Z toho důvodu bylo sebeukájení považované za něco naprosto nepřirozeného. Samozřejmě, lidé masturbují co lidmi jsou. Zvláště se vzestupem mnišství a křesťanské askeze ve čtvrtém a pátém století se masturbace i mezi církevními preláty stala velmi rozšířenou. Stejně tak to bylo s představami i dalšími praktikami nahrazujícími styk mezi dvěma lidmi. Proto církev vytvářela”příručky”, které dávaly vodítko i návod toho, co je a není povolené. Za prohřešky mysli byly v “příručkách” stanoveny tresty. Dospělý honič musel rok činit pokání, zatímco dvanáctiletý chlapec musel činit pokání po dobu čtyřiceti dnů.

Masturbace byla považována alespoň v začátcích křesťanství za méně vážný sexuální hřích. Ne všichni měli radikální názory. Výjimkou byl spisovatel z jedenáctého století, Petr Damián, který považoval masturbaci za stejně srovnatelnou k sexuálním hříchům homosexuality a požadoval, aby lidé provozující masturbaci byli stejně trestáni jako homosexuálové. Do dvanáctého století byla masturbace považována za méně závažný mravní poklesek. Zajímavé je, že pokud si žena během masturbace protrhla svou panenskou blánu, byla stále z církevního pohledu považována za pannu.

Ke konci středověku se masturbace dostala do oblasti vážných hříchů. Evropa byla po roce 1348 sužována morem,  hladem i vysokým nedostatkem. Sílily názory potrestat masturbující osoby stejně jako homosexuály, v té době nazývané jako sodomity. Sodomie byla vždy úzce definována jako sex mezi muži, ale Petr Damián zahrnoval do sodomie také včetně masturbace i vzájemnou masturbaci, orální i anální sex, ať byl provozovaný homosexuály, nebo heterosexuály. Ve Florencii a Benátkách dokonce došlo dokonce k vytvoření speciálních soudů pro vypořádání se s praktikami análního styku, jež byl v oblasti velmi rozšířený.

Z důvodu rozšíření a vývoje protestantismu v Evropě pokračovala katolická církev postihovat masturbaci velmi přísnými tresty. Sice nikdy církevní úřady nedošly tak daleko, aby za masturbaci odsuzovaly k smrti, ale tresty byly poměrně kruté. Křesťanství začalo špatně pohlížet i na spontánní orgasmus, který není výsledkem vědomého sebeukájení. Katolická církev dokonce naváděla manžele, aby se během sexu nedotýkali genitálií a pokud se to stane, tak aby se následně vroucně modlili a prosili Boha za odpuštění. Povolená byla jen misionářská poloha v manželském svazku, ostatní polohy byly považované za hřích a nemorální chování. Byli to především protestanti, kdo jednomyslně kritizovali katolickou církev a její soudy z kriminalizace sexuality.

Je tragikomické, že dnešní média zapomínají na minulost a dokonce odmítají vnímat současnost, kdy má křesťanství k sexualitě jako takové poněkud zmatený přístup. Přitom v Bibli není žádný přesvědčivý doklad o tom, že je masturbace morálně nepřípustná. Je tam výrok o tom, že když někoho pohoršuje jeho ruka, má ji odetnout. Jenomže to samé je tam řečeno také o noze……..z toho lze odvodit, že o sebeukájení nejde. Církev tyranizovala celé generace věřící bludy i nesmysly o tom, jak masturbace vede k sobectví, šílenství a sexuálním poruchám. Ke stejné demagogii dochází za pomoci církevních úřadů a institucí dodnes. Morální teologové usoudili, že masturbace je nepřirozená, ale nedokázali vysvětlit, proč se jí oddávají i zvířátka. Zkoušeli se vymanit člověka ze světa zvířat jako něco nadpřirozeného, snad Bohu bližšího…….ale lidé jsou také něco jako zvířata a někdy se dovedou chovat i hůř než zvěř v okolí.

Církevní pokrytectví napojené na kulturní šovinismus dává prostor k podobným článkům, jaký je ten uveřejněný v Blesku. Jako kdyby věřící zapomněli na slova evangelia: “Pravda vás osvobodí“, nebo židovské přísloví: “Naším Bohem je pravda“. Jak se zdá, o pravdu nikomu dnes nejde. Hlavní je populismus, vysoká čtenost a hlavně vyvolat co největší pozdvižení třeba jen pár řádky.