Martin Konvička se pokouší legalizovat islamofobii jako politiku národovectví

Hra Martina Konvičky na politiku je víceméně úsměvnou etudou, pokusem přiživit se na protiuprchlické vlně, dokud to jde. Poučeni neschopnosti pozvednout ze země hozenou rukavici teroristického útoku na Charlie Hebdo nyní na veřejných shromážděních volají po politické angažovanosti v příštích krajských volbách. Vypadá to, že ústa s rétorikou jsou na půli cesty do země zaslíbené, zatímco skutky pokulhávají na výzvách k extrémisticky smýšlejícím politikům, protože bez nich a bez jejich přízně IVČRN s Blokem proti islámu zahyne jako kytička na poušti.

Není proto divu, že se Konvičkův tým dal do nesmyslné, v zásadě protiústavně pojaté petice. Oslovují si právo po vzoru českých fašistů osočovat všechny v okolí, kdo se jim znelíbí.

[quote_center]Na mušce se ocitají muslimové, protože jsou jednoduchou metaforou, za kterou se dá ukrýt stařičká nenávist vůči homosexuálům, černochům, Romům, Afričanům a dalším minoritám, jež by mohly v očích nacionála “ohrozit” zdejší kulturu.[/quote_center]

Stačí zabrousit na “utajované” skupinky na sociálních sítích, kde se členové společně se sympatizanty vyjadřují o minoritách a lidských právech hůř jak kde jaký nádeník v kanálnické putice.

IVČRN spolu s Blokem proti islámu je z politologického hlediska docela zajímavý projekt. Díky velmi blízkému neoficiálnímu přátelství s krajně pravicovou scénou do sebe jako houba nasákl nejrůznější móresy a zvyky staré, ale také omladěné extrémistické scény, kdy přestupky vůči občanskému soužití páchají symtatizanti, fanoušci Konvičkova semeniště nenávisti, zatímco vedení neoficiální facebookové platformy mohou v pohodlí svých domovů opakovat, že za močku na mešitě nemohou, protože je to akt jednotlivců, za jejichž činy nenesou zodpovědnost. Ve skrytu zdánlivé anonymity, účty plných fejků si zvykli novodobí extrémisté vést svůj “boj”. Řadí se v diskusích do pověstných špalírů, aby společně mohli psát dopisy, obtěžovat obchodní společnosti prodávající halal potraviny, nebo vytvářet virtuální tlak na školu, která poskytla své prostory pro přednášku o islámu, či multikulturním světě.

[quote_center]Skupinka desítek nejradikálnějších obhospodařuje stovky falešných bytůstek na sociálních sítích, aby následně mohla na nechápající spoluobčany vytvářet dojem masivně podporované organizace.[/quote_center]

IVČRN si je zcela vědoma, že její akce nejsou moc oblíbené a lidé se nehrnou do jejich podpory……na svých ideových schůzích se prořeknou, že petice proti registraci Ústředí muslimských obcí nebyla příliš úspěšná, protože nyní v případě petice vůči uprchlíkům mohou na neúspěších z minula demonstrovat kladný vývoj…….zcela jistě nastane někdy v budoucnu okamžik, kdy IVČRN, nově v trikotu Bloku proti islámu, dozná, že ani ta současná petice nebyla tak úspěšná, protože je něco mnohem lepšího, o čem by se mělo mluvit.

Hra na image Martinu Konvičkovi nikdy moc nešla. Vždy se prořekli, že hrají představení plná přání, nikoli skutečností. IVČRN začala svou aktivitu na principu virtuality, kdy se může na skupinách rádoby inkognito posílat lidi do plynu, nebo je slovně vyhánět kvůli tomu, že se řídí podle Mekky a nikoli dle Vatikánu, tak jak to mnozí klerofašisté dělají.

[quote_center]Islám ČR nechceme je z jedné třetiny složený s neonacistů a českých fašistů, z té další z klerofašistů, sionistů a v neposlední řadě také z lidí, jež se obávají neznámého, a proto podporují hnutí s přeškrtlou mešitou.[/quote_center]

Jak se zdá, Martin Konvička jako potomek řeckých komunistů zastává teorii “striktního ateismu”. Odmítá jakékoli náboženství, a kdyby na to přišlo, považoval by i ty klerofašisty za odpad, jehož je třeba se zbavit. Středobodem v IVČRN je nenávist vůči vůči odlišným kulturám…..jakmile dojde na jiná témata, dochází k hádkám. Jak řekl kdosi na IVČRN – diskuse: “nejdřív vyřešíme muslimy, a potom můžeme řešit cikány”.

Podobně na to pohlížejí neonacisté, jež jsou představiteli či sympatizanty IVČRN na demonstrace zváni. Nyní se vydrží koukat na sionisty, protože jde o českou kulturu, protože se sionisty se mohou vypořádat teprve poté, až si vyřídí účty s muslimy. Navíc nová vlna neonacistů sionisty nepovažuje za nepřátele, ale za spojence v boji za ochranu kultury a svébytnosti státu……..skalní podoba neonacismu známá z dob Hitlerovy éry bojující vůči všemu židovskému představuje jen malou část neonacistické subkultury.

[quote_center]Martin Konvička se zvláštním způsobem pohybuje dávno na politickém nebi. Děje se tak především skrze Janu Volfovou a Českou suverenitu, přes kterou se do IVČRN dostaly styky s Úsvitem, Janečkovou Stranou občanských konzervativců i řada dalších proextrémisticky laděných poslanců.[/quote_center]

Paní Volfová demonstrovala po boku Adama B. Bartoše proti fašismu, aby následně před fašisty, holohlavci jako uvaděčka promlouvala.Vztah mezi Konvičkou a Volfovou je oboustranně výhodný. Volfová dostane skrze kontakty mezi poslanci a stranami IVČRN do parlamentu, zatímco Konvička nechá Volfovou exhibovat na nejvyšších místech protiislámského mámení.

[quote_center]Už v roce 2014 bylo patrné, že Martin Konvička pošilhává po politice. Holuby na střeše si popěvovali, že vyvoleným bude rebelující Úsvitu. Před půlrokem se změnilo vedení v Czech Defence League, protože Martin Konvička se potřeboval oddělit od radikálů vedených na Ministerstvu vnitra ČR.[/quote_center]

Czech Defence League převzal radikální Barták. Konvička se stal neoficiálním vůdcem IVČRN……tam si mohl hrát na politiku, na xenofoba…….napsal příspěvek, aby jej následně smazal. Mohl si tak dělat legraci z lidskoprávních aktivistů tvrzeními, že si vymýšlí a on nic co tvrdí nenapsal, nebo to myslel jinak. Martin Konvička využil nevyužité Kláry Samkové, nebo se možná využili oba dva…….v záloze je právnička, jež v záloze povypraví ve jménu politické nekorektnosti o Romech, aby vzápětí antiromskou tóninu zakrýval samotný Konvička slovy, že se mu Romky líbí a IVČRN proto není rasistická.

[quote_center]Je kladen důraz na vytváření kvantity před “kvalitou” názorů. Přibírá se každý s protimuslimskými a protimultikulturními názory. Na pódiích se objevují příslušníci minorit se selfhaterským názorem na svět. Dokud Rom klade důraz na to, že musí poslouchat bílé…..poté je vítaným.[/quote_center]

Protože takovému Romovi nevadí Formánkova slova o “špinavých a méněcenných cikánech”. Nepřítelem jsou vnitřní rozpory. Konvička a spol se nemohou opřít o konkrétní osoby. Těch několik reálných bytostí nestačí, a tak vzniká Blok proti islámu. Tam se zaregistrují ti, jež to myslí skutečně vážně a nevadí jim své rodné číslo s občanským jménem spojit s krajní pravicí.

[quote_center]Blok proti islámu je de facto testem reálných podporovatelů…..seznamem možných podpisů na budoucí petici za vznik nové politické strany. [/quote_center]

Prvním předstupněm a dalším prostorem k přemýšlení co bude dál, bude zapsaný spolek Bloku proti islámu. Klára Slámová jako právní odborník velmi dobré profesní kvality se zajisté ujme složitého úkolu. Pomůže s dalšími lidmi zaregistrovat spolek, jehož hlavním cílem je náboženská nesnášenlivost. Dopomůže zajisté sesumírovat stanovy tak, aby se zlo ukrylo pod kličkami a dvojsmysly, protože demokracie dává prostor svobodě slova. Je to velmi významný mezník v Konvičkově životě. Ze špulícího se foba z Jihočeské univerzity se stává vůdčí osobnost, jež nechá ostatní kolegy Blok proti islámu přetvořit do foremnější podoby, kdy nebudou brán každý, protože bude vyžadována discplína souhlasit se základnou názorů, jež zapsaný spolek s sebou ponese.

Czech Defence League na povrchu zanikne, aby nebyli radikálové viditelní, přestože se vedení CzDL na dění podílí lvím podílem. Zatímco se na základě příkladů ze zahraničí ve dvacátých a třicátých letech minulého století v mladém státě formoval antisemitismus, nyní se formuje cesta k politické propagaci islamofobie. Demokracie je oslabována a ohrožována novým, druhem nenávidění, v jehož popředí stojí Konvička, Barták, Volfová, Formánek, Metelec, Čermoch a další.