Hospodářská komora Ústí nad Labem nabízí rasismus i armádu proti Romům

Hospodářská komora Ústí nad Labem překračuje pole své působnosti. Její představitelé si čtou články na Ústeckém deníku, aby následně po svém reagovali na obsah jednotlivých příspěvků. V Ústí podle slov reportérů mají vyrůst čtyři nové ubytovny. To je pro členy Hospodářské komory naprosto nepřijatelné. Zapomněli na demokracii, zatímco se nechali ovlivnit řádky místního média. Regionální vydání Deníku.cz jsou známé častými xenofobními přešlapy nemajícími nic společného s realitou. Zjišťovali členové komory pravdu, zda se jedná o skutečnost nebo holou mystifikaci?

Zdá se, že lidé z komory zapomněli na vážnost instituce, uvnitř které se organizují. Nemohou a v žádném případě by neměli podléhat mediálním manipulacím. Za intenzivní zhrubnutí prostředí v České republice mohou nejen selhání elit, politiků, levice, ale také příspěvky médií, které zkoušejí měnit názory lidí v republice. Vydávají nenávist s rasismem za zcela normální typ uvažování. Otevřený dopis koordinátora vnější komunikace OHK UL dokazuje na neschopnost členů komory reálně a bez xenofobních příkras přemýšlet o situaci v Ústeckém kraji.

Dochází ke strašení lidí demografickou katastrofou, jako kdyby se v ulicích hlavního krajského města lidé honili s bambitkami u pasu, nebo jako kdyby horda Romů krvelačně útočila na místní majoritu.

Text zavání pokusem o vyvolání nenávisti vůči romskému etniku.

Demografická katastrofa má být důsledkem negativní imigrace nepřizpůsobivých či sociálně slabých obyvatel do města. Nikdo nemusí být přímo génius, aby bez obtíží rozklíčoval, o koho v otevřeném dopisu jde. Rasismus dennodenně viditelný v celostátních médiích napomohl k vytvoření speciálních šuplat v hlavách každého Čecha. Vznikla přihlouplá přímá úměra mezi Rom = nepřizpůsobivý ………tato příměra je naprosto nepravdivá, lživá a dehonestační, ale to si mnoho lidí ani díky svým předsudkům neuvědomí.

A právě tato příměra je alfou a omegou otevřeného dopisu Hospodářské komory Ústí nad Labem. Překročila hranice politiky, aby napomohla k dalšímu pnutí v kraji.

To všechno se děje v období, kdy se na vládě hovoří o zákoně o sociálním bydlení. Jan Kymla, muž podepsaný na otevřeném dopisu, nabádá úřady, aby se začaly chovat v rozporu s demokracií. Údajně se neví, kolik v Ústí žije Romů, protože nějaký vysoce postavený policista na otázku “Kolik je v Ústí Romů?“, odpověděl: „Moje děti se odstěhovaly“. Podepsaný muž v dopisu vychází ze zjištění, že “většina mladé generace, která vystudovala na kvalitních vysokých školách, se snaží z regionu vystěhovat nebo se do něj nevrací“. Touto větou se autor neuměle snaží dokázat, že v Ústeckém kraji přebývají jen ti nevzdělaní nepřizpůsobivci. Jenže, to není vůbec pravda.

Hospodářská komora vystupuje v otevřeném dopise xenofobně a ukazuje temnou stránku vlastního politického myšlení, kdy jako důkaz k popsání “potíží s Romy” poslouží xenofobně laděné články z často xenofobií a rasovou nesnášenlivostí překypujících Krajských listů: “Problém spolužití s romskou menšinou je dobře popsán v článku http://www.krajskelisty.cz/ustecky-kraj/okres-most/7526-na-mostecku-koupite-byt-i-za-padesat-tisic-vlastnici-bytu-jsou-zdeseni-a-volaji-po-odskodneni.htm. Stejná situace jako na Mostecku je i v Ústí nad Labem a v dalších městech. Ceny nemovitostí, a to i Vaše, jsou zde na minimální úrovni a investice do nich se nevyplácí.

 Jednotlivé části otevřeného dopisu vypadají, jako kdyby jej psali příznivci krajně pravicové politické strany.
Viz citace: “Tak jak můžeme vidět v některých městech USA, Francie, Švédska a v dalších zemích, ten slušnější a méně agresivní živel je vždy vytlačen.” Majorita je automaticky pokládána za méně agresivní, i když každý velmi dobře ví, že páchá i ty nejodpornější trestné činy. Opět se tu zobrazuje běloskvoucí demagogie šovinistického rozdělení světa, kde existují nadlidé a podlidé novodobou hantýrkou nazývaní jako nepřizpůsobiví a ti slušní……..při čtení otevřeného dopisu není jasné, co tím Hospodářská komora Ústí nad Labem chtěla dokázat. Cituje slovenského ministra Kaliňáka, jako kdyby říkala, že všichni v osadách a sociálně ohrožených oblastech nedělají nic jiného, než incest.

Hospodářská komora Ústí nad Labem chce sčítat místní Romy. Takový krok nepovažuje za diskriminační. 

Začnou se vytvářet seznamy Romů……..začnou se dělat seznamy homosexuálů………začnou se dělat seznamy promuslimských aktivistů……….kde se hydra seznamů nakonec zastaví? A k čemu takové seznamy poslouží? Městská policie bude za peníze daňových poplatníků dělat v bločku čárky, aby následně řekla, kolik Romů žije v Ústí nad Labem a dalších městech České republiky…….to je něco naprosto nepřijatelného, protože seznamy vypovídající o stavu minorit mohou a s největší pravděpodobností také budou sloužit ke xenofobním účelům. Kiml ve svém otevřeném dopisu uvádí: “Dle odhadu některých neziskových organizací, žije v okrese Ústí n. L.  přibližně 20 – 25 tis. Romů.” Počty Romů……….ubytovny…………..opět to zavání xenofobií. Je snad existence ubytoven nějak závislá na počtu Romů? Tak může uvažovat pouze rasista.

Hospodářská komora Ústí nad Labem volá po ustanovení “sdružení měst s podobnými problémy”.

S trochou nadsázky a špetkou smyslu pro černý humor takový požadavek připomíná patnácté století s městskými svazy, kdy se husitští radikálové sdružovali, aby mohli lépe čelit útokům nepřátel. Stovky let poté, je ideový rámec stejný. Města vedena majoritou se sdružují, aby “čelila”minoritě. Jan Kymla ve svém otevřeném dopise neříká nic jiného. Požaduje rozdělení světa do táborů, kdy na jedné straně stojí “Oni” a “My”. Je to přetvoření společnosti do podobenství krajně pravicového prostředí ve státě. Takový přístup pouze předem na základě rase rozlišuje lidi na slušné a ty špatné, které je třeba předem pokládat za grázly a raubíře. Jako mustr poslouží příklad politiky Davida Camerona, který neváhá a vytváří politiku podle ideálu Nigela Farageho a jeho politické strany UKIP.

Hospodářská komora Ústí nad Labem: “Pro začátek by stačilo začít vyplácet stejné sociální dávky jako na Slovensku (odpadne motivace ke stěhování), okamžitě přestat dávat dotace na ubytovny, zastropovat sociální dávky u dětí (např. u počtu tří) atd. Ihned by se dalo zařídit, aby armáda začala plnit i svoji vnitřní funkci, tzn. pomáhat při policejní službě na ulici. ” …….opravdu tyto věty myslí vážně? Nabádá veřejnost k dehonestačnímu jednání. Začíná to sčítáním, pokračuje se policejními represemi, až celé řešení eskaluje do vyššího levelu například diskriminací dětí, kdy čtvrté dítě je pro “sociální inženýry” z Hospodářské komory Ústí nad Labem považované za nerchtěný úlet, jež není dobré podpořit v čemkoli…….někde mezi řádky věty vytvářejí dojem “musíme omezit počet dětí, jinak nás majoritu ti Romové demograficky převálcují“………bude vše eskalovat znovu do podobenství nucených interupcí? Možná se někdy příště od Hospodářské komory Ústí nad Labem dočkáme i takového otevřeného dopisu.

Jan Kymla požaduje militarizaci společnosti, kdy má být armáda zneužita k praktikování politiky rasismu

Armáda může začít toto dělat neodkladně a městům by to přineslo velké úspory. Strážní služba ve vyloučených lokalitách by byla ideální praktickou přípravou.” O jakou praktickou přípravu by se mělo jednat? “Hospodářská komora je připravena spolupracovat na řešení těchto problémů.” To je velmi smutné, protože těmito slovy a vůbec celým dopisem Jan Kymla se svými kolegy působí jako zastydlý rasista požadující rozdělení společnosti podle svých přání.

 Podobné dopisy jsou ostudou i následnou ukázkou toho co se může stát, pokud ve velevážené instituci zavládne rasismus a ten dostane prostor ke svému životu.