Facebookové iniciativy často rozšiřují rasismus i čecháčkovský fašismus

V 18. a 19. století docházelo ke vzniku nejrůznějších sekt křesťanských, satanistických, apokalyptických. Šlechta svými rituály démonizovala satanismus, vznikaly satanistické kluby(viz britský Klub pekelného ohně) a docházelo k transformaci  xenofobních postojů, rozvoji Darwinismu a touha upravovat genofond rozdělování na zdatné a podřadné….vznikal sociální darwinismus, jehož přerodem byl v českých zemích například Tyršův Sokol i počesku přejaté eugenické poučky.

Dnes, v období 21. století, v časech nepřeberných informací vznikají na  sociálních sítích nejrůznější občanské iniciativy. Většinou se jedná o xenofobní spolky vznikající ze strachu a obav. Jejich iniciátory bývají většinou rasisté, stoupenci krajně pravicových, nebo naopak krajně levicových myšlenkových proudů. Bývalý voják odcházivší ze služby státu si vytvoří polovojenský “klubík” facebookových komentátotrů, protože je třeba, aby existovala záložní síla pro případ války se Severoatlantickou aliancí nebo některým z evropských velikánů……..komunista se stalinismem v srdci si pro změnu hraje na odpor vůči všemu kapitalistickému, a tak si vytvoří jednoduchou facebookovou iniciativu oddávající se obdivu všemu československému.

Na pořad dnů se dostává ideál Velkého Československa, do jehož srdce se v nepovedené virtuální skládance napasuje Zakarpatí společně se Slezskem. Česká vlajka se na malý okamžik stává československou a kdejaký staromilec může bez obav lajkovat jeden příspěvek za dalším. Klaus s Mečiarem rozdělili soustátí, a tak se na jednom styčném bodě diskusní skupinky o pár stovkách fanoušků setkává touha po jednom velkém státě s anarchismem i opodál postávajícím čecháčkovským fašismem. Staří politici zaprodali republiku, a proto jako lék slouží plky volající po revolucích, defenestracích i vládě lidu……ke slovu se dostávají nápady na vládu řízenou zezdola……..co na tom, že nápady jsou utopické a nenabízejí spravedlivější společnost…….

To nikoho nezajímá, protože členové neoficiální facebookové sešlosti se chtějí bavit, snít a uvolnit opratě představivosti. Tentokrát nikdo nechce dodržovat lidská práva, uvažovat o tom, že všichni by měli mít stejná práva, protože češství po slovanském způsobu představuje hlavní božství na postaveném piedestálu. Kromě nacionalizování se nabízí náboženská nenávist, protože správný Čech je křesťanem a cokoli odlišného ohrožuje čecháčkovu kulturu. Předností neinformovaného človíčka bývá strach z neznámého, a pokud není strašpitel dostatečně osobnostně vyzrálý, uchýlí se k dalším nesnášenlivým ismům a fobiím, jakou může být například islamofobie….

Zastydlí nevyspělci si vytvářejí svůj vlastní virtuální svět obav přetvořených o zcela zaručené informace národoveckých článků i názorů. Stačí jeden mystický zážitek vysokoškolsky vzdělaného entomologa a už je tu velký třesk evokující zrod nové podoby antisemitismu tentokrát převlečeného do nenávisti vůči muslimovi a všemu jinověrnickému. Nedej bože, pokud takové uskupení cholerických remcalů má politické ambice. Poté jsou na ulicích demonstrace nenávisti oscilující na hraně paragrafů……… je to podobné jako v těch “československých utopiích”…..na jednom bodě se setkává islamofobie s xenofobií, čecháčkovským fašismem i obdivem ke všemu slovanskému…..Česko je podle výkladů extrémistů zemí kostelů, nacionalismu a herezí  nejrůznějšího zrna, a proto zaznívají na ulicích omšelá slova tolik známá ze shromáždění českých fašistů minulého století.

Na sociálních sítích poté lidé klikají na videozáznam i úsečně podávané články vydávající nenávistníky dneška za novodobé hrdiny národa…..zábava na sociálních sítích má omšelou podobu. Dává prostor k většímu nesnášení, kdy ideoví nepřátelé zlidoví, zdomácní a diskutéři v neoficiálních spolcích považují český fašismus za neškodnou ideologii, protože o fašismu jako o pojmu není nikde ani čárky. Navíc stovky účtů dokazují, že se klikač nemůže mýlit. Lidé se tak nějak naučili nepřemýšlet a z člověka myslícího se přeměnili na člověka konzumního, kdy pravda je všechno, co je lajkováno, obdivováno stovkami virtuálních účtů.

Facebookové skupiny do jisté míry nahrazují role sekt. Přibližují uzavřený svět do počítače, do časů relaxace i odpočinku a dochází ke konzumaci extrémních názorů, postojů, protože extrémismus se mění v umělohmotném prostředí do umělohmotné chvilky pravdy, kdy je na malý okamžik v srdíčku naplnění touhy někam patřit a třeba být za své názory všeobecně uznáván. třicet, sto virtuálních účtů klikne na zdvižený palec, protože ten či onen příspěvek vyzdvihuje strach a zároveň haní to, čemu nerozumí……špatný postoj se stává najednou dobrým, je součástí páteřní sítě skupinových názorů……..

Sociální sítě mohou lidi spojovat, ale zároveň mohou sloužit jako nekontrolovaný oheň, který může okolí v případě špatného užívání změnit na pustou poušť, kde vzniká pocit žízně a nikoli stav sytosti.