Blok proti islámu se chce militarizovat

Konvičkův facebookový “klub” krajně pravicových extrémistů si razí podivnou cestu českou politikou. Místo, aby Islám v České republice nechceme působil sám za sebe a vytvořil vlastní politické nebo oficiální občanské hnutí, využije pupeční šňůry s Českou suverenitou Jany Volfové. Tragikomedie na kolečkách pokračuje na plných obrátkách. Bartákova Czech Defence League je příliš agresivní, Konvičkova IVČRN neprofesionální a nevýkonná, bez jakýchkoli významných styků, a proto přichází na řadu žluté šálky, jež mají personální propojení jak do Janečkovy Konzervativní strany, tak do úsvitářských škamen.

Je to jednoduchá symbioza. Jeden druhému poskytuje nějakou službu.  Czech Defence League dodává ideový základ a je schopný oslovit zahraniční islamofoby, Česká suverenita dávno napomáhá k prolínání vlivnějších a známějších lidí, kteří se do IVČRN následně přidávají a napomáhají k činnosti neformální skupiny islamofobů. Volfová dostane díky Konvičkovi před desítkami posluchačů příležitost jako uvaděčka na náměstích, využije takřka totožného partajního programu, aby posléze na městských úřadech ve jménu islamofobie oznamovala srazy, shromáždění i akce IVČRN.

Adolescentní nevyzrálost Konvičkářů čiší z každého dalšího kroku. Krátce po teroristickém útoku na Charlie Hebdo nebyli islamofobové schopni využít situace ve svůj prospěch. Byli opiti stovkami lidí na shromáždění, Konvička veřejně přemýšlel o tom, jak naplní Letnou, zatímco zpovzdálí islamofobním fanatikům rychle, ale jistě ujížděl vlak. Ideová konference IVČRN si zahrávala s myšlenkou politické kariéry.  Rádi by s něčím začali, ale nevědí jak. Navíc je tady Volfová, která se s radostí chytne hozené rukavice. Vytvoří něco jako občanské společenství, do něhož budou moci vstoupit všichni příznivci krajně pravicové politiky.

Světlo světa spatřil Blok proti islámu. Na dopoledním jednání byl zvolen tříčlenný Výkonný výbor ve složení: předseda Martin Konvička, Jana Volfová, Jiří Barták. Dále byla zvolena sedmičlenná akční rada, která bude doplněna o dalších 14 krajských představitelů Bloku proti islámu. Současnými členy akční rady jsou například Artur Fišer, Pavlína Bitarová a dokonce nechybí z ideologického hlediska ani Eva Hrindová z Olomouce, jež svou hysterickou etudou zkusila proslavit IVČRN skrze smyšlenou událost, kdy ze strhnutí plakátu na petičním stánku vytvořila div ne pokus o vraždu nebo teroristický útok. Složení akčního výboru odpovídá Bartákovu naturelu. V Akčním výboru je také Robert Metelec z Janečkovy silně extrémistické politické strany.

IVČRN sice na první pohled v roli předsednictví vypadá jako vedoucí subjekt v bloku, ale ve skutečnosti je tomu jinak. Své dodává také webová stránka bloku. Doménu blokprotiislamu.cz  23. března 2015 zaregistroval tiskový mluvčí České suverenity, Pavel Havránek.

havranek

Ve skutečnosti se nejedná o nic jiného, než o rozšířenou verzi IVČRN pokoušející se na trikotu České suverenity oslovit větší a širší publikum. Volfová se svými přáteli bude aktivněji oslovovat jiné krajně pravicové subjekty se stranami i facebookovými skupinami. Samotný Havránek je typickým extrémistou s anticikanismem, islamofobií i nenávistí ke Spojeným státům americkým v srdci. Společně s Metelcem je docela dobrou “spojkou” na Janečkovy občanské konzervativce. Příznivci nového uskupení mohou napsat Volfové email s žádostí o přijetí do bloku. I z toho lze vydedukovat jak důležitou pozici Česká suverenita má.

blokprotiislamu

Lidé v žádosti o členství poskytují velmi citlivé informace. S rodným číslem, adresou, povoláním i telefonním číslem je možné páchat spoustu nelegálních věcí. Ve formuláři není uvedeno, jak bude Blok proti islámu nakládat s citlivými informacemi.  Členský příspěvek činí 365 korun to nejsou pro cílovou skupinu Konvičkova řádění zrovna malé peníze.

Nakládání s rodnými čísly upravuje zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), který v § 13 odst. 7 a v § 13c odst. 1 taxativně vymezuje případy, kdy je možno rodné číslo využívat.

§ 13c
(1) Rodná čísla lze využívat jen
a) jde-li o činnost ministerstev, jiných správních úřadů, orgánů pověřených výkonem státní správy, soudů, vyplývající z jejich zákonem stanovené působnosti, nebo notářů pro potřebu vedení Centrální evidence závětí,
b) stanoví-li tak zvláštní zákon, nebo
c) se souhlasem nositele rodného čísla nebo jeho zákonného zástupce.

Extrémisté dávají extrémistům svou identitu všanc. To je pro ně ve věci islamofobie v Česku něco nového. Doposud si milovníci krajní pravice mohli hrát na inkognito účty, zatímco nyní jmenovitě poskytují svou reálnou podobu k účelům propagace hodnot, o nichž by zcela jistě raději na veřejnosti mlčeli. K informacím má přístup Česká suverenita, IVČRN i Czech Defence…..tedy i subjekty, jež jsou v hledáčku BISky i ministerstva vnitra. Dá se předpokládat, že pro policii nebude příliš složité se k údajům dostat. IVČRN si se Suverenitou chce hrát na hlavní leadery islamofobie, přitom si neuvědomují, že desítky tisíc virtuálních účtů neznamená ani stovky skutečných členů.

Martin Konvička ve svém vystoupení na “zakládajícím” setkání Bloku proti islámu řekl: “Máme poslední šanci jak islámskou expanzi zastavit demokraticky a nenásilně. Zní to téměř jako vyhrůžka a přiznání vlastní neschopnosti zároveň. Konvička po bartákovsku vytváří bubáky, jako kdyby chtěl říct: “pokud se nám to nepodaří, tak se pokusíme násilnou cestou donutit společnost, aby fungovala podle nás”  Opět si člověk nemůže nevzpomenout na slova zahraničních politologů, kteří říkali, že islamofobní spolky pro získání vlivu budou ochotny páchat teroristické činy. Vyhodí most, dají bombu do supermarketu, rozešlou vyhrůžky……..chtěl snad Martin Konvička něco podobného naznačit? Islamofobové mají choutky se militarizovat a ozbrojovat, viz. slova Jakuba Moravčíka z IVČRN Havířov: “Mám jeden brainstormingový návrh na činnost spolku. Pokud bude členem nějaký zkušený střelec a znalec zbraní – což předpokládám, že bude – mohl by zorganizovat kurz přípravy na zbrojní průkaz”. To je velmi nebezpečné. Tím spíš by bezpečnostní složky měly monitorovat činnost celého Konvičkova, Bartákova a Volfové projektu.

Konvička s Volfovou, dokonce i se svými lidmi, přemýšlí v nereálných měřítcích. Chce mít alespoň jednu základnu v jednom  kraji, nejlépe v každém městě a vesnici. K tomuto účelu použije zastrašování i rozšiřování xenofobních postojů vůči uprchlíkům. Na internetu bude živit předsudky společně s nepravdivými případy o tom, jak ten či onen muslim spáchal trestný čin. Vlhký sen o přeplněné Letné se transformuje do ještě vlhčích představ o tisících příznivcích napříč republikou. Tentokrát se ve věci protiimigrační petice využívá Úsvitu, Černocha a dalších poslanců krajně pravicové strany, ale ve věci odstoupení z EU zcela jistě bez obtíží Konvička s Bartákem využije služeb mluvčího Suverenity. Pavel Havránek se zná se Solisem, který může islamofobům přinést mnoho nepřemýšlejících nacionálů z New World Order nebo nacionálních bolševiků. Volfová poslouží jako “krotitel” Konvičkových vášní a politicky ho přinutí nevšímat si demagogie krajní levice ve svých řadách.

S nacionalizováním a žádostmi o přihlášky přichází členské příspěvky i sponzorské dary. Islamofobové rádi přehánějí, na shromáždění, na němž jsou přítomní vybraní novináři, dochází k divadelním představením, kdy je hlavní mystifikace společně s nafukováním vlivu, počtu členů i podporovatelů. Jako komický příklad může sloužit dopis českých vojáků. O jeho pravosti můžeme pochybovat. Je ze zdrojů IVČRN, není  nikým jmenovitě podepsán……přesně na takovém principu islamofobní extrémisté staví svou existenci.

Nabízejí virtualitu, kterou podávají za skutečnost. Podobné je to s peticí proti uprchlíkům. Extrémní Barták dodává, že má více jak 33 000 podpisů, zároveň takticky zapomíná lidem sdělit, že Česká republika podepsala Lisabonskou smlouvu, kde se odstraňuje právo veta ve všech záležitostech týkajících se azylu a přistěhovalectví kromě otázek týkajících se cestovních pasů, průkazů totožnosti, povolení k pobytu a jiných obdobných dokladů. Tudíž jakákoli petice proti uprchlíkům je předem odsouzena k neúspěchu……a je to dobře. Stejně mnoho podpisů bude falešných.

Čeští islamofobové nikdy nepotkali muslima, o to víc se stávají po ideovém masírování agresivnějšími a nesnášenlivými. Příznivci extrémismu nebývají příliš vysoce inteligenčně vybaveni. Neumí, nebo nechtějí hledat informace o islámu a muslimech. Proto také bez obtíží Konvičkovi zatleskají.