Romská demokratická strana vyje s vládou, zapomíná na Romy

“RDS(poznámka redakce: Romská demokratická strana) v plném rozsahu souhlasí s odvoláním pana Šimáčka z vládní agentury jako ředitele .Podporujeme pana ministra Dientsbira pro lidská práva a rovných příležitostí “, stojí v jednom ze stranických vyjádření na Facebooku. Romská politická strana stojí za ministrem pro lidská práva. Zapomíná ve svých vyjádřeních na Romy, protože upřednostňuje politický handl s evropskými dotacemi. 

Možná se nešikovní politici zasteskli nad fotografiemi z prostor Úřadu vlády, kdy se projednou osůbky z devadesátých let minulého století cítily jako všemocní borci. Najedli se ze státního, dokonce dostali chlebíček se sklenkou vína…..to aby na Facebooku vypadaly staré páky jako borci moderních časů. Když se náhodou někdo optal, co kravaťáci projednali, nedostalo se nikomu adekvátní odpovědi. Jak by také mohlo. Delegace romských zástupců bylo umně vytvořené divadélko, ve kterém se Dientsbier se svým uměle vytvořeným ministerstvem naparoval před zahraničními deníky a nejrůznějšími lidskoprávními organizacemi. Jak by vláda mohla být rasistickou, když zve do svých prostor zástupce romských politických stran.

Agentura pro sociální začleňování(v článku dále jen jako Agentura) je subjekt, přes který teče na deset miliard korun. Média sledují personální střet, kdy zaměstnanci státní agentury nesouhlasí s tím, kdo je vede……jenže ve střetu mezi ministrem a zaměstnanci Agentury pro sociální začleňování jde o něco mnohem víc, než jen o personálie. Je to boj o evropské dotace, kdy Dientsbier chce zneužít svého postavení k tomu, aby peníze z eurofondů nacpal do krajských rozpočtů. Je veřejným tajemstvím, že ČSSD využívá vedoucího postavení na krajích například úpravou zákonů tak, aby kraje dostávaly podíl na dotacích a penězích, na které by jinak právo neměly. Z retrospektivního pohledu bychom mohli vzpomenout na zdravotně postižené, koncepci “rušení” ústavní péče nahrazovanou “rodinným” typem ubytování, financování organizací poskytující  sociální péči osobám s handicapem……..i tam docházelo k hádkám, kdy kraje záměrně škrtily dotace, sociální péče se stávala nedostupnou, zatímco stejné kraje před televizními obrazovkami plakaly nad neochotou vlády více přispět do krajské sociální politiky….

rds
Zdroj: Facebook

Je vidět, že Romská demokratická strana situaci kolem ministra pro lidská práva a mediálně vláčenou Agenturou sleduje z čistě účelového hlediska. Jedna z romských politických stran v České republice se možná bojí, že pokud by nesouhlasila s ministrem, poté by přestaly hry na společenské večírky a straníci by nemohli vkládat na své účty na sociálních sítích dojemné momentky z jednotlivých setkání…..partajníci by ztratili aureolu snažilů, aktivistů, zatímco by o své přišli krajští politici, kterým je absolutně jedno, jestli budou nebo nebudou vznikat nějaká ghetta. Chtějí vyřešit zdánlivě rychle zapeklitou situaci kolem sociálně slabých spoluobčanů. Postaví za státní dotace nová ghetta, podpoří praktické školy, do kterých poputují další romské děti, i když by romské děti mohly navštěvovat školy s neromskými dětmi…….

Kam se poděla ochota romských politiků bojovat proti ghettoizaci společnosti, účelovému posílání romských dětí do praktických škol? Politika romských politických stran je nekoncepční. Ona koncepční být ani nemůže, protože se soustřeďuje na skoky přesně tak, jak “vládní ouřada” píská.

Partajníci z RDS se neztotožňují s vedením pana Šimáčka, protože v médiích, ale možná také na ministerstvu, kolují hoaxy, nepodložené zprávy, kterým vedení tragikomické straničky věří. Dotace jsou prý údajně “přerozdělovány nesystematicky, nekoncepčně…..jsou přerozdělovány známým a je tu jakýsi rodinný byznys, kterému chce nyní Vláda České republiky skrze ministra pro lidská práva zabránit“…..předně neexistují žádné důkazy, jež by potvrzovaly tvrzení mediálních zkratek. Pokud by existovaly, musel by samotný ministr ze zákona podat žalobu, stejně tak by musel učinit každý, kdo by měl nevyvratitelná fakta o zneužívání eurodotací.

Je tragikomické, že zrovna “Tancošova klaka” poukazuje v jednotlivých diskusích na neschopnost Agentury, protože nebyla ochotna vstoupit do stávky v období protiromských demonstrací pořádaných dnes již skomírající DSSS. Jenže stávky a demonstraci mnohdy nic neřeší a vyvolávají protireakce, jež v důsledku nevedou k ničemu jinému, než ke zhoršení již tak napjatých vztahů.

Co si představuje Romská demokratická strana pod pojmem “sociální začleňování”?

Člověk by očekával, že lidé popisující svůj strategický podíl na sociálně-menšinové politice budou mít hlubší povědomí o dění na ministerstvech i vládních agenturách. Jak je vidět, tak nemají. Nebo mají a je jim jedno, co bude s Romy v sociálně slabých oblastech Česka, Moravy a Slezska. Pravda je, že ani jedna ze stran veřejně v médiích nehovoří o rozporech, které vedly k vyhlášení stávky. Přitom představy pana Dientsbiera o využití deseti miliard by se neměly líbit ani politikům z Romské demokratické strany. Jde přeci o politizaci problematiky, kdy přednější je lobbing krajských zastupitelů před potřebami sociálně slabých spoluobčanů.

I když RDS v médiích ukazuje pravidelně svou neschopnost, je stále oficiálně, obálkově jedním ze dvou romských politických subjektů v Česku, a tudíž se Dientsbier může nejen před českými, ale také před zahraničními médii přetřásat, že samotní Romové s Agenturou nesouhlasí, a že kroky ministra pro lidská práva jsou v souladu s přáním Romů…….

Tak jako vždy, jde i RDS o stínovou hru, kdy jedni hrají s druhými bez ohledu na ostatní. Použití dotací na financování praktických škol je nepřípustné. Samotná Evropská komise považuje tato zařízení za součást diskriminační politiky vlády. I proto je smutné, když Tancoš s RDS s takovým krokem nepřímo souhlasí. Podobné je to s představami starostů, jež se zobrazují v připravované koncepci sociálního bydlení. Postavit nové bytovky, které ve skutečnosti nejsou ničím jiným, než novými ghetty. I to RDS nepřímo nevadí, když souhlasí s Dientsbierem a jeho úmysly jak naložit s deseti miliardami.

Existence Agentury pro sociální začleňování je velmi důležitá. Jejími zaměstnanci jsou odborníci, nikoli úředníci. Agenturu si pro čerpání deseti miliard vybrala přímo Evropská komise……..i proto Dientsbier kouká, jak nejlépe a nejsnáze tuto agenturu řídit a ovlivňovat její chod, aníž by odborníci mluvili do úřednických rozhodnutí. Evropská komise odmítala rozdělování finanční pomoci pro nejchudší skrze tři dotační programy. Je to zcela logické, protože vyšachování Agentury by znamenalo ještě větší chaos, kdy by se politikaření rozjelo ještě na větších obrátkách. Agentura pro sociální začleňování je důležitá také nejen kvůli čerpání eurodotací, ale také ukazuje na renomé Česka, které je významně narušováno, pokud je Agentura ochromena nebo totálně rozložena.

Romská demokratická strana jednotlivými prohlášeními dává najevo, že jí záleží na renomé Česka, české vlády, před potřebami Romů. Možná by nebylo od věci zapřemýšlet nad tím, co má romská politická strana dělat a jak má romská politická strana hájit svébytnost romského národa, když není schopna s hrdostí a bez xenofobie jednat jako nezávislý orgán obhajující  zájmy Romů.