Martin Uhlíř demonstruje proti českým náckům ale ukrajinští mu nevadí

Martin Uhlíř je typickým příkladem populisty. Když přijeli američtí vojáci, ve jménu rusofobie se s nimi fotografoval, stejně jako když se před několika měsíci až do dnešních časů stýkal s banderovci pobývajícími v Čechách. Tu tam jsou dny, kdy tvrdil, že Olega Zajnulina nezná. Nyní ho má zcela veřejně v přátelích a navíc se ani nestydí podepisovat vlajku České republiky jako dárek pro šéfa neonacistického Pravého sektoru, v Ukrajině toho času léčícího se ze zranění způsobeného šrapnelem z ruského tankového granátu.

Vlajka se vzkazem pro bojovníky z Pravého sektoru. Tato vlajka visela 7. února 2015 v nemocničním pokoji Dmytro Jaroše

Demonstrace neonacistů v Brně společně s překotným odporem poslouchat příkazy mužů zákona darovala bývalému členovi top09 další z nezapomenutelných zážitků, kdy muže beze zbraně vláčí policisté ulicemi Moravského náměstí, zatímco přátelé opodál neváhají a vesele si fotí. Na pomyslné pažbě vznikl Kozlovi z Prahy další zářez na pažbě, se kterým se bude moci chlubit, pokud ho někdo obviní s pachtováním se s neonacisty, případně ukrajinskými fašisty.

uhlir2

Hysterická rusofobie s hysterickou nenávistí vůči komunistům, omlouvající vraždy banderovců před více než sedmdesáti lety, zakrývající vidění světa v pravých barvách napomáhá k účelovému aktivismu, kdy se jede na na demonstraci do moravské metropole, ale zároveň se o pár minut později dopisují přátelské zdravice Galině Andrejcevě, Topovovi, nebo na fotkách zobrazenému, velmi vysoce postavenému neofašistické organizace Svoboda, či Pravého sektoru, pod jejichž zástavách Martin Uhlíř jako organizátor podpory majdanu z Kyjeva postával.

Co je politická strana Svoboda

Politická strana Svoboda touží po připojení své země do Evropské unie, přitom  problémů holduje rasismu, útočí na černochy, přistěhovalce, homosexuály, muslimy, turisty, Romy. Projevuje se  silně protirusky a protikomunisticky, kvůli čemuž se stává dobrým partnerem dalších ultrapravicových stran v Evropě. 

Ukrajinská Svoboda se do roku 2004 jmenovala Sociálně-národní strana Ukrajiny. Její politika byla ryze antisemitská a neonacistická. Strana navazuje na tradice Ukrajinské povstalecké armády (UPA). V Česku známé jako “banderovci” podle jejího vůdce Stepana Bandery. Proto často při demonstracích nacionalistické Svobody vlají vedle modrého stranického fáboru prapory banderovců. Partajníci  strany Svoboda pořádají na Ukrajině trestné výpravy, kdy se oběťmi basebalových pálek stávají například černošští studenti z ukrajinských univerzit. 

V roce 2004 se Sociálně-národní strany Ukrajiny přejmenovala na Všeukrajinské sdružení “Svoboda” vedena Olehem Ťanybokem. Svoboda se hlásí k vytvoření Ukrajiny jako státu složeného pouze z občanů ukrajinské národnosti. Svoboda upustila od antisemitismu a spíše se snaží o rehabilitaci banderovců a útisk minorit v zemi.

Oleh Zajnullin propaguje ukrajinskou nacionalistickou stranu Svoboda v České republice. Při každé své aktivitě využívá praporů stany doprovázenou často praporem banderovců(černorudé vlajky), k němuž mají straníci neskutečně blízko. K partajním účelům slouží v Česku web Ukrajinská svoboda http://www.ukrsvoboda.com/.

uhlir_demo_praha
Demonstrace 18.4.2014

18. dubna 2014 Martin Uhlíř organizoval s Olehem Zajnulinem demonstraci před budovou Velvyslanectví Ruské federace. Ukrajinský kamarád proukrajinského aktivisty je, jak již bylo v článku řečeno, členem Pravého sektoru a Strany svoboda, jež si klade mimo jiné za cíl aplikování politiky Štěpána Bandery.

Kdo byl Štěpán Bandera a banderovci

Štěpán Bandera uspořádal schůzky s hlavami německé inteligence ve snaze vytvořit dva vojenské prapory ” Nachtigall “a” Roland. Věřil, že nacisté dopomohou k vytvoření samostatné Ukrajiny založené na principech nacistického Německa. 25.února 1941 vedoucí Abwehru Wilhelm Franz Canaris schválil vznik “ukrajinské legie” pod německým velením. Celkově  celá legie sčítala 800 osob. Šuchevyč se stal velitelem  nově vytvořené legie. Na jaře 1941 Legie byl reorganizována do 3 jednotek: prapor Nachtigall  ,  prapor Roland , třetí byl okamžitě odeslán do Sovětského svazu k provádění sabotáží na Rudé armádě. Vědci se domnívají, že masakr Židů ve Lvově byl v režii praporu Nachtigall. Tehdy v roce 1941 bylo povražděno na 4000 Židů.V listopadu 1941 byly ukrajinské legie  reorganizovány do 201. Schutzmannschaft praporu . Prapor sčítal 650 osob a každý člen praporu byl najímán na jeden rok. Název Roman Šuchevych byl zástupcem velitele, praporu velel Jevhen Pobihušchyj. 201. Schutzmannschaft prapor sloužil v Bělorusku, kde zabíjel tamější partyzány a místní Židy.

Doposud žijí dva vysoce postavení představitelé UPY: Miroslav Simchich a Ivan Fediuk, jež byl známý také tím, že na zdech v místnostech, v nichž pobýval míval portrét Štěpána Bandery společně s portrétem Adolfa Hitlera. 

Fediuk i Simchich se dopouštěli, tak jako všichni banderovci, válečných zločinů. Jako svůj slogan používali, že automat, myšleno tím automatická zbraň, je jejich jediným dimplomatem, s pomocí něhož jednají. Podíleli se na likvidacích polských vesnic a když se těchto dvou vůdců UPY někdo zeptal, jestli svého činu litují. Odpoví masoví vrazi tím, že ničeho nelitují, protože očišťovali území od zrádců. Fediuk a Simchich dokonce své činy omlouvají odkazem na vlastní desatero, na které musel každý banderovec přísahat.

Mezi toto desatero  banderovců patřilo:

  1. Dosáhnout ukrajinského státu, nebo za něj v  boji zemřít
  2. Nedovolit, aby někdo očerňoval slávu nebo čest národa
  3. Vzpomenout si na velkou epochu svého úsilí
  4. Být hrdý na to, že každý bojovník je dědicem boje za slávu
  5. Pomstít smrt Velkých rytířů
  6. Nemluvit o příčině s kýmkoli je to možné, ale pouze s kýmkoli je to nezbytné
  7. Neváhat spáchat největší zločin, pokud si to dobro příčiny vyžaduje
  8. Považovat nepřítele svého národa za zrádce a uvazovat o něm s nenávistí
  9. Ani žádost, ani hrozby,ani mučení , ani smrt nemůže vás donutit ke zradě našeho tajemství
  10. Pociťujte touhu rozšířit sílu, bohatství a velikost ukrajinského státu a to dokonce pokud si to bude vyžadovat použití prostředků zotročujících cizinců

V jednom z příspěvků se kyjevský partajník doznává k sociálně nacionálnímu smýšlení.

pomsta_za_hrdinyMěl by se aktivista takového ražení, za kterého se Martin Uhlíř vydává, přátelit s člověkem, jež přiznává, že je nacistického smýšlení? Je to zvláštní, když postává vedle ukrajinského nacisty a zároveň demonstruje vůči českým neonacistům. Je snad ten nácek z Bohémie něco jiného, než nácek z Kyjeva? Aktivista z Prahy se přátelí s dalšími banderovci v Česku, s Ivankou Rada Illyenko

uhlir3
Ivanka Rada Illyenko je ta žena v modrém. Sdílí na své zdi například citáty ukrajinského kolaboranta Štěpána Bandery

Martin Uhlíř “statečně poposedává na chodník i ulici v Brně, zatímco v ukrajinských fašistech Pravého sektoru vidí Kyborgy, jež v Doněcku bránili po mnoho týdnů tamější letiště před separatisty. Schází se s nimi v české hospůdce, fotografuje a samozřejmě boj s kulometem v ruce pokládá za hrdinství. Co na tom, že v Azovu, jednom z oddílů ozbrojenců Jaroše, slouží mládenci ideově blízcí DSSS. Martin Uhlíř se 4. března  2015 setkává s bojovníky z praporu Kryvbas, jež je složený z dobrovolníků Pravého sektoru.

Co je Pravý sektor

Pravý sektor je krajně pravicová organizace složena z organizací Tryzubu Dmytra Jaroše, UNA-UNSO, Patriotů Ukrajiny, Bílého kladiva.

Koordinátorem a iniciátorem Pravého sektoru byl Tryzub Dmytra Jaroše. Tryzub se podílel na organizování Majdanu, kdy jeho ozbrojenci zápalnými lahvemi, sekerami a basebalovými pálkami napadali ukrajinské policisty, zapalovali je.

Tryzub přijal ideologii ukrajinského nacismu interpretovaným masovým vrahem a teroristou Štěpánem Banderou. Sláva Ukrajině, Hrdinům sláva je pozdrav banderovců. Organizace ukrajinských nacionalistů Štěpána Bandery (UON) a její vojenské křídlo Ukrajinská povstalecká armáda (UPA) se mezi lety 1920 – 1940 staly nejsilnějšími nacionalistickými organizacemi na západní Ukrajině. 

UNA-UNSO(Ukrajinské národní shromáždění – Ukrajinská nacionalistická sebeobrana) je polovojenská politická strana. Je to elitní spolek hrdlořezů s elitním vojenským výcvikem. Adepti tohoto uskupení se podílejí na ozbrojených útocích, podílejí se na vraždách v kavkazských zemích…vyznávají neonacismus, antisemitismus, nesnáší komunismus, Rusko a minority .jejich rejstřík je poměrně rozsáhlý. Původně byla UNA-UNSO založena kvůli posílání mladých “bojovníků” do Abcházie a Čečny. Po roce 1997 se spolek pod plány Vytovyče, Škila změnil ve dvojúčelový projekt teroristické organizace a legitimní politické strany.   V letech 1994 a 1997 členové UNA-UNSO získali popularitu na Ukrajině prostřednictvím řady protiruských akcí. Poslanci Ultranacionální ukrajinské armády UNA-UNSO zničili ruskou vlajku v ukrajinském parlamentu, UNA-UNSO bojovníci se připojil k čečenským rebelům v první čečenské válce a bojovali proti ruské armádě, její aktivisté organizovali pouliční protesty proti ruským popovým hvězdám, které Ukrajinu navštívily. Ve válce Podněstří členové UNA-UNSO bojovali na straně podněsterských separatistů proti moldavským vládním silám s odůvodněním, že v oblasti žijí etničtí Ukrajinci. Na jaře roku 1992 se 700 členů UNSO podílelo na nezákonném boji proti proruskému separatistickému hnutí na Krymu . Přesto všechno UNA-UNSO je sponzorováno ukrajinskými veterány z celého Sovětského svazu a současného Ruska. Novými předsedy politické polovojenské strany UNA-UNSO se v roce 1992 stal Andrij Škil a Jurij Šuchevyč(je předsedou dodnes, skutečnou moc ve straně byla po celou dobu v rukou čtyř mužů: Korchinsky, Andryj Škil, Oleh Vytovyč a Taras Melnyk. ) , syn prominentní ukrajinského nacionalisty Romana Šuchevyče

Patrioti Ukrajiny. Prezentují se žlutou vlajkou s vlčím hákem, který používali v Waffen SS. Vznikli jako polovojenská mládežnické křídlo Sociálně-národní strany Ukrajiny. v roce 1999. Tato partaj již svým názvem navazovala na Hitlerovu Národně socialistickou stranu. Předmětem Sociálně-národní strany Ukrajiny je radikální antikomunismus, antisemitismus a ukrajinský nacismus…kopíroval se styl západních nacistických skupin, Lvovští nacoinální nacionalisté. V roce 2004 se Sociálně-národní strany Ukrajiny přejmenovala na Všeukrajinské sdružení “Svoboda” vedena Olehem Tjanibokem. Svoboda se hlásí k vytvoření Ukrajiny jako státu složeného poue z občanů ukrajinské národnosti.

Bílé kladivo je složené z radikálních Kyjevanů. Jejich prvními útoky byly útoky na kasína, bary, diskotéky, drogová doupata. Bílé kladivo vzniklo v září 2013 a vešel ve známost pod pojmem “přímé jednání”. Bílé kladivo tvrdí, že jeho cílem je vytvoření “ukrajinské Ukrajiny” na bází národního socialismu

10981194_10204982829363149_6106349972843913675_n
Martin Uhlíř s příslušníkem batalionu Kryvbas Olehem Makarenkem

13. dubna 2014 nový ukrajinský ministr vnitra, Arsenij Avakov, povolil vznik polovojenských dobrovolných jednotek(batalionů) k obraně státu. Situace bleskově využil Pravý sektor, jež byl následně Ministerstvem vnitra Ukrajiny v rámci protiteroristické operace (ATO) vyzbrojen a zařazen do ozbrojených sil jako dobrovolnická obrana země. Jedním z nich je batalion Kryvbas, jež se s dalšími bataliony Pravého sektoru angažoval v Donbasu, kde po dobu několika týdnů “bránil tamější letiště. Za tento čin byli následně bojovníci ze zasahujících batalionů ultranacionalisty a členy Pravého sektoru na internetu nazýváni jako kyborgové.

Neonacisticky a rasově zaměřeným ozbrojencům byly vkládány médii nadlidské vlastnosti, kvůli kterým byli lidé často dopouštějící se válečných zločinů heroizováni, protože Pravý sektor potřeboval mediálně vytvořené hrdiny. Kyborgové se léčili ze svých zranění v Polsku a Česku, jež poskytlo banderovcům v rámci rusofobního smýšlení “azyl”. Na začátku března roku 2015 na pozvání Galiny Andrejcevy kyborgové zavítali z polského léčení do Prahy, kde se setkali s probanderovsky smýšlejícími aktivisty. 

Jedním z nich byl Martin Uhlíř. již z předstihu oznamoval, že se s kyborgy setká a žádal své facebookové přátele aby mu na zeď psali vzkazy “statečným kyborgům”, jež v Donbasu na mnoha záběrech televizních společností nejenže hajlovali, ale také na uniformách měli symboliku nacistického Německa zastoupenou minimálně vlčím hákem používaným Waffen SS. Pravý sektor se dopouští únosů, vražd, mučení zajatců i civilního obyvatelstva, vyznává eugeniku i zákaz rasového míšení. Je tragikomické, že zrovna takový veřejný odmítač neonacistů, jak se Martin Uhlíř veřejně prezentuje, zavítal na setkání s ukrajinskými kyborgy.

Bez názvu - 18
Saša je rovněž členem jednoho z batalionů Pravého sektoru operujícího v Donbasu. Mezinárodní organizace jako Amnesty International nebo Human Right Watch ve svých zprávách pravidelně kritizovala činnost banderoveckých batalionů Pravého sektoru operujících v Luhansku a Donbasu. Několikrát se výše jmenované lidskoprávní organizace dotazovaly ukrajinské vlády, proč umožňuje neonacistům ozdobenými symbolikou německého nacismu i nacismu Štěpána Bandery sloužit ve službách státu. V Donbasu, také při strážení inkriminovaného letiště, jež z banderovců vytvořilo kyborgy, byli zapojeni také neonacisté z Azovu, Ajdaru a dalších batalionů. V Donbasu i Luhansku se dobrovolnické oddíly dopouštěly a stále dopouštějí válečných zvěrstev i zločinů proti lidskosti. Vypadá tak snad vlastenec nebo neohrožený ukrajinský hrdina? Banderovci z Pravého sektoru jsou zarytě proti komunismu a částečně také proti Rusům, pokud nestojí na straně odkazu Štěpána Bandery, a proto mohou vyznávat, to co představitelé DSSS?

Bez názvu - 20

To Martinu Uhlířovi nevadilo? Je nepřípustné, aby dospělý člověk nevyslechl výzev pořádkové policie a nechal se tak následně odvést ochránci zákona. Ale snad ještě tragičtější je, že si stejný Martin Uhlíř hraje na antifašistu, přitom se s ukrajinskými fašisty a pokračovateli ideálů Štěpána Bandery schází, fotografuje a přátelí nejen na sociálních sítích, ale také v reálném  životě.