Konzervativci v Anglii hrozí osekáním lidských práv i zavedením trestu smrti

Konzervativní postoje budou po volbách ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska bojovat se zásadami moderního světa, kde na prvním místě je člověk, humanismus s lidskými právy. Konzervativní politik nehledí do budoucnosti. Podívá se za rameno, a pokud tam nalezne něco, co by se mohlo nacionálům líbit, potom to jako omšelou panenku vytáhne na světlo světa. Dá pimprleti novější šatečky, povykládá médiím trochu pohádek o tom, jak je anglická kultura zničena například zrušením trestu smrti, aby posléze mohl zcela legálně prosazovat právo státu na vraždu. Nový ministr spravedlnosti, Michael Gove, je přesně takový.

Přináší záruky dávné doby. Bere si na paškál lidská práva, aby je jako cibuli oloupal na holý základ. Odborníci již předem zcela právem poukazují na ústavní krizi, kterou mohou nápady bezohlednosti zapříčinit. Ve jménu uchování si pár hvězdiček, neviditelných frček na klopě Cameron před volbami předem zvěstoval, že Spojené království po volbách bude úplně jiné, než jak ho doposud známe.

Nejenže se chce navracet k upřednostňování nenávisti vůči “východoevropským” imigrantům, ale zároveň posílá britskou společnost do velkého nebezpečí. Je uplatňován křesťanský ideál, kde muslimové jsou předem pokládáni za nepřátele multikulturní společnosti……nepřímo se podporují křesťanští radikálové, aby následně pár centimetrů za nimi aktivně poškozovali Brity wahhábisté, jež Cameronova politika soustavných provokací nepřímo nutí k podnikání teroristických útoků. Ostrovy se mohou zmítat nejen v ústavní, ale také v bezpečnostní krizi.

Zastánci občanských svobod zcela správně varují, že pokud budou realizována chystaná opatření, dojde k narušení práva na život, práva na soukromí, práva na spravedlivý proces, práva na protest i právo na svobodu odmítající mučení a diskriminaci jako součást zákonem tolerovaných praktik. To je velmi nebezpečné, protože Spojené království je celosvětově pokládané za záruku demokracie, svobody a ochrany lidských práv. Pokud dojde k uskutečnění vládních záměrů, poté je reálné nebezpečí, že se k podobným legislativním zmetkům uchýlí také ostatní státy nejen Evropy. Konzervativci se v posledním funkčním období snažili protlačit právní změny ve vládě, ale jejich prosazení bylo blokované exkoaličními partnery, Liberálními demokraty.

Nyní je situace naprosto odlišná. většinová vláda konzervativců teoreticky zaručuje hladké prosazování reforem. Toryové dali volební slib, že zruší zákon o lidských právech, silně omezí pravomoci Evropského soudu pro lidská práva………toho by chtěli dosáhnout již ve sto dnech svého vládnutí. Plány na odstranění paragrafů ochraňující menšiny, dávající záruku ochrany lidských práv budou zcela jistě popsané v královnině 27. května 2015. Konzervativci po ukončení ochrany lidských práv, případně po významné úpravě zákonů ochraňujících a zaručujících lidská práva volají delší dobu. Mohli bychom vzpomenout plány bývalého ministra spravedlnosti, Chrise Graylinga. Ten již v roce 2014 navrhoval, aby Británie odstoupila od Evropské úmluvě o lidských právech. Ministrovi se nelíbil postoj Rady Evropy k úvahám konzervativců.

A ne jinak tomu bude i nyní. Rada Evropy dohlíží na dodržování lidských práv na starém kontinentě. Nebude souhlasit se změnami britských konzervativců, jejichž směřování není daleko od uvažování Nigela Farageho, UKIPu a dalších ultranacionálně i xenofobně vystupujících politických stran. Evropská úmluva o ochraně lidských práv není trhacím kalendářem, ve kterém by si Cameronovi lidé mohli listovat a vytrhávat tak, jak se jim zachce. I z toho důvodu je Evropská unie Cameronovu kabinetu naobtíž, protože stanoví jasné mantinely, za které nesmí Downing street číslo 10 zajít.

Odstoupení od Evropské úmluvy o ochraně lidských práv podkopají nejen demokracii ve Spojeném království, ale také na celém kontinentě. V prosinci 2014 politici pro změnu vyhrožovali, že by bylo výborné, kdyby Londýn opustil Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. Politikům bylo jedno, že by tímto aktem podkopali mezinárodní právo společně s ústavou a ústavními zvyklostmi na kterých Velká Británie stojí. Velmi nebezpečný by mohl být návrat Velké Británie k trestu smrti oběšením, který byl zrušený v roce 1960. Nově jmenovaný ministr spravedlnosti ještě v roce 1998 o trestu smrti oběšením prohlásil: “Věšení se může zdát barbarské, ale větší barbarství spočívá v pomalém opuštění našich společných právních tradic“. Copak je státní vraždění možné označovat za společnou právní tradici? Ministr Gove vidí ve znovuzavedení trestu smrti obnovení důvěry občanů vůči politikům. Jak ubohé a samozřejmě naivní.

Zákonodárci pohrdali parlamentem, když se snažili v překotném tempu  zavádět nouzové právní předpisy. Na poslední chvilku se pokoušeli i přes odpor opozice i některých členů koalice ukázat před voliči, jež si často ani neuvědomovali celou šíři důsledků, které přináší jednotlivé reformy. Demokracie je ve Spojeném království ve velmi významném ohrožení.

Je vláda Davida Camerona předzvěstí nastalého trendu dehumanizace evropského prostoru?