Kdyby Němci uvažovali stejně jako Michal Hašek, nikdy by se neomluvili za holocaust

Reakce komunistů k omluvě Magistrátu města Brna za generalizace vůči brněnským Němcům a projevení lítosti nad  brněnským pochodem smrti, při kterém zahynulo na 1691 lidí, je vzhledem k historickým faktům pochopitelná.

Hlavní vinu za chod událostí i pochod smrti nese tehdejší KSČ, a proto je naivní, pokud bychom očekávali jiný, než odmítavý postoj čtyř brněnských komunistických zastupitelů

30. května 1945 se obrátila delegace závodní rady brněnské Zbrojovky na komunistického předsedu městského národního výboru Vladimíra Matulu……mladí “cucáci”, mezi kterými byla většina lidí mladších 25 let, žádali komunisty o pomoc s “lynčem” (požadavkem rázného a bezkompromisního postupu) na brněnských Němcích. Omladina se chtěla mstít a bylo jim jedno, jestli zabijí dítě, nemluvně, těhotnou ženu, nebo vetchého starce……hlavní bylo “využít” chaosu k páchání zla i pokračování válečných zločinů, tentokrát z českých rukou. Po jednání s policejním ředitelem Josefem Babákem se komunisté s dělníky ze Zbrojovky dohodli, že akce započne ještě téhož večera. Následně policejní ředitelství vypracovalo zvláštní vyhlášku, kterou Vladimír Matula podepsal.

Nejaktivnější člen KSČ a vrchní administrativní tajemník v Brně ,Vladimír Matula, podepsal a umastil KSČ krví, i když je sám v dobovém tisku kvůli výzvám humánního zacházení s Němci napadán za nadržování Němcům.

Otázky provinění poválečného Československa jsou díky doposud žijícím pamětníkům velmi citlivou záležitostí. I proto se dají pochopit s jistou dávkou citu pro realitu reakce nejrůznějších politiků. Nikdo z nich nechce kvůli dobrým místům i výhledu na příští volitelnost šlápnout vedle. Ve jménu politické korektnosti jsou nalajnovány hranice uvažování, kde marxistický pohled rozdělující společnost na dobrého Čecha a zlého Germána zůstává jako štítek v popředí. Stařičký nacionalismus, jež zavinil zrod nacismu a jež se podílel na nejrůznějších nepravostech ve společnosti, slouží ve 21. století k přikrytí kaněk na saku českého národa. Co kdyby jej někdo chtěl vyprat a začal by se pídit po autorech hluboko zažrané špíny.

Chování jihomoravského hejtmana z ČSSD, Michala Haška, je opravdu velmi zvláštní. Neuměle se snaží svými projevy zastírat osobní, ale také možná stranickou rozkolísanost, kdy brněnská sociální demokracie nemá s tou poválečnou vůbec nic společného.

Haškovo prohlášení na své facebookové zdi: “Politika nemá hodnotit a interpretovat historii, bohužel k tomu dnes v Brně došlo. Je mi líto, že nové vedení města podlehlo tomuto pokušení” zobrazuje současnou realitu sociálně demokratického života nejen v Brně, kdy komunisté pro partaj představují politické partnery a Bohumínské usnesení míří vesele do kopru. Strana se kvůli stranické spolupráci nemůže vůči komunistům postavit zády. Kupodivu takovým postojem Michal Hašek kálí na brněnskou buňku poválečné ČSSD.

Sociální demokraté v Brně patřili už v raných poválečných dobách k demokratickému křídlu stany, jež odmítalo spolupráci s brněnskou KSČ. Svůj odpor vůči komunistům tehdejší sociální demokraté projevovali na stránkách deníku Čin, který sociální demokracie v Brně vydávala. Sociálně demokratičtí členové městského zastupitelstva i ZNV si často stěžovali na svévolný postup KSČ v otázkách existence a působení závodních rad, v dalších případech pak na komunistický teror a potlačování demokracie.

Kdyby tenkrát v roce 1945 byl Michal Hašek ve vedení tehdejší brněnské pobočky ČSSD, možná by s komunisty spolupracoval a třeba by se podílel na organizování pochodu smrti…….kdo ví? Magistrát města Brna 19. května 2015 jednal správně, když rozhodl o omluvě. Rozhodně nešlo o nápravu historie, nebo o jiný výklad s pomocí politiky.

Nicméně, pokud by němečtí politici uvažovali stejně jako jihomoravský hejtman, nikdy by se neomluvili za holocaust i další nacismem napáchané zločiny, protože “politika nemá hodnotit a interpretovat historii“…….