Jiří Hrebenar: náckové “vyhráli” kvůli neúctě “blokovačů” k zásadám demokracie

Na téma demonstrace v Brně by se dalo napsat spoustu článků. Někteří levicoví aktivisté společně s některými antifašisty vystupují na sociálních sítích jako laciní komedianti, nebo absolutní demagogové neschopní pochopit princip demokracie, kde pravidla platí pro všechny bez ohledu na přesvědčení nebo politický názor. Demonstrace neonacistů byla povolena městem, i když město mělo legislativní nástroje, s nimiž by demonstraci mohlo zakázat.

Aktivista vystupující na ochranu lidských práv nesmí vystupovat jako demagog, kde na jedné straně jsou policisté jako ochránci neonacistů a na další samotní neonacisté. Kdybych nevěděl, že příslušným aktivistům je více jak osmnáct let, myslel bych si, že se jedná o nevyzrálé puberťáky s černobílým viděním světa, ve kterém supermani s nadlidskou silou zkoušejí zadupat do země zlotřilého doktora No. K problematice je třeba přistupovat konstruktivně, s úctou k zákonům, s úctou k zásadám demokracie, protože jedině tak je možné s neonacisty zatočit tak, jak se má.

Žijeme v demokracii, kde se policie nemůže a v žádném případě by se neměla řídit osobními antipatiemi, či sympatiemi k těm nebo oněm. Ruka zákona musí být zdánlivě nestranná. Tedy alespoň na pozicích pořádkových sil, jež nedělají nic jiného, než že ochraňují dodržování zákona i ústavních práv zaručujících pokojný průběh demonstrace, shromáždění kohokoli. Krajně anarchistický pohled aplikující zásadu „All Cops Are Bastards“– „Všichni policajti jsou parchanti!“ je totálně hloupý. Snaží se za pomocí demagogie „policajti ochránili nácky“ zastírat vlastní selhání, chování podobné krajně politické scény, kde jakékoli vystupování vůči policii jako symbolu státní moci je správné, protože odpovídá nekonstruktivnímu světonázoru krajně anarchistické scény. Nepřítelem zůstává nejen ten nácek, ale také policajti, protože v očích radikalismu „drží basu“ se zkostnatělými zákony ještě zkostnatělejší moci vrchnosti.

Zodpovědnost za organizování akcí leží na městech. Ta povolují, zakazují a ta mají mít na příslušných odborech odborníky zdatné k posouzení, hledání souvislostí a možností a sepsání odůvodnění, proč akci zakázat. Této zodpovědnosti se starosta ani město nezříká tím, že sepíše několikavěté memorandum vyzývající ostatní k pokojné demonstraci vůči ultrapravicovým radikálům.

Mě osobně zaráží demagogie, s jakou k událostem z prvomájového Brna přistupují ti více viditelní aktivisté jako Liška a spol. Říkají, že pokojně demonstrovali, a že policie proti nim hrubě zasáhla nepřiměřenou silou. Především taková tvrzení nejsou pravdivá už z toho důvodu, že odpůrci neonacistů „blokovači“ nedemonstrovali, protože odpor vůči neonacistům nebyl městem povolený. Povolený ani být nemohl, protože by na pořádání dvou demonstrací na místě museli odpůrci neonacistů s neonacisty domluvit, což je logicky nemožné. Jako kdyby známé obličeje z televize říkali, že pokud je to ideologicky odůvodnitelné, je možné porušovat zákony. To je dvousečná zbraň, protože stejně tak přemýšlejí neonacisté, když se odehrává demonstrace LGBT komunity, Romů, ochránců zvířat a dalších.

To, jestli byl nebo nebyl zásah policistů adekvátní…….to je zase jiná věc, se kterou by anarchistické tlachání All Cops Are Bastards nemělo mít co dočinění. Přítomní aktivisté, jež byli policisty zadrženi, případně vyvedeni k události přistupují z pohledu osobních zážitků, a tudíž takové uvažování nemůže být nestranné. V názorech chybí ochota osobní zodpovědnosti, bez níž není možné cokoli vážně požadovat.

Neonacisté se smějí a považují se za ideové vítěze……ale za to mohou samotní odpůrci neonacistů, protože se v daný okamžik chovali podobně jako neonacisté. Nectili ve jménu svých ideálů zákony, předpisy. Hodili princip demokracie za záda, protože se jim to hodilo. Osobně se domnívám, že někteří aktivisté na místě přehrávali a naschvál odporovali policii, nespolupracovali, aby s nimi bylo zacházeno za pomoci donucovacích prostředků. Odmítali se přemístit. Odmítali se nechat spoutat a odmítali se nechat v kleče na společném shromaždišti. Viz probanderovský aktivista Martin Uhlíř, nebo bývalý šéf Zelených Ondřej Liška, který na jednom ze záběrů zveřejněných na Youtube úkoluje kameramana, kam má jít točit. Domnívám se, že právě tito lidé využili situace, jež svým jednáním přihoršili a přiostřili, ke svému zviditelnění. Potřebovali se dostat do médií. Potřebovali získat pozornost diváků, kterou díky zveřejněným článkům a fotografiím nakonec dostali.

Z veřejně dostupných záběrů je patrné, že policie nepochybila a jednala na základě právních předpisů. To ovšem nevylučuje pochybení u konkrétních jedinců, jež se mohli nechat strhnout a vůči konkrétním „blokovačům“ mohli zasáhnout v rozporu se zákonem. Mezi 480 policisty by se to stát mohlo.

Mnozí „blokovači“ se rovněž nechovali správně a díky přehrávání mohli policisty v konkrétních případech vyprovokovat, i když ti by se vyprovokovat dát neměli. Stejně tak chování policistů na služebnách, kam byli zadržení „blokovači“ odvezeni, nemá se samotným zásahem na ulici nic společného. Povídačkám o tom, co se dělo na služebnách (tykání, domlouvání, nevhodné chování k Romce, jemné šikanování…..) rovněž se zásahem nemá nic společného a vyprávění jednotlivých příběhů pouze zkouší podpořit ideu „All Cops Are Bastards“. Dokud na podobné chování policistů nebude podána stížnost GIPSu(to, že GIPS neplní své funkce a chrání policisty, místo aby nestranně konal, to je věc jiná), poté se jedná pouze o účelová, demagogická tvrzení.

To, co se děje nyní po prvomájové demonstraci není ničím jiným, než ideologickou přestřelkou pokoušející se o omlouvání neschopnosti „blokovačů“ ctít zákony, nést za jejich porušení následky, uznávat zásady demokracie i ochrany lidských práv.