Blokovači v Brně neuposlechli výzev policie. Reakce těžkooděnců byla adekvátní

Neonacisté pochodovali ulicemi Brna.  Magistrát Hrochovi a jeho následovníkům umožnil pochodování, a chystanou akci povolil.  Demonstrace byla v očích zákona ohlášenou, a tudíž naprosto legální. Nacisté, jež považují všechno německé za ryze české, se vysmívají do obličeje demokracie, zatímco se někteří stoupenci krajní levice s odpůrci neonacismu staví na odpor pochodujícím kindernáckům. Sednout si na chodník, silnici, aby hololebci nemohli projít je sice morálně správné, ale zároveň nedemokratické. 

Morálka, zákony i principy demokracie jsou některým odpůrcům neonacistů na obtíž, protože policie musí dle litery zákona bdít nad hladkým průběhem ohlášené události. Někteří anarchisté by nejradši, kdyby policie neonacisty, jež nehajlují a nedělají v daný moment nepořádek, okamžitě pozavírala, protože jednotlivé transparenty “v rámci zákona vzpomínají” na nacismus, rasismus i blízký antisemitismus. Pokud extrémisté neporušují zákon, poté je není možné zatýkat. V brněnské demonstraci neonacisté podle dostupných informací nepokřikovali xenofobní hesla, neničili okolní majetek, proto nemohli být následně policií zajištěni.

Žijeme v demokracii, kde hlavní slovo mají městské, obecní úřady, případně magistráty, jež nahlášené demonstrace povolují nebo zakazují. Podle současné judikatury se kromě oznámeného účelu shromáždění musí brát zřetel na celkový kontext situace. Úřad je povinen odhalit pravou tvář oznámeného shromáždění.  Pokud úřad odmítne schválit shromáždění, poté odmítnutí musí doplnit o podrobné odůvodnění, proč k odmítnutí došlo. A v tom je často kámen úrazu, protože mnoho úřadů nemá dostatek odborníků, jež by dokázali takové důvody právně nezávadně formulovat.

Každý úřad při schvalování demonstrace musí zvažovat tyto náležitosti

  1. datum shromáždění: je nějak důležité pro svolavatele?
  2.  místo a trasu pochodu: jde o sociálně vyloučenou lokalitu? Památná místa válek, či náboženských obcí?
  3. jak je akce prezentována navenek, existují webové stránky akce, existuje na Facebooku vytvořená akce či její facebooková stránka, je nějaký záznam na Youtube?
  4. a co osoba svolavatele, jsou známi jeho extrémistické postoje? Účastnil se nějakých srazů? Nechoval se v rozporu se zákonem?
  5. a jak nahlášenou akci vnímá veřejnost

Nejde o nějaké automatické povolení, i když k němu úřady takto často raději přistupují. 

Města a obce nemohou zakazovat shromáždění jen kvůli tomu, že například shromáždění Hrocha, Petřivalského, Lamprechta probíhalo v minulosti nepokojně. Mohou však tuto skutečnost použít jako jeden z dalších argumentů proč shromáždění svolavatele nepovolit.
Pokud shromáždění  vykazuje znaky rasismu, lze takové shromáždění zakázat i před jeho konáním.

Úřady schvalují, případně neschvalují a policie dohlíží, aby demonstrace proběhla po předem stanovené trase, případně po dohodě s organizátory zajistí hladký průchod trasou novou. Policie musí zajistit, aby nedocházelo k ohrožování majetku, zdraví, či životů účastníků demonstrace(demonstrantů, odpůrců, fotografů, reportérů….). Policie rovněž dozoruje nad tím, aby účastníci demonstrace neporušovali zákon(nepropagovali symboliku neonacismu, nevykřikovali rasistická hesla atd…..). Bohužel, policie občas není schopna zadokumentovat všechny projevy neonacismu díky šlendriánu, jež v policii panuje. Naštěstí toto se poslední dobou lepší.

Každý, tedy demonstrant, odpůrce, reportér i náhodný kolemjdoujcí má povinnost řídit se pokyny policie. A to neodkladně, bez ohledu na to, kdo demonstruje, případně kdo demonstraci odporuje.

Povolený pochod, stejně jako průběh shromáždění, nesmí být nikým narušován. Pokud se tak děje, policie narušovatele vyzve, aby přestal akci narušovat. Může dojít k policejní výzvě, aby narušitel opustil vytyčený prostor. Pokud narušitel výzev neuposlechne, může policie použít v rámci Zákona o policii přiměřených donucovacích prostředků.

Policie nemůže a ani nesmí zkoumat, jaké důvody vedly odpůrce k narušování povolené demonstrace

Když Adam B Bartoš usedal na silnici, aby zabránil s dalšími svými spolustraníky pokračování pochodu LGBT komunity, policie jej vyzvala, aby místo pochodu opustil a umožnil tak pokračování povoleného pochodu. Bartoš neuposlechl a byl následně policisty z místa vyveden. Za neuposlechnutí příkazu policie nese právní následky. Své jednání Adam B. Bartoš v rámci homofobie pokládal za správné, protože bránil řádně nahlášené akci duhových aktivistů, s jejich názory nesouhlasí. Extrémistův důvod k narušení pochodu byla homofobie.

Policie nemůže, dokonce nesmí, s odpůrcem demonstrace souhlasit nebo soucítit, protože ten či onen člověk vyznává hodnotový žebříček jako ten či onen zasahující policista. 

Skupina levicových aktivistů nesouhlasí s neonacisty i hodnotami, jež stoupenci ultrapravicové ideologie prosazují.  Ke svému jednání mají jiný důvod, než jaký měl Bartoš v Praze. Usedávají na cestu, odmítají opustit náměstí, na němž má gradovat nahlášená a povolená akce Hrocha. Z pohledu zákona není rozdílu mezi činem Bartoše nebo levicových aktivistů. Oba dva narušují demonstraci a policie v obou dvou případech má zákonnou povinnost odpůrce demonstrace i pochodu vyzvat, aby místo opustili. Pokud tak neučiní musí policie použít přiměřených donucovacích prostředků. V Brně zasahovalo na 480 policistů pořádkových sil, antikonfliktní tým, vrtulník i monitorovací vozidla, jež pořizovala záznam z celé demonstrace i následného pochodu. Na záznamech by mělo být patrné, zda donucovací prostředky byly přiměřené, nebo nepřiměřené.

[fb_embed_post href=”https://www.facebook.com/pechlukas/videos/10204187165774980//” width=”550″/]

Policisté použili na demonstraci nový technický prostředek – značkovač barvou, který nezpůsobuje žádnou újmu. Pouze na oděvu vytvoří barevnou značku, podle které je možné následně identifikovat pachatele protiprávního jednání. Policejní deník uvádí, že doposud nikdo nenahlásil zranění účastníků shromáždění. Jediný, kdo utrpěl podle Policejního deníku drobné zranění, byli dva policisté. Během  zásahu bylo zajištěno na 57 osob, z toho 42 z nich neuposlechlo výzev tajemníka úřadu městské části k rozpuštění shromáždění. Všichni zajištění, byli následně po podání vysvětlení a identifikačních úkonů propuštěni. Odpůrci demonstrace si počínali zbytečně hystericky, a kdyby uposlechli výzev, nemuseli čelit donucovacím prostředkům. Posedávali na Kolejišti, a tak byli jako Bartoš bránící tehdy pochodu sympatizantů LGBT komunity odvedeni.

brno_bota
Blokovači hážou po policistech boty

Z výše uvedeného videozáznamu je patrné, že blokovači neonacistického pochodu odmítali opustit místo a pokřikovali hesla “hanba, kreténi, nesehnout….“. Někteří z nich nad hlavami mávali ztracenými botami, jež tam zanechali li.dé, kterým obuv vyklouzla z nohou během strkanice s policií. Policisté vnikají do davu a odvádějí nejradikálnější blokovače. Někteří jedinci  skandují, aby více zradikalizovali situaci a přiměli v rámci davové psychózy přítomné blokovače k tomu, aby zůstali na svém místě a nikam neodcházeli. Je vidět bývalého zeleného Lišku, jak se domlouvá s kameramanem a odchází za něj. Z videozáznamu není viditelné, že by policisté používali slzného plynu.

[embedplusvideo height=”311″ width=”500″ editlink=”http://bit.ly/1zn9JFg” standard=”http://www.youtube.com/v/Q9RqkofphoY?fs=1″ vars=”ytid=Q9RqkofphoY&width=500&height=311&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=0&chapters=&notes=” id=”ep1922″ /]

Na dalším záznamu je vidět policista vyzývající demonstranty, aby opustili prostor do předem určené ulice. Blokovači blokují křižovatku směrem k Moravskému náměstí. Policista opakovaně jménem zákona vyzývá přítomné, aby opustili křižovatku do předem připraveného prostoru. Dav se nehne, a tak jej policisté postrkují za křiku: “postupujte“. V rukou drží obušek, který drží v obou rukou. Donucování davu k pohybu, jež se nechce dát do pohybu je vždy samo o sobě problematické. Blokovači strkají do policistů a ti obušky zasahují.

Účastníci střetu s policisty se dopouštějí hned dvou přestupků: . blokování ohlášené akce, neuposlechnutí výzev policie

 

Opět tento zásah nevypadá, že by byl v rozporu s předpisy.

[embedplusvideo height=”311″ width=”500″ editlink=”http://bit.ly/1zndPxb” standard=”http://www.youtube.com/v/olh3vcZOLeU?fs=1″ vars=”ytid=olh3vcZOLeU&width=500&height=311&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=0&chapters=&notes=&lean=1″ id=”ep5418″ /]

[embedplusvideo height=”311″ width=”500″ editlink=”http://bit.ly/1znegrg” standard=”http://www.youtube.com/v/7XSq-39hrv0?fs=1&vq=hd720″ vars=”ytid=7XSq-39hrv0&width=500&height=311&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=0&react=0&chapters=&notes=&lean=1″ id=”ep9824″ /]

Demonstrace v Brně je zarážející něčím jiným, o čem se nemluví. Neonacisté dostali díky blokovačům a jejich neochotě naslouchat příkazům policie dali antifašisté ukázku, jak vést demonstrace v budoucnu. Sami mohou být v klidu, nedělat bordel, protože těmi hysterickými budou antifašisté. To je velmi nebezpečné.

SDÍLET