Náboženský fanatismus vidí v zemětřesení v Nepálu příležitost k rozšiřování křesťanství

Někteří křesťané zapomněli na Krista a jeho ochotu pomoci nemocným a těžce zkoušeným. Zatímco svět pláče nad oběťmi zemětřesení v Nepálu, mnozí lidé na sociálních sítích neváhají a přírodní neštěstí považují za neúčinnost božstev hinduismu nebo Proroka islámu. Postují jeden příspěvek za druhým, se kterým se snaží přesvědčit ostatní o tom, že kdyby Nepálci věřili v Krista, nemuselo být téměř 2000 lidských obětí, protože Kristus by všechny věřící i s rodinami ochránil od všeho zlého a nebezpečného.

Samozřejmě, je to nesmysl a totální lež. Islám, hinduismus nebo jakékoli jiné náboženství je plnohodnotné ke křesťanství a každý člověk, který tvrdí opak, přiznává, že není hoden Bible ani Ježíše na kříži, jehož často nosí jako přívěsek na krku. Je trapné, co ukazují jednotlivé křesťanské asociace a společnosti. Třídí oběti podle vyznání a dokonce neváhají a využívají situace nejen k prodeji Bible, ale také otevírají účty pro své kongregace ve Spojených státech amerických, jež následně vybrané dary rozdistribuují mezi katolické kostely v zemětřesení zasažených oblastech.

Vybraná pomoc se dostane jen hrstce, 1,3 % obyvatel horského Nepálu, protože ti ostatní nevyznávají pravou víru. Křesťanství je jako hinduismus a islám náboženstvím míru a lásky a jako takové je povinné pomoci každému, kdo to potřebuje, a to bez ohledu na náboženské cítění člověka v nouzi. Kdyby se stejně zachovali nepálští záchranáři, tak by zavalené katolíky nechali svému osudu, zatímco by pomáhali hinduistům nebo muslimům. Lidé podílející se na pomoci zavaleným nic takového nedělají. Pomáhají všem bez ohledu na náboženství, rasu, nebo národnost.

Je Joshua Aquilar skutečně následovníkem božím, když rozlišuje lidi podle jejich víry? Na Twitteru po zveřejnění informací o zemětřesení v médiích napsal : “…….Zajímalo by mě, kolik z nich kdy slyšelo o evangeliu?

aguilar

Zdá se, že dotyčný člověk, i když je členem baptistické církve, nepochopil o čem křesťanská církev je. Bohužel v tom není sám. Tony Milano z Kalifornie reaguje na tweet(zprávu na Twitteru) CNN se slovy: “Modlím se za ztracené duše v Nepálu. Modlím se, aby ani jeden zničený pohanský chrám nebyl opraven a lidé budou činit pokání / přijmou Krista.

milano

pozadu nejsou ani youtubeři(ti, co nahrávají svá videa na videokanál youtube). Diváci se navracejí ve slovech mladíka do apokalyptických představ, kdy jakákoli přírodní katastrofa předznamenává příchod Ježíše Krista. Brian E Frazer zemětřesení komentuje se slovy: “Masivní zemětřesení v Nepálu o síle 7,8. Další známky brzkého návratu Ježíše Krista“.

nepal3

Je to jako kdybychom se navraceli v myšlenkách křesťanských fanatiků do období 14. a 15. století, kdy se to nejrůznějšími sektami věřícími na apokalypsu a příchod nového Mesiáše i následného Ježíše Krista jen hemžilo. Například Mistr Jan Hus věřil, že Jan Milíč z Kroměříže je jedním z Mesiášů a on jako Viklefův pokračovatel je “reinkarnací” Ježíše Krista, jež zničí apokalypsu visící nad středověkou Prahou. Fanatismus se s myšlením náboženských fanatiků nemění ani skrze staletí. Snad jen s tím rozdílem, že se díky internetu dokáže rychleji šířit.

Jiný tweet zase naopak tvrdil, že kdyby se modlili, mohlo být zemětřesení odvolané modlitbami, protože Kristus je vládcem Božího stvoření

nepal4

Jiní náboženští křesťanští fanatici vidí v neštěstí a smrti tisíců lidí příležitost k rozšiřování křesťanství v jinak hinduistické a islámu nakloněné zemi: “Modlím se za Nepál … tato tragédie může mnoha lidem otevřít dveře pro přijetí evangelia

nepal5