Palestinci tisknou volební lístky, ale volit nemohou

Volby v Izraeli mají zvláštní nádech. I když jednotlivé volební lístky vyrábějí Palestinci v tiskárně Palphot v osadě na Západním břehu Jordánu, sami se voleb zúčastnit nemohou. Nejsou totiž izraelskými občany. Zaměstnanci malé, v Izraeli velmi známé manufaktury pocházejí nejspíš z okolních měst a vesniček.

Některé z nich jsou sužované následky stavby separační zdi, kdy nešetrná ruka okupanta ubrala v rozporu s mezinárodním právem Palestincům část orné půdy. Jednou z takových by mohla být vesnička Jayyus nebo městečko Azzun nacházející se v oblasti C, kde jakákoli budova postavena bez povolení civilní správy může podléhat hrozbě demolice. Desítky tisíc lidí je potrestáno za to, že jsou etnickou menšinou a musí žít v umělohmotně vytvořeném ghettu. Tiskárenští dělníci, s nimiž režim zachází jako s onucí, nyní skládají archy papírů s jednotlivými kandidátkami stran, aby následně po směně čelili nemilému překvapení vojenského půlnočního vpádu, kdy příslušníci IDF v džípech odvedou několik náhodně vybraných sousedů…..

Možná někteří zaměstnanci tiskárny pocházejí z města Qalqiliya, jež je obehnané ze tří stran separační zdí. Každý den směřují do své práce, zatímco hustě obydlené město zůstává bariérou oddělené od úrodné půdy, zdroje obživy mnoha Palestinců.Politika segregace zruinovala totálně místní ekonomiku. Mnoho podniků zkrachovalo, Qalqiliya je pronásledována velkou nezaměstnaností a mnoho lidí s města utíkalo pryč do okolních měst. I když se politika Izraele dotýká přímo každodenního života Palestinců, jsou to především Palestinci ze Západního břehu Jordánu, kteří sice vyrábějí volební lístky v tiskárně, ale aktivně nemohou zasáhnout do voleb, vytvoření vlády, nebo složení jednotlivých poslaneckých klubů v Knessetu.

Zatímco palestinský dělník volit nemůže, izraelský obyvatel osady volit klidně může, a to i přesto, že žije daleko za hranicemi svého státu v okupované oblasti, na níž v rozporu s mezinárodním právem vyrostla jedna z osad. Je to paradox, který nemá s demokracií moc společného. I proto je tragikomické, pokud média, nebo někteří lidé, nazývají Izrael jako jedinou výspu demokracie na Blízkém východě. V demokraciích nebývá časté, aby vybraná část obyvatelstva musela procházet branou ze železa, zatímco ostatní mohou procházet jinudy.

Palestinci sice mají své zastoupení v palestinské samosprávě, ale na úroveň životů mají vliv izraelské a nikoli palestinské úřady, i proto by Palestinci ze Západního břehu Jordánu měli mít volební právo ve volbách do Knessetu.