Je Klára Samková s protiromskou nekorektností darem pro IVČRN?

Rotuje IVČRN ve svém vlastním matrixu, když její Budějovická pobočka organizuje xenofobní, moderní řečí nekorektní besedu o Romech? Za nekorektnost se dá ukrýt ledacos, dokonce i dlouholetá minulost, v níž se Klára Samková za Romskou iniciativu pokoušela o politickou kariéru. S politickou nekorektností se nabízí nový způsob, jak vyjádřit sympatie ke krajním, extrémofobním až xenofobně laděným podobám lidského smýšlení.

Před několika lety, po převratné Sametové revoluci, dnešní hvězdička „ultrapravicových snažilů“ nepovažovala Romy za špatné a sociálně nepřizpůsobivé. Dokonce za ně Klára Samková ve volbách v roce 1990 kandidovala do Sněmovny národů Federálního shromáždění, kam byla také následně zvolena. Po rozpadu Občanského Fóra v roce 1991 Samková přesídlila do Občanské demokratické strany, v níž pozvolna pokračovala ve své poslanecké ekvilibristice. Ve Federálním shromáždění zůstala do roku 1992.

Kdo by si pomyslel, že tak aktivní žena bude někdy souznít s ultrapravicovou scénou. V období poslancování nevystupovala vůči imigrantům, multikultuře a dokonce zcela správně kritizovala, že romskou tématiku na ministerstvech neřídí Romové, ale gádžové. Zcela naopak ještě v roce 1997 veřejně přiznávala, že svým proromským přístupem je ve společnosti také společensky diskriminovaná.

V lednu roku 1990 šla okolo jakési vývěsky. Zaujal ji plakát zvoucí do nově založené Romské občanské iniciativy. Vlastně ani neví, proč si tenkrát napsala tu adresu. “Nejsem Romka, ale třeba bych se vám mohla hodit. Jsem právnička, ” představila se posléze a Ladislav Rusenko ji pozval na kafe. O několik měsíců později byla sedmadvacetiletá Klára Samková zvolena za Romskou iniciativu do federálního parlamentu. Během dvou Let proslula jako jeden z nejmladších a nejkontroverznějších zákonodárců. Dívka z brněnské intelektuálské rodiny, jak se zdálo, ráda provokovala svými názory i nekonvenčním způsobem života. Její milostné aféry tehdy s chutí a rád rozebíral bulvární tisk.

Vy se také cítíte být diskriminována, i když nejste Romka?

A už nejsem Češka. Moje romské aktivity mě vydělily z české společnosti. Nedávno jsme se o tom bavili s Emilem Ščukou. Říkal: před osmdesátým devátým rokem jsem měl, vyjma svého tanečního souboru, jenom české přátele. Dnes nemám žádné. Já jsem na tom obdobně.

………..

Pocit samoty by ovšem imigrační úředníci v Kanadě těžko chápali jako důkaz o diskriminaci.

Doložila bych, že mě diskriminují v mé profesi. Petr Toman, můj kolega a kamarád, mě kdysi varoval. Když jsme oba končili v parlamentu, říkal mi, ať dám ruce pryč od Romů. Nemůžeš být úspěšná advokátka, jestliže klienti budou vědět, že se u tebe v čekárně můžou potkat s Cikánem. Dnes už se tomu nesměju. Vidím, jaká je jeho a jaká je moje klientela.

Máte málo klientů?

Vím, kdy jsem nedostala zastupování, protože jsem “ta s těmi Cikány”. Několik klientů mi vypovědělo plnou moc; bez obalu mi to zdůvodnili obavami o svou image. Cikáni jim kazí image!

úryvek z webu Lawyers.cz, článek Sama s Romy(článek  vyšel 11.9.1997)

Samková z článku uvedeném v Lawyers.cz je naprosto odlišná osoba než dnes. Co změnilo její pohled na svět? Zlé jazyky dodávají, že za osobnostními změnami je Klářina bezpáteřnost ochotná kvůli svému profitu i zviditelnění klesnout kamkoli, tedy i na xenofobní rétoriku, s níž je Klára Samková v posledních měsících, letech známá. Zdali tomu tak je, nebo ne. To musí posoudit každý člověk sám na základě svého úsudku a citu pro lidskost. Nicméně dnes chystá zaručeně neromská Klára v područí českobudějovické pobočky Kovničkova týmu další dávku nekorektně podaných svědectví o tom, jak strašní ti Romové jsou.

samkova1

Smysl pro nekorektní myšlení Klára Samková projevila například 12. dubna 2014, když sáhla  po slovech českého emigranta momentálně žijícího ve Spojených státech amerických, Oty Ulče. Ten jako správný národovec a vlastenec ze zámoří používá ke svému neliterárnímu umění nástroje politické nekorektnosti. Jako kdyby se  Ulč se Samkovou dlouho hledali, až se našli. Písmena Čechoameričana sázená jedno vedle druhého přivádějí lidskoprávní aktivisty k několikanásobné mrtvici, ale takový průměrný rasista, extrémista, neofašista a všeobecně opěvovaný čecháček se skrytým smyslem pro rasismus si přijde na své.  Ostatně, proč ne. Podle Samkové ani Adolf Hitler nevyřešil romskou otázku k dokonalosti.

samkova2

Nenarušuje náhodou Klára Samková svým přístupem k problematice politické snažení Martina Konvičky? Na jednu stranu se iuslamofobní rasisté snaží tvářit jako nerasistické, nexenofobní uiskkupení usilující o přilákání Romů do svých řad, zatímco po rasistickém vyjádření Jaroslava Formánka přichází Klára Samková s další salvou politicky nekorektních „svědectví“, kterými může usilovnou snahu o nerasističnost Islámu v České republice snadno nabourat. Odpůrci islamofobie by mohli na jednu stranu v angažování Samkové tleskat, kdyby ovšem chystané vystupování nepřímo nepodporovalo ultrapravicové spolky a mediální fabulaci o tom, jak Romové nepatří do české společnosti. Žena se zaručeně „necikánským“ původem dostává další šanci na dvoukolejné vystupování, kdy znalkyně občanského, rodinného, obchodního a ústavního práva vydělá nějakou tu kačku jako právnička členů IVČRN, zatímco sama bude jednou z velmi aktivních členů Konvičkova mámení.

samkoa3

Jak se zdá, s nekorektností to vysokoškolsky vzdělaná právnička myslí vážně a k tomuto účelu také opravuje svou mluvu. Na komentář k nekorektnímu vyprávění o Romech také reaguje s hrubšími přívlastky

samkova7

Bez hnutí brvou ženština ve středních letech klidně obrazně řečeno přitiskne v některé z diskusí nůž na krk obhájce multikulturního světa, za nějž na počátku své kariéry chtěla také bojovat. Vedle protiromského útočení se nabízí v trikotu Martina Konvičky širší záběr. Jsou tady muslimové, přistěhovalci, islám, homosexuálové……..proč být jen politicky nekorektní k Romům, když je někde v dálavách pachuť politické kariéry uvnitř politické strany islamofobů…….. pouze slepý by neviděl tužby šéfa Czech Defence League, jež ukrývá pod samolepkou IVČRN.

Černoch z Úsvitu, možné úvahy o tom připravit osnovu pro sehnání tisíce hlasů, údajná nařízení vedení IVČRN nebýt tolik agresivní vůči „sluníčkům“, pokusit se cukrem přetáhnout odpůrce na svou stranu…..to všechno nejsou jen pokusy o překonání rozkolu mezi klerofašisty a vedením IVČRN, to jsou jednoznačné snahy o změkčení a usnadnění politické kairéry islamofobního uskupení, které se v diskusích plácá mezi tím, zda být úzkoprofilovým(islamofobním) nebo nabízet širší sortiment xenofobním fanouškům a nevzdělaným čecháčkům, jež očekávají mnohem víc, než jen tlachání o zlém islámu.

Kam Klára vstoupila, tam v nejbližší době byla zvolena. Dá se říct, že z určitého úhlu pohledu je to „úspěšná“ politička, tedy až na kandidaturu na prezidentku České republiky. V srpnu 2012 Klára oznámila, že bude kandidovat na prezidentku republiky. Topka tenkrát jako svého prezidentského kandidáta zvolila Karla Schwarzenberga. Zastupitelka z Prahy 2, v článku zmiňovaná Klára pocházející ze stejné knížecí, probenderovsky vystupující strany, nedbala partajních rozhodnutí a mediálně prohlašovala, že je také kandidátkou TOPky. V kampani nesehnala dostatečný počet preferenčních hlasů a nakonec svůj první politický neúspěch zakončila neúspěšně ústavní stížností.

Klára Samková své názory pokaždé měnila podle potřeb své politické kariéry. Je to patrné z veřejných vystoupení nejslavnější exúsvitářky. Viz obrovský posun z lidskoprávní pozice k pozici ultranacionálně všeobjímající. Po protiromském a následně protimultikulturním tažení v Úsvitu Tomia Okamury přichází Martina Konvička s Islámem v ČR nechceme a Klára by mohla tomu uskupení přinést v diskusích tolik chybějící mnohotvárnost. Jenže, je opravdu čas na multiplatformní pojetí extrémismu, když IVČRN trpí velmi vážnými vnitřními rozkoly? Zdá se, že Konvičkovi lidé jsou roztikaní a jihočeská buňka předchází kroky centrály.

Z chování islamofobů se dá vyčíst amatérismus, ve kterém je důležitější oslovit co největší spektrum extrémistů, rasistů, neonacistů, fašistů…..prostě kohokoli, kdo by byl ochoten postávat v zimě na demonstracích prozatím jednoúčelového spolku. To také signalizuje vyprahlost a hledání sama sebe třeba i za pomoci protiromských témat, jež mohou přitáhnout nejednoho čecháčka. Prozatím se lákání Romů do řad IVČRN nedaří a jediný ochotný človíček z řad Romstva je Miroslav Kulhánek. Ačkoli je sám Romem, ve své řeči nikdy nevynechá selfhaterský syndrom, ve kterém si myslí, že “cikán by měl poslouchat bílého”. To samo o sobě není dobrý obrázek nerasističnosti, jež může být nahlodán dalšími slovíčkařeními Kláry Samkové.