Thor Tactical výcvikem ozbrojenců představuje potencionální bezpečnostní hrozbu v Česku

Soukromá společnost Thor Tactical se nedopouští ničeho nezákonného. Je to obyčejná bezpečnostní agentura poskytující svým klientům nejrůznější kurzy sebeobrany od té obyčejné na ulici , až po tu v bojových zónách, kdy se  klienti učí střílet, vnikat do budov nebo používat principy taktického boje s nepřítelem. Jeden ze spolumajitelů bezpečnostní agentury, Lumír Němec, sám bývalý elitní voják, využil díry na trhu a na hraně morálky nabízí to, po čem je velký hlad. 

Zvukový záznam článku:

[soundcloud]http://soundcloud.com/hrebenareu/17-02-2015-thor-tactical-soukrome-armady[/soundcloud]

———————————————————————-

Evropan se v kurzu naučí zacházet s kvérem, zásadami taktického boje i obrany muže proti muži, aby následně nabyté zkušenosti zužitkoval například jako žoldák v kurdských službách, kdy po boku Pešmergů s kulometem v ruce bojuje vůči teroristům z Islámského státu. Soukromá agentura cvičí hrdlořezy, muže, jež jsou ochotni střílet do jiných lidí, ale to přeci není nic, čím by se majitelé jedné z bezpečnostních agentur měli zabývat. Sloužit v cizí armádě je nezákonné a každý, kdo vstoupí do služeb cizích ozbrojenců se dopouští trestného činu, ale to není problém, kterým by se měla Thor Tactical zabývat.

Instruktoři poskytnou výcvik a jak jej frekventant využije, to je pouze jeho věc.

Je tu hra na pokrytectví, kdy všichni vědí, že konkrétní společnost cvičí ozbrojence pro boj v cizích armádách, přesto nikdo nemůže takové společnosti úmysl přípravy vojáků dokázat, případně nemůže bezpečnostní agenturu peckovat za to, že někoho učí střílet z kalašnikova nebo některé z jiných automatických nebo poloautomatických zbraní, protože mít zálibu ve střelných zbraních a vojenské tématice není nic trestného. Z Velké Británie sice zájemci míří s naditými kapsami za vojenským výcvikem, ale v případě názorových střetů musí být každému na první pohled jasné, že se ostrovan zajímá pouze o armádní techniku a chce si jako malý kluk hrát na vojáčky…nebo je to snad jinak?

Lumír Němec na problematiku britských ozbrojenců cvičených jeho agenturou dodává: “Společnost Thor Tactical (ještě pod názvem SOG Defence) byla oslovena britskou stranou, zda by bylo možné, provádět na území České republiky střelecký výcvik z krátkých a dlouhých zbraní, výcvik v CQB a střelecký výcvik se zaměřením na close protection.” V Anglii je držení střelných zbraní zakázané, proto česká společnost, jež byla sama založena bývalými příslušníky Útvaru speciálních operací Vojenské Policie, využívá situace a nabízí zaplnění trhu dalším neméně zajímavým produktem. Muži, jež sami bojovali v letech 2007 – 2008 pod britským velením v afghánském Hillmandu, využívají styků a všech potřebných přeshraničních kontaktů k tomu, aby naplnili kapsy tučnými výdělky, protože české právo je neforemné a mnoha ohledech nabízí mnohem víc, než právní kodexy kdesi za mořem.

Zapojení soukromých “bezpečnostních”, vojenských agentur do bojových operací je věc velmi nebezpečná. Se sílícím násilím a rostoucím počtem ozbrojených konfliktů jsou tyto soukromé společnosti doslova zlatým dolem. Demokracie nabízí spoustu nástrojů přímého i nepřímého obcházení legislativy a při nejhorším je možné vymluvit se na osobní dojmy nezakládající se na objektivních skutečnostech.

Žoldáctví přináší nové podoby, ale nemění svou krutou povahu, kdy nájemní střelci jsou ochotni za peníze udělat téměř cokoli. 

Soukromé agentury nabízejí dostatečný počet vojáků k doplnění pravidelných armád jednotlivých států světa, případně sepisují s ministerstvy dohody o podílení se na bojích, jež státní administrativa ve jménu ochrany vyšších zájmů zahájila.

Stát ušetří, oficiálně není zapojený do kontroverzních bojových operaci, zatímco ozbrojenci zaměstnaní nebo vycvičení v bezpečnostní agentuře čas od času nedodržují mezinárodní právo, volí postup bezohledný k civilistům nebo se podílejí na rabování v zónách konfliktů.

Samotní žoldáci se z obecného pohledu často dopouští terorismu a mnohdy i přečinů proti lidskosti, přesto nejsou stíhaní, protože bojují na “správné straně”. 

Soukromé armády vytvářené bezpečnostními agenturami, nebo vojáci vycvičení soukromou agenturou k boji nejsou ničím novým.

Jsou to především Spojené státy americké, které institut soukromých armád využívají nejvíce. Už v období studené války příslušníci soukromých vojenských organizací poskytovali ve velmi omezené míře americké armádě nejrůznější spektrum služeb od údržby zbraní až po čistění uniforem. Hlavním impulsem k legitimizace najímaných žoldáků do bojových operací v armádě Spojených států amerických bylo zavedení plné profesionalizace armády v roce 1973. Dalším faktorem k posilnění postoje soukromých vojenských organizací byla privatizace státem prováděných činností, jež postupně vstupovala do povědomí veřejnosti i státníků v období funkčního období amerického prezidenta Ronalda Reagana v roce 1985. Studená válka, geopolitické změny a nárůst radikalismu ve společnosti na sebe nenechaly dlouho čekat, zatímco americká administrativa začala snižovat výdaje na obranu, což samo o sobě nepřímo volalo po využívání žoldáků v nejnapjatějších místech světa. V Česku soukromé vojenské agentury také nejsou ničím novým v poskytování nejrůznějších služeb od ničení staré munice, dozoru nad muničními sklady, po šití či praní uniforem vojáků.

Česká bezpečnostní agentura Thor Tactical vstupuje do světa kontraktorů na bázi výcviků a zříkání se zodpovědnosti za to, jak frekventanti využijí získané dovednosti. 

Na jednu stranu Lumír Němec v médiích říká, že jeho společnost má předem propracované postupy zabraňující, aby účastník některého z kurzů vstoupil k ozbrojencům Islámského státu, a zároveň dodává, že není jeho věcí, zda klient investující stovky tisíc korun do výcviku, posléze bojuje za Kurdy proti islamistickým radikálům. Tento postoj je zřejmý například v chystané tiskové konferenci s britským žoldákem, který bojoval proti Islámskému státu. Thor Tactical je pořadatelem setkání a dokonce sama říká, že se muž bojující v zemi písků vycvičil v jejich agentuře. Médiím je nabízen romantizující příběh statečného žoldáka v sexy obalu bojovníka proti Islámskému státu. Na ozbrojeném konfliktu si Thor Tactical dělá reklamu a nepřímo budoucím zájemcům říká, kým by mohli být, pokud by u nich prodělali výcvik.

Soukromé vojenské společnosti, často se ukrývající pod cedulkou bezpečnostní agentury, nemohou být zárukou, že poskytovaný výcvik nepřijde do rukou ultrapravicově nebo ultralevicově smýšlejících lidí. 

Nejedna obecně zaměřená studie zabývající se militantní formou extrémismu hovoří o nebezpečí soukromých agentur zabývajících se výukou sebeobrany. V samotném Iráku i Afghanistánu jsou známé příklady soukromých žoldáků, kteří tetováním nebo názory jasně patřili k ultrapravicové scéně. Nebezpečí přichází tehdy, pokud se radikál navrací z bojů zpět do domoviny, ve které bojové zkušenosti využívá k boji vůči ideovým nepřátelům, jakými mohou být muslimové, Židé, Romové, černoši, nebo ideoví souputníci levicového spektra. Ozbrojenci mohou následně přispět k militarizaci domácích extrémistických uskupení, což by mohlo být velmi nebezpečné.

Lumír Němec ze společnosti Thor Tactical sám na dotaz armywebu “Lze stoprocentně zamezit, aby se lidé absolvující speciální výcvik v budoucnosti nepřidali na „špatnou stranu” odpovídá:

Samozřejmě nelze. Každá společnost (alespoň doufám), zabývající se poskytováním speciálních komerčních výcviků, má vybudované bezpečnostní mechanismy, kterými se snaží roztřídit zájemce o výcvik a předem vyloučit ty, u kterých je předpoklad, že by někdy v budoucnu mohli získané dovednosti zneužít. Stoprocentní jistotu, ale nebudeme mít nikdy. Nemůžeme vědět, zda člověk, který absolvuje výcvik s čistými úmysly, někdy v budoucnosti nezmění názor a nebude nabytých dovedností zneužívat ve prospěch „ špatné strany”.

Už z toho důvodu by tajné služby měly podrobně sledovat činnost bezpečnostních agentur. Britské kontraktorské společnosti najímající žoldáky do ozbrojených konfliktů požadují například SIA licenci doplněnou o základní výcvik ve střelbě z dlouhých a krátkých zbraní. Thor Tactical nabízí získání takových licencí i dovedností, proto si může dovolit účelově tvrdit, že kdo kde následně bojuje není jejich věc.