Miloš Zeman devalvuje Řád Bílého lva a využívá jej jako prostředek k navázání diplomatických vztahů

Miloš Zeman plánuje jordánskému králi předat nejvyšší státní vyznamenání České republiky,  Řád Bílého lva. Tímto poněkud překotným  činem chce kontroverzní obyvatel Pražského hradu podpořit území, které bojuje proti Islámskému státu. Česko se tak řadí  do špalíru populistů, kteří nevidí, že všemi obdivovaný panovník Jordánska není, viděno očima západního světa, ztělesněním spravedlnosti, lidskosti, důstojnosti. Pro ideál boje vůči náboženským fanatikům se tak vlast praotce Čecha řadí do špalíru těch, co mají klapky na očích. Nevidíme nespravedlnost jedněch, abychom mohli zradit ideály humanismu ve jménu boje vůči fanatikům. Je takový přístup správný?

Zvukový záznam článku:

[soundcloud]http://soundcloud.com/hrebenareu/10-02-2015-zeman-rad-bileho-lva[/soundcloud]

———————————————————————-

Je na čase opustit úzkou hranici lidskosti, kdy život každého z nás má tu nejvyšší představitelnou cenu? Nesnižuje se udělením nejvyššího ocenění politikovi podivných kvalit hodnota samotného Řádu Bílého lva? Tu jednou se dá zcela zaslouženě hrdinovi, jež zachránil mnoho dětí, aby se v zájmu populismu předal někomu, kdo přispívá k udržení nedemokratických hodnot v Jordánsku? Ve jménu zastaralého letectva, jež bombarduje území teroristů, doslova za přímého přenosu deformujeme hodnoty, na jejichž základech byla vybudována Evropská unie i moderní dodržování lidských práv, která Abdalláh II. bin al-Husajn zcela jistě porušuje.

Jordánsko přijalo a hostí stovky tisíc uprchlíků ze Sýrie. Nese hlavní břímě válečné vřavy, jež se nesmazatelným písmem zarývá do osudů civilního obyvatelstva, o kterém nejeden čecháčkovský islamofob přemýšlí jako o nepotřebných koťatech k utracení. Se sílící kritikou vlády i samotného panovníka dochází v Ammánu k zavádění tvrdé cenzury, kdy jsou cenzurované zprávy. V říjnu 2012 jordánský parlament schválil novelu tiskového zákona, podle které se všechny zpravodajské weby musí registrovat. Vláda využila novely a odmítla zaregistrovat na 260 webových stránek. Do novin nesmí přijít všechny informace, novináři jsou zavíráni a drženi ve vězení, i když nedělali nic jiného, než svou vlastní práci. Jakýkoli kritický názor vůči králi, vládním úředníkům, dokonce i institucím je považován za kriminální čin.  17. září 2013 policie zatkla Nidhal al Faranah a Amjad Muala, vydavatele a editora webových stránek Jafra News, poté, co zveřejnil na youtube video, které úřady považovaly za urážlivé.

Miloš Zeman letí za peníze daňových poplatníků předat cenu vládci, v jehož zemi je nezákonné, pokud se občané shromažďují za účelem demonstrace. Účastníci takových akcí jsou obviněni z podvracení systému správy a podněcování opozice vůči vládě. V zemi je běžné, pokud jsou zadržované osoby mučené, ať už se dopustily něčeho, nebo ne. Jsou v rozporu se zákonem používané nelidské výslechové metody, pomocí nichž se vyšetřovací orgány pokoušejí vynutit doznání z úst zadržovaného.  Nejednou o takové praxi policejních a vyšetřovacích orgánů informovaly lidskoprávní organizace.

Lidé jsou v rozporu se zákonem vězněni příliš dlouho v tzv. administrativní vazbě, kdy nejsou obviněni ani odsouzeni, často ani nevědí, proč byli zadržováni. Národní centrum pro lidská práva uvedlo, že 12 410 osob bylo v roce 2012 administrativně zadrženo, někteří z nich ve vazbě strávili více jak jeden rok. To je nepřípustné nejen podle mezinárodního, ale také národního práva. Zadržovaná osoba musí být v co nejkratším termínu obviněna, musí vědět kvůli čemu je zadržována, poté musí být odsouzena nebo propuštěna. Jordánsko se v tomto ohledu chová podobně jako Izrael, který administrativní vazbu používá jako formu teroru vůči Palestincům.

Ceny, nejvyšší vyznamenání by neměla být rozdávána za možnost vojensky útočit na aktéry terorismu. Pokud Česko stojí na hodnotách humanismu, poté by se vyznamenání nemělo udělovat někomu, kdo toleruje mučení lidí a nedodržování vlastních zákonů.

Na druhou stranu, v retrospektivním pohledu byl Řád Bílého lva prvního stupně v roce 1926 udělený fašistickému diktátorovi Benito Mussolinimu. Obdržel jej z několika důvodů. Například za ocenění Mussoliniho aktivit za první světové války, kdy psal spoustu článků podporujících vznik Československých legií. Mussolini byl až do dob první světové války radikálním socialistou a v Tyrolích se stýkal s představiteli Českoslovanské sociální demokracie, napsal také jako první monografii o životě Jana Husa. V antiklerikální organizaci “Volná myšlenka” se setkává Mussolini jako novinář s Čechy a československá otázka jej zaujala natolik, že v Itálii podporoval vznik Československa. Masaryk udělením řádu Mussolinimu chtěl oživit vztahy mezi Itálií a tehdejším Československem. Velkým “fanouškem” Mussoliniho byl Kramář s Rašínem, kteří v Praze zahájili české fašizování.

Je zajímavé, že Hrad v seznamu oceněných Řádem Bílého lva Mussoliniho neuvádí, ale nemá problém, tak jako soudruzi minulosti, obdarovat nedemokratického vládce státu. Komunistický režim tímto oceněním obdaroval například Fidela Castra, Leonida Brežněva, Jásira Arafata nebo Muamara Kaddafího. Nejvyšší řády a ocenění bývají často prostředkem politických obchodů, pokusů o sblížení ekonomické i společenské mezi národy. Politici sami devalvují jejich smysl a Miloš Zeman nyní využívá populismu, kdy pod záclonkou podpory boje proti Islámskému státu zkouší i za cenu nejvyššího ocenění koupit si přízeň krále Jordánska. Ekonomika opět vítězí nad lidskými právy a humanismem.