Jair Jerochim s trochou sionismu přispěl Okamurovi do protimuslimského tažení

Na demonstraci proti islámu, které se zúčastnilo také několik desítek představitelů neonacistické scény, vystoupil mezi řečníky kabalista s jarmulkou, Jair Jerochim. Sobotní, poněkud mrazivé odpoledne tak bylo poznamenáno prapodivným mementem, kdy představitel židovské komunity bez obtíží ukáže, že nemá problém s myšlenkami na vlas podobnými s ultrapravicovou scénou.

Pan Jair, jak jej Jana Volfová coby uvaděčka potlachu xenofobů nazvala, posloužil islamofobům k demagogickým tvrzením, že Volfová, natož nějaký Okamura nejsou žádnými rasisty, když nechají na pódiu bez prken hovořit také Žida, notabene kabalistu, jež část svého života strávil v nejdemokratičtější zemi Blízkého východu. Jarin Jerochim je hrdý Čech i hrdý Žid, který nezapomíná na své prapředky povražděné nacistickou hydrou antisemitismu.

Kdyby kabalistova prababička s babičkou žila, zcela jistě by se nestačily divit co dělá jejich vnuk a pravnuk na Staroměstském náměstí. Podpoří svou účastí ultrapravicovou scénu, klidně promlouvá mimo jiné k pokračovatelům Hitlerova odkazu, zatímco mu tleskají přítomní čecháčkové tolik známí z nejrůznějších dokumentů o Protektorátu Čechy a Morava.

Jak se asi rodák z Jeruzaléma navrátivší se zpět do země svých předků cítil, když pohlédl do očí mladých vyholenců z Národního odporu, Generace identity, nebo  spolku Pro-Vlast? Vzpomněl si Jair Jerochim na miliony povražděných Židů, když ze vzdálenosti několika metrů promlouval mimo jiné také k neonacistické omladině? Nejhorší na tom je zápach pokrytectví, jež se snášel nad rasistickým dýchánkem jednoho z populisticky smýšlejících parlamentářů Česka. Kabalista, duchovní poradce, rabín, zpěvák, herec a moderátor v jedné osobě přišel zvěstovat mír a lásku, kvůli které obětoval část svého drahocenného času k vyprávění o tom, jak ti muslimové jsou v Izraeli zlí a nebezpeční.

jerochim
Jair Jerochim s Tomiem Okamurou na cemonstraci ze dne 31. ledna 2015, Zdroj: screenshot z Youtube

Pohled sionisty dokládá pouze to, co všichni, jež se nějakou dobu pohybují v lidskoprávní problematice, dávno vědí. Sionismus projevující se kulturním šovinismem, jedinečností vyvoleného nátoda a rasismem spolupracuje s islamofobními spolky, a to na přímo i nepřímo viditelné úrovni. Mohli bychom hovořit například o dnes již neexistující Lize proti antisemitismu paní Tydlitátové, jež mezi členy přijímala také představitele islamofobní a extrémistické scény Martina Konvičky.

tydlitatova

Znatelná blízkost s Konvičkovým týmem extrémistů je viditelná také u Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém, na jehož webových stránkách se zvědavý návštěvník může kliknutím na položku “odkazy”dostat až na islamofobní obsah Pravdy o islámu registrované na pana Jaroslava Novotného. Stejnojmenný účet byl ještě v nedávné době uváděn jako jeden z adminů neveřejné facebookové skupiny “Islám v ČR nechceme – diskuse”.

Před zraky přítomných spoludemonstrantů se otevírá příklad velmi extrémofilního vidění světa, nad nímž spokojeně zavrtí hlavou Tomio Okamura s Janou Volfovou. Pod poněkud zatemnělým nebem odpolední Prahy zaznívají slova generalizací, v jejichž odstínech jsou všichni muslimové špatní, protože kabalista se sionistickými názory na společnost tvrdí, že tam daleko tisíce kilometrů z přátel se stávají potencionální nepřátelé s kalašnikovy a granáty kolem pasu, zatímco je neznalému diváctvu vyprávěn jednostranný příběh jakoby vystřižený přímo z prospektu Likudu.

Izraelská armáda je glorifikovaná do neexistující role ochránců, zatímco válečné zločiny páchané vojáky jsou naprosto opomíjené. Češi jsou v Izraeli chválení a vítaní a proto by měli podle slov kabalisty souhlasit s porušováním lidských práv. Jair Jerochim na demonstraci extrémistů slouží jako bořič multikulturní společnosti dokazující účelovými lžemi, že muslim a Žid, či křesťan nemůžou žít pospolu v míru a lásce. Svým názorem se hodí do konceptu antimultikulturního světa Volfové i  exoticky vypadajícího Okamury s deskami v ruce. Muslimové jsou podle názoru muže s jarmulkou všichni bez výjimky fanatiky, kteří s narůstajícím počtem zabitých obětí bývají více a více svatými. Organizátoři demonstrace potřebovali někoho, jako je Jair Jerochim.

Zfanatizovaný mluvčí hovoří o fanaticích, zatímco opodál i v nejbližším okolí podobní fanatici z řad čecháčků tleskají a projevují pokřikováním svůj souhlas s ultranacionálním pojetím stavu ve vzdáleném Tel Avivu. Sionista žil ve třech zemích, Česko považuje za nejbezpečnější a zcela bez okolků žádá přítomné extrémisty, aby udělali všechno možné pro to, aby v Česku bylo z jeho pohledu stále stejné bezpečno, protože se dá kdykoli pohrozit Francií a zmedializované události v Charlie Hebdo budou berličkou pro stále se zvětšující nenávist vůči muslimům, jež ve velmi krátký okamžik může přerůst ve volné pokračování holocaustu třeba i vůči samotným Židům i xenofobně smýšlejícím sionistům.

Pod otevřeným nebem se vyvolává nenávist balancující na hraně zákona. Jak se zdá, Jerochim má v rukávu jedno jednoduché gesto. Pokud se někdo podiví nad tím, co Žid pohledává na demonstraci ultrapravicových extrémistů, podiví se nad tím, kdo celou akci organizoval. Šel jen kolem Staromáku ze Synagogy a pořadatelé jej oslovili s prosbou o pronesení několika slov před natěšeným davem.

jerochim_text

jerochim_text2

  [embedplusvideo height=”311″ width=”500″ editlink=”http://bit.ly/15Wsxxj” standard=”http://www.youtube.com/v/8JEmH4eoXhw?fs=1&start=1660″ vars=”ytid=8JEmH4eoXhw&width=500&height=311&start=1660&stop=1948&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep8960″ /]

Jair Jerochim 31. ledna 2015 v 19:52 na facebookové skupině Islám v ČR nechceme – diskuse:

jerochim_ivcrn