Antikomunismus nesmí být zdrojem slepoty a tolerance extrémismu

Aktivisté občanské iniciativy Bez komunistů.cz věšeli na sídlo KSČM oprátky. Chtěli tak připomenout nesouhlas s komunisty, jež s železnou pravidelností dávají najevo, že se v jádru vůbec nezměnili. Pravidelné návštěvy na hrobě Klementa Gottwalda prokládané diplomatickými návštěvami čínských ideových kolegů v Pekingu dávají jasně najevo, že staré časy v novém kabátku se mohou kdykoli opakovat. 

Zvukový záznam článku:

[soundcloud]http://soundcloud.com/hrebenareu/20-02-2015-antikomunismus-nesmi-znamenat-slepotu[/soundcloud]

———————————————————————-

Komunisté, stejně jako ostatní extrémofilní teorie o vývoji a fungování světa do moderní společnosti nepatří. Nicméně, Komunistická strana Čech a Moravy je jednou z legitimních stran a jako taková má právo podílet se na politickém, ale také společenském životě ve státě. Dostatečně se nedistancovala od minulosti. Ba přímo naopak. Bortí se do ní hlouběji ve snaze být sexy a přitažlivou především pro starší ročníky i anarchokomunistickou omladinu, jež v ideálu rudé hvězdy vidí spravedlivý svět pro dělnickou třídu vykořisťovanou nechutným kapitálem.

Komunistická strana měla být zakázaná ihned po Sametové revoluci. Tento stát se špatně vypořádal s minulostí, protože většina rudých potentátů převlékla kabáty a ze zažraných vyznavačů družstevního hospodářství se stali stejně zažraní kapitalisté využívající posledních výhod nového režimu. Občanská iniciativa Bez komunistů.cz svým způsobem toleruje a slovy některých prominentů také propaguje absolutní nenávist vůči všemu komunistickému. Z obecného pohledu je vytvářena bezprizorní iluze nepřítele na život i na smrt, kvůli kterému mnozí aktivisté odmítají vidět nebezpečí rasismu, oživlého Banderova odkazu, islamofobie nebo jiné nenávisti, kdy se nacionalisté spříznění s myšlenkami Galiny Andrejcevi a dalších ukrajinských nacionalistů vmísí do pochodů antikomunistů, protože všem jde o společný cíl.

Žádná nenávist, ať už je namířena proti komukoli, by neměla přivádět slepotu, přesahovat stupeň únosnosti a tím pádem i legitimity, protože jsme lidé a nikoli jednoduchá stvoření, jež se v zájmu boje za vlastní věc spojí s kýmkoli bez ohledu na morálku. Pokud se legitimní odpor ke komunismu a jakékoli ideologii začne míchat s čímkoli bez ohledu na morální podstatu věci, poté dochází k pošpinění antikomunismu jako bezešvé veteši, jež se klidně ušpiní od hovínek, zatímco se tváří jako čistý a morální boj vůči rudému zlu.

Komunismus, stejně jako nacismus, nepatří do 21. století, ale proto nesmíme zapomenout, kým jsme. Pokud antikomunisté klesnou na stejnou úroveň soudružské netolerance doprovázené citem pro extrémismus, pak se z antikomunistů stávají další radikálové, jež dělají totéž co jejich ideoví odpůrci. Svaz komunistické mládeže s připevněnými odznáčky se srpem a kladivem na klopě rád pochoduje v klíčových událostech Prahou. Stejně tak jeho členové ochotně vstupují do Národních demokratů Adama B. Bartoše, jež se pokouší s kočkopsem vytvářet český fašismus volně přístupný také ultralevicovým aktivistům, jež následně po boku nejznámějšího antisemity Česka demonstrují třeba proti pochodu gayů a leseb. Ultralevicový politický směr reprezentovaný nacionálním bolševismem se léta snaží o sloučení dvou zdánlivě neslučitelných myšlenkových proudů, jakými jsou ultrapravice s ultralevicí. Takoví činovníci Holešovské výzvy by mohli na toto téma každý den vyprávět sáhodlouhé eseje.

Jeden z nich, taxikář Ponert, se přátelí s neonacistou Pavlem Matějným a vůbec mu to nepřipadá divné, protože říká, že je správné spojit se s kýmkoli proti náckům ve vládě. Úplně stejně smýšlí mnoho členů protikomunistických hnutí jako je Dekomunizace, Bez komunistů.cz a mnoho dalších. Komunistický režim představoval dekadenci lidských práv, kdy člověk, tak jako dnes, neznamenal vůbec nic. Komunistický režim se podílel například na genocidě romského národa, když v osmdesátých letech sáhl k cílené kastraci Romů. Komunistický režim také zahájil cestu ke ghetoizaci Romů, čímž přispěl k šíření nenávistí a rasismu do celé československé společnosti. Uranové doly, lágry často řízené dle scénáře samotných nácků……….to všechno je mnoha lidmi zapomínáno………to všechno je lidskými zapomněnkami strkáno raději pod koberec, jako by se to vůbec nikdy nestalo.

 Nikdy bychom neměli zapomenout na komunistické, nacistické zrůdnosti minulosti, ale zároveň bychom neměli zapomínat na vyšší hodnoty jakými jsou tolerance, dodržování standardů chování, úcta k lidským právům, uvědomění si, co je důležité a hlavně ochota pohlížet na sebe s dostatečnou měrou sebereflexe, abychom si zavčas uvědomili, že se díky nenávisti stáváme slepými, radikálními, nelidskými a nespravedlivými.

Komunismus je možná jako ideologie teoreticky skvělým a výborným režimem, ale v praxi je naprosto neschopný jakéhokoli života. Beztřídní společnost, ve které se mají všichni dobře je totální nesmysl. Peníze budou existovat, jako stejně budou existovat bohatí, chudí, bezdomovci i sociálně slabí spoluobčané ve společnosti.

Být antikomunistou není nic špatného, stejně jako být antifašistou. Zakládat občanské iniciativy usilující o sdružování antikomunistů je také správné a naprosto nezávadné dokud tato organizace neztratí soudnost a skrze nesnášení svolí k přímé nebo nepřímé toleranci extrémismu, protože fašista, antisemita, islamofob má stejnou nenávist ke komunismu a je ochotný spolupracovat na nejrůznějších, občas mediálně vděčných projektech, na jejichž realizaci přispěje Unie, nebo všeobecně známé norské fondy.

Dokud nebude například teatrální používání oprátek doprovázené zásadami, morálními hranicemi a odmítáním cest extrémismu, pak opravdu půjde pouze o úsměvné divadlo, hru na něco, co není pravda.