Ultrapravice přeskočila z Romů na muslimy a islám

Souhrnná situační zpráva Ministerstva vnitra o extrémismu za poslední čtvrtletí minulého roku hovoří jasně. Ultrapravicová scéna se od Romů preorientovává na nové, líbivější téma islamofobie. Od zesměšňování a zastrašování spoluobčanů si vyznavači hákových křížů vybrali virtuálního nepřítele, proti němuž se aktivizuje mnohem snáze, než vůči několika set tisícové komunitě, proti které dnem i nocí zápasí “nový” rasismus médií.

Ultrapravicová scéna měla dlouhodobé problémy oslovit širší publikum, protože ne každý souhlasí s očerňováním těch, s nimiž se setkává každý den. To se panečku složitě vymýšlejí důvody a zobrazují stereotypy, když většina lidí z vlastní zkušenosti velmi dobře ví, že to, co je servírováno uječenými plešatci na zlatém podnosu není pravdou. Muslimové, jako nový cíl nenávidění nabízejí nevídané možnosti. Málokdo něco ví o islámu a většina lidí se s muslimem setkala leda tak ve večerních zprávách, když islamista s bombou kolem pasu povraždil desítky lidí a reportér takového teroristu označil za muslima.

Na projevy islamofobie se dlouhodobě profiluje uskupení Czech Defence 4 League (CzDL), zastoupené skupinou Islám v ČR nechceme (IvČRN) v síti Facebook. S uskupením byly spojovány i množící se případy tzv. kyberšikany jeho odpůrců

Zdroj: Ministerstvo vnitra 

Islamofobie alespoň v krátkodobém horizontu vyvolává oživení ultrapravicové scény, jež se dlouhodobě zmítá ve vnitřních rozporech, kdy se někteří členové DSSS i Dělnické mládeže chtějí odtrhnout a pustit do “politiky” takříkajíc na vlastní pěst. Rasový boj se z ulic přesouvá do virtuality, kdy jedním z hlavních nástrojů je kyberšikana odpůrců ultrapravice. Začíná to se sluníčky v názvosloví a končí to posíláním nejrůznějších výhružných zpráv.

zpravy_vyhr

Mezi neonacisty nadále panuje nenávist k Romům a nadále se vyjadřování při osobním styku mezi nimi nemění. V tomto slova smyslu je všechno při starém. Změna na ultrapravicové scéně probíhá v oficiálních vyjádřeních, kdy bývá hlavním problémem označován muslim, zatímco doposud vpředu stojící nepřítel Rom zůstává jako druhé, upozaděné téma. Politické strany extrémizují a přiklánějí se vlivem zahraničních zájmů na stranu islamofobního populismu, a tak ultrapravice nedělá nic jiného, než že se ztotožňuje s mediální většinou, uvnitř které zakrývá jasnou identifikaci k ultrapravici a staví se do zájmu diváků jako jeden z legitimních ochránců české kultury. Islamofobie přetváří českou ultrapravicovou scénu a učí ji být na veřejnosti politicky nekorektní, navenek nenásilnou a samozřejmě se tváří jako nerasistická, i když v jednotlivých vyjádřeních je na rasu a rasové rozdílnosti kladen hlavní důraz.

konva_vyjadreni
Zdroj: Facebook “Islám v ČR nechceme – diskuse”

Jak říká zpráva Ministerstva vnitra: “Scéna se v poslední době více orientovala na projevy tzv. islamofobie………..Využívání tohoto tématu je spojeno jednak s užší spoluprací zejména se západoevropskými krajně-pravicovými subjekty, tak i se snahou o oslovení nových stoupenců. ” Doposud beznadějná uskupení, jež by jinak představovala nulové nebezpečí, míchají dohromady nenávist k imigrantům a cizincům s islámem a přispávají tak k jednotnému tónu, v němž se dokáže ukrýt ledacos. Hledají podporu u zahraničních spolků ultrapravice a zkoušejí infikovat českou společnost nenávistí k islámu, pomocí níž hledají nové členy pro svůj nenávistný tón.

Islamofobie nemá daleko od antisemitismu, i proto svým způsobem navazuje na 90.léta 20. století, kdy kultovní Orlík Daniela Landy nahrazuje jeho “dvojník”, antimešiťácky a protipřistěhovalecky naladěný Ortel, který velmi dobře poslouží k přilákání nových oveček. Z útoků vůči islámu novou deskou útočí vůči přistěhovalcům a přizpůsobuje se potřebám ultrapravicového diváctva, pro jehož pobavení vytváří svou činnost.

Dokud se v televizi během politických diskusí hovoří o muslimech jako o teroristech a nebezpečí čecháčka a politici se tváří jako novodobí velvyslanci islamofobie, ultrapravice nepřestane hrát na stejnou notu, protože po dlouhé době může říkat totéž, čím je krmený každý nevzdělaný občan Česka.