Raif Badawi je v Saudské Arábii bičován za svobodu slova

Wahhábismus je nebezpečná, nelidská a nenávistná ideologie, která rozhodně do 21. století nepatří. Svým radikalismem pouze napomáhá islamofobům a nic netušící veřejnosti k vytváření předsudků o islámu a všech muslimech. Účelové pojetí islámu s naprostým požadavkem doslovně dodržovat šáriu s jeho středověkými praktikami “trestního práva” vycházející z filosofie společenství 7. století(Tóra i Starý zákon vycházejí také z filozofie starého myšlení) vytváří  ze Saudské Arábie zvláštní státní útvar, dobrého spojence USA, ale špatného přítele lidských práv. 

I když se k rozsudkům stále více vyjadřují soudy nešáriatské, v případě ochránců lidských práv a oponentů královské rodiny, včetně odpůrců režimu, jsou pro svou krutost využívány soudy šáriatské spolu s praktikami přes 1300 let starého a moderní době neodpovídajícího trestního práva. Příkladem může být bloger, aktivista a zakladatel webové stránky Saudskoarabských liberálů, Raif Badawi.

Neudělal vůbec nic nebezpečného. Pouze založil v roce 2008 na internetu diskusní fórum, pomocí něhož se lidé mohli vyjádřit nejen k otázkám národní politiky, požadovaných změn v saudskoarabské společnosti, ale mohli zakládat nejrůznější vlákna o čemkoli, o čem chtěli. Diskutovalo se tam také o wahhábismu, zda tato účelová sekta s podporou vládnoucího rodu je také islámem, či nikoliv. Svoboda názorů, svoboda mysli není pro diktaturu nic lákavého a každý, kdo se o prosazení názorů jiných zasadí, bude režimem bez ohledu na existenci jakékoli státem podporované víry pronásledován. Badawi byl v roce 2012 zatčen a obviněn z “urážky islámu prostřednictvím elektronických médií, jež šly za hranice poslušnosti”. V roce 2013 byl zbaven obvinění z odpadlictví, za něž by mohl dostat i trest smrti. Soud v Jidah odsoudil za touhy po demokracii  Raifa Badawiho k 10 letům odnětí svobody, 1000 ranám bičem a pokutě 1 milion Saudskoarabských rijálů( 6 439 500 Kč).

Trest je to věru nelidský. Aktivista každý pátek dostane 50 ran bičem a až součet těchto jednotlivých insultací dosáhne 1000 ran, půjde Badawi na 10 let do vězení a musí zaplatit onu požadovanou částku. Slábnoucí režim, stíhaný špatným zdravotním stavem krále a nejistotou terorismu odmítajícího rozstříštění wahhábismu do měkčích podob s revoltou šiítů na jihu země, vysokou nezaměstnaností a rostoucích projevů ultranacionalismu vyvolává v politické praxi státu hysterickou reakci v podobě exemplárních, odstrašujících trestů.

Raif Badawi je je typickým příkladem nesmyslnosti wahhábismu, důkazem toho, že jsou v zemi ropy kromě pokrokových změn například v oblasti práv žen také porušována lidská práva. Vězňů svědomí je na celém světě hodně, a to nejen v zemi Sauda, ale také na mnoha dalších místech planety.  Je to ostuda této doby, že není schopna myslet svobodně i demokraticky. Spravedlnost “zub za zub, oko za oko” aplikovaná v Saudské Arábii není ve skutečnosti nic jiného, než upřednostňování bohatých před chudými “pachateli trestných činů”.

Lidskoprávní organizace Amnesty International zcela správně požaduje propuštění Raifa Badawiho, který se ničeho nedopustil. Pokusil se pokojně uplatňovat právo na svobodu projevu a toto právo je nejen garantováno mezinárodními úmluvami a mezinárodním právem, ale také Ligou arabských států. Pořádání petic na jeho propuštění je správná cesta, jak donutit diktátorský režim k rozumným ústupkům. A tento nátlak, jak se zdá, má smysl. Saudskoarabské úřady oficiálně ze zdravotních důvodů zastavily na tento pátek bičování. Druhé kolo další padesátky bičování se prozatím odkládá. Režim sonduje, jestli může nadále porušovat právo, k jehož dodržování se zavázal.

Král Abdul Azíz nařídil podle posledních zpráv nejvyššímu soudu přezkoumání Badawiho případu. Americká, kanadská, německá i norská vláda kritizují postup saudských úřadů a to je také pravděpodobně hlavní důvod toho, proč do role vstupuje nejvyšší soud.

Raif Badawi by měl být okamžitě propuštěn, protože praktiky nesvobody do moderního světa nepatří. Ale, kolik je na světě podobných mediálně neznámých badawiů?