Předběžné posuzování Mezinárodním trestním soudem ještě neznamená prošetřování Izraele

16. ledna 2015 prokurátor Mezinárodního trestního soudu, Fatou Bensouda, oznámil, že zahájil předběžné posouzení možných válečných zločinů páchaných na okupovaném palestinském území. Někteří propalestinští aktivisté začali jásat nad rozhodnutím, ale ve skutečnosti samotné posuzování válečných zločinů nemusí i díky protiakcím izraelské vlády a jejích spojenců vůbec nic znamenat. Je velmi málo pravděpodobné, že by někdo byl tímto soudem stíhán, nebo dokonce odsouzen. Tedy, alespoň nikoli v průběhu několika následujících měsíců. 

Zvukový záznam článku:

[soundcloud]http://soundcloud.com/hrebenareu/20-01-2015-turkel[/soundcloud]

———————————————————————-

Mezinárodní trestní soud zkoumá přečiny obou stran konfliktu. Konkrétně bude prošetřovat události, jež se v Palestině odehrály od 13. června 2014. Mezinárodní trestní soud svou činnost zahájil v roce 2002. Od té doby prošetřil na 21 případů v osmi zemích světa. Za tuto celou dobu byli odsouzeni za válečné zločiny jen dva lidé: Thomas Lubanga Dyilo a Germain Katanga. Bylo vydáno na 35 obvinění, tři lidé zemřeli předtím, než mohlo dojít k jakémukoli stíhání.

Další obvinění jsou na útěku a skrývají se někdy v přestrojení, někdy díky přátelství s jednotlivými vůdci států před spravedlností soudu. Viz. případ súdánského prezidenta Bašíra, jež čelí obvinění Mezinárodního trestního soudu, ale zároveň si díky spojenectví se Spojenými státy americkými a sentimentu jednotlivých členů Africké unie neobává cestovat a účastnit se třeba pohřbu Nelsona Mandely. Počet válečných zločinů, zločinů proti lidskosti se zvyšuje, spolu s tím i krutost jednotlivých válečných konfliktů, zatímco Mezinárodním trestním soudem byli odsouzeni dva lidé……není to zvláštní?

Předběžné posuzování ještě neznamená vyšetřování. Je to pouze zjišťování, zda existují právně nezávadné důkazy o páchání válečných zločinů a zločinů proti .lidskosti, Rozhoduje se také, zda příslušná situace v oblasti je specifická pro konflikt v Gaze nebo něco mnohem víc, co by mělo být prošetřeno. Zjišťuje se, zda vůbec události v Palestině spadají pod agendu Mezinárodního trestního soudu. Ve hře je mnoho. Dokonce i tvář Netanjahuovy politické strany, která nepotřebuje několik měsíců před volbami v denících tučné sloupky o tom, jak nejvyšší představitelé izraelské vlády přikazovali páchání válečných zločinů, či přečinů vůči lidskosti.

Některými případy se v předběžném zjišťování zabýval Mezinárodní trestní soud již v minulosti, ale dospěl k závěru neprůkaznosti, či nepříslušnosti k projednávání u Mezinárodního trestního soudu z důvodu nepřistoupení Palestiny k Římskému statutu. Mezinárodní právo, tak jak je nyní stanoveno, může být díky právním kličkám obejito tak, aby jasná provinění nebyla soudem, či jinou organizací stíhatelná. Důkazem může být případ Komise Turkel, jež byla sestavena k posouzení konfliktu, při němž izraelská armáda napadla 31. května 2010 loď směřující k palestinským břehům s humanitární pomocí. Během zásahu bylo izraelskou armádou zabito na několik členů posádky lodě a Komise Turkel měla posoudit, zda Izrael svým útočným činem vůči lodi s humanitární pomocí porušil mezinárodní právo.

6. února 2013 Komise Turkel dospěla k rozhodnutí, že Izrael svým počínáním v roce 2010 neporušil mezinárodní právo a obranný mechanismus Tel Avivu byl v souladu s mezinárodním právem. Ovšem, kromě tohoto rozhodnutí Komise Turkel také uvedla 18 doporučení směrem k Izraelské vládě, jež by následně umožňovala objektivnější a rychlejší vyšetřování ve věci provinění Izraele. Mezi navrhovaná opatření například patří doplnění izraelského trestního práva o trestné přečiny uvedené v mezinárodním právu, stanovení přímé trestní odpovědnosti vojenských velitelů a civilních nadřízených pro trestné činy spáchané prostřednictvím svých podřízených, nebo odstranění povinnosti zahájit nebo nezahájit vyšetřování přečinu po poradě s velícím důstojníkem, jehož jednotka se incidentu dopustila. Jedno z doporučení také uvádí, že v případě smrti člověka je třeba předně určit, zda k ní došlo v rámci bojové operace.

Mezinárodní právo, stejně tak mechanismy vyšetřování zločinů proti lidskosti i válečných zločinů si vyžaduje důkladné změny, protože posléze není de facto možné efektivně postihnout zodpovědné osoby. Stejně tak nedokonalost izraelského práva i podjatost Generálního vojenského prokurátora Izraele nahrává k nepostižitelnosti za válečné zločiny, jichž se Izrael v Palestině dopouští.